Anda di halaman 1dari 2

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2 KSSR Kemahiran Pengetahuan Topik 7 : Menyayangi Ahli Keluaga (Nilai

Kasih Sayang) Definisi menyayangi ahli keluarga Kepentingan menyayangi ahli keluaga Cara menghargai kasih sayang Cara menunjukkan kasih sayang pada ahli keluarga Topik 8 : Menunjukkan Sikap Adil Dalam Keluarga (Nilai Keadilan) Definisi keadilan Kepentingan sikap adil dalam keluarga Cara menunjukkan sikap adil sesama ahli keluarga Penyelesaian masalah Topik 9 : Mempertahankan Maruah Keluarga (Nilai Keberanian) Definisi maruah Cara mempertahankan maruah keluarga Kepentingan mempertahankan maruah keluarga Penyelesaian masalah Kefahaman Aplikasi Analisis Sintesis Penilaian Jumlah item Jumlah markah

Topik/kandungan

Topik 10 : Mengamalkan Sikap Jujur Dalam Keluarga (Nilai Kejujuran) Definisi perlakuan jujur dalam keluarga Kepentingan bersikap jujur dalam keluarga Kesan sikap jujur dalam keluarga Cara menunjukkan sikap jujur dalam keluarga Topik 11 : Mengamalkan Sikap Rajin Dalam Keluarga (Nilai Kerajinan) Definisi rajin Kepentingan bersikap rajin dalam keluarga Cara mengamalkan sikap rajin dalam keluarga Penyelesaian masalah Topik 12 : Melaksanakan Tugas Bersama-sama Keluarga Untuk Kebaikan Bersama (Nilai Kerjasama) Definisi kerjasama Kebaikan bekerjasama dengan ahli keluarga Kepentingan melaksanakan tugas bersama-sama keluarga Penyelesaian masalah

Anda mungkin juga menyukai