Anda di halaman 1dari 103
PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM (PAJSK) LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA FEBRUARI

PENTAKSIRAN AKTIVITI

JASMANI, SUKAN DAN

KOKURIKULUM

(PAJSK)

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

FEBRUARI 2013

SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (S.P.P.B.S)
SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN
SEKOLAH (S.P.P.B.S)
1. Taipkan alamat URL 2. Klik disini
1. Taipkan alamat
URL
2. Klik disini

1. Taipkan alamat URL sistem SPPBS - http://sppbs.moe.gov.my/sppbs/

2. Klik pada ‘SEKOLAH MENENGAH’

Klik disini 1. Paparan seperti di atas akan muncul. 2. Klik pada link ‘Guru’.
Klik disini
Klik disini

1. Paparan seperti di atas akan muncul.

2. Klik pada link ‘Guru’.

1.Isikan ‘Nama Login’ dan ‘Kata Laluan 2. Klik butang ‘MASUK’ 1. Isi di ruangan ‘
1.Isikan ‘Nama Login’ dan ‘Kata Laluan 2. Klik butang ‘MASUK’
1.Isikan ‘Nama Login’
dan ‘Kata Laluan
2. Klik butang
‘MASUK’

1. Isi di ruangan Nama Login’ dan ‘Kata Laluan

2. Klik pada butang Masuk’.

1. Skrin Laman Utama akan memaparkan maklumat mengenai pengguna yang telah didaftarkan di Aplikasi Pengkalan
1. Skrin Laman Utama akan memaparkan maklumat mengenai pengguna yang telah didaftarkan di Aplikasi Pengkalan

1. Skrin Laman Utama akan memaparkan maklumat mengenai pengguna yang telah didaftarkan di Aplikasi Pengkalan Data Murid

(APDM) .Di sebelah kiri skrin pula memaparkan Menu Sistem yang

boleh dicapai oleh pengguna.

PENDAFTARAN MURID

1. Klik pilihan menu ‘MURID’ 2. Klik pilihan submenu ‘DAFTAR’
1. Klik pilihan menu
‘MURID’
2. Klik pilihan
submenu ‘DAFTAR’

1. Pada Menu ‘NON-AKADEMIK’, guru kelas perlu klik pada Muridseterusnya klik pada submenu ‘Daftar ’.

MAKLUMAT DARIPADA APDM

Buat pilihan/carian di sini
Buat pilihan/carian di sini
2. Klik butang ‘CARI’ 1. Guru membuat pilihan carian
2. Klik butang
‘CARI’
1. Guru membuat
pilihan carian

Guru buat pilihan Tahun Tafsiran, Penggal,Tingkatan dan Kelas.

Contoh senarai pelajar kelas 1B
Contoh senarai
pelajar kelas 1B
Guru Kelas perlu klik tanda ‘√’ jika terdapat perubahan atau pertambahan murid baru dan ABAIKAN
Guru Kelas perlu klik tanda ‘√’
jika terdapat perubahan atau
pertambahan murid baru dan
ABAIKAN jika tiada perubahan

PENDAFTARAN PELAJAR

Jika terdapat tanda ‘√’ yang berwarna HITAM, ini bermaksud pelajar tersebut belum didaftar atau bukan pelajar kelas tersebut. Sila pilih murid kelas sebenar dengan klik tanda ‘√’ untuk didaftarkan. Murid yang berjaya didaftar akan bertukar tanda ‘√’ daripada warna HITAM kepada warna KELABU.

MESTI klik butang DAFTAR.

PENTAKSIRAN SEGAK

3. Klik butang ‘CARI’ 1.Klik menu ‘SEGAK’ 2.Guru buat pilihan Tahun Taksiran, Penggal, Tingkatan dan
3. Klik butang ‘CARI’
1.Klik menu ‘SEGAK’
2.Guru buat pilihan Tahun
Taksiran, Penggal, Tingkatan
dan kelas

PAPARAN PENTAKSIRAN SEGAK

1. Klik butang PAPAR untuk memilih murid yang hendak ditafsir/key in data
1. Klik butang PAPAR untuk memilih
murid yang hendak ditafsir/key in data

CARA KEMASUKAN DATA SEGAK

1. Klik pilihan sekiranya ‘T’ untuk pelajar yang tidak dapat melakukan aktiviti dan klik pilihan
1. Klik pilihan sekiranya
‘T’ untuk pelajar yang
tidak dapat melakukan
aktiviti dan klik pilihan
‘K’ untuk murid khas
2. Masukkan data murid
berpandukan borang
‘Lampiran A’
3. Klik butang ‘SIMPAN’
untuk menyimpan data
4. Klik butang ‘REKOD
SELEPAS’ untuk buat pilihan
murid lain

PAPARAN SETELAH DATA DISIMPAN

Gambaran data SEGAK yang telah disimpan adalah berwarna KELABU Klik butang ‘REKOD SELEPAS’ untuk buat
Gambaran data SEGAK yang
telah disimpan adalah
berwarna KELABU
Klik butang ‘REKOD SELEPAS’
untuk buat pilihan murid lain

KEMASKINI/PEMBETULAN DATA SEGAK

Sekiranya terdapat pembetulan ke atas data SEGAK :

1. Kembali ke ‘MENU SISTEM” 2. Klik pada menu ‘SEGAK’
1. Kembali ke
‘MENU SISTEM”
2. Klik pada menu
‘SEGAK’

CARIAN DATA MURID

2. Klik butang ‘cari’ 1. Guru buat pilihan
2. Klik butang ‘cari’
1. Guru buat pilihan

Guru buat pilihan tahun tafsiran,

Penggal,Tingkatan dan Kelas.

KEMASKINI/PEMBETULAN DATA MURID

Guru memilih murid yang terlibat dan klik pada ikon
Guru memilih murid yang
terlibat dan klik pada ikon

PAPARAN KEMASKINI

1. Kemaskini/pembetulan data dibuat 2. Guru klik butang ‘SIMPAN’ untuk menyimpan data yang telah dikemaskini
1. Kemaskini/pembetulan
data dibuat
2. Guru klik butang ‘SIMPAN’
untuk menyimpan data yang
telah dikemaskini

BATAL DATA SEGAK

3. Klik butang ‘ CARI’ 1. Klik menu ‘MURID’ dan klik submenu ‘BATAL’ 2.Guru buat
3. Klik butang ‘ CARI’
1. Klik menu ‘MURID’
dan klik submenu
‘BATAL’
2.Guru buat pilihan Tahun
Taksiran, Penggal, Tingkatan
dan kelas

PAPARAN BATAL DATA MURID

Guru memilih murid yang hendak dibatalkan dan klik ‘BATAL’ sebelah kanan
Guru memilih murid yang
hendak dibatalkan dan klik
‘BATAL’ sebelah kanan

BATAL DATA MURID

Guru perlu membuat keputusan untuk pembatalan murid dengan klik butang ‘OK’
Guru perlu membuat
keputusan untuk pembatalan
murid dengan klik butang
‘OK’

Satu mesej akan dipaparkan di mana guru kelas perlu mengesahkan

pembatalan ke atas murid. (Batal data ke atas murid yang bernama Adib

Ridhwan b Tarmizu akan dilakukan)

PAPARAN SELEPAS PEMBATALAN DILAKUKAN

Tiada lagi nama Adib Ridhwan Tarmizu
Tiada lagi nama Adib
Ridhwan Tarmizu

PAPARAN SELEPAS PEMBATALAN DILAKUKAN

Tanda ‘√’ ke atas murid tersebut telah bertukar warna dari KELABU ke warna HITAM
Tanda ‘√’ ke atas murid
tersebut telah bertukar
warna dari KELABU ke warna
HITAM
LAPORAN SEGAK

LAPORAN SEGAK

LAPORAN SEGAK

Klik menu ‘LAPORAN’
Klik menu
‘LAPORAN’

1. Guru hendaklah kembali ke ‘LAMAN UTAMA’ dan rujuk di sebelah kiri

skrin yang memaparkan “MENU SISTEM’ .

LAPORAN PRESTASI SEGAK

Guru membuat carian disubmenu ‘Laporan Prestasi’
Guru membuat carian
disubmenu ‘Laporan
Prestasi’

LAPORAN PRESTASI SEGAK

Guru membuat carian disubmenu ‘Laporan Prestasi’ SEGAK
Guru membuat carian
disubmenu ‘Laporan
Prestasi’ SEGAK

MEMBUAT CARIAN

1.Guru membuat carian 2. Klik butang ‘ CARI’
1.Guru membuat carian
2. Klik butang ‘ CARI’

CONTOH LAPORAN PRESTASI

CONTOH LAPORAN PRESTASI

CONTOH LAPORAN PRESTASI SEGAK

CONTOH LAPORAN PRESTASI SEGAK

MURID TIADA MARKAH

Klik menu ‘LAPORAN’
Klik menu
‘LAPORAN’

1. Guru hendaklah kembali ke ‘LAMAN UTAMA’ dan rujuk di sebelah kiri

skrin yang memaparkan “MENU SISTEM’ .

PAPARAN SUBMENU

Klik disubmenu ‘Tiada Markah’
Klik disubmenu
‘Tiada Markah’

CARIAN MURID TIADA MARKAH

1.Guru membuat carian 2. Klik butang ‘ CARI’
1.Guru membuat carian
2. Klik butang ‘ CARI’

CONTOH MURID TIADA MARKAH

CONTOH MURID TIADA MARKAH 1. Paparan menunjukkan seramai 10 orang murid tiada markah dalam aktiviti Sukan

1. Paparan menunjukkan seramai 10 orang murid tiada markah dalam aktiviti Sukan dan Permainan

CONTOH MURID TIADA MARKAH

CONTOH MURID TIADA MARKAH 1. Paparan menunjukkan tiada data murid yang tidak mempunyai markah dalam aktiviti

1.

Paparan menunjukkan tiada data murid yang tidak mempunyai markah dalam aktiviti SEGAK

CETAKAN LAPORAN SEGAK

CETAKAN LAPORAN

SEGAK

CETAKAN PELAPORAN

2. Guru memilih Laporan yang dikehendaki 1.Guru membuat carian dan klik menu ‘CETAKAN’
2. Guru memilih
Laporan yang
dikehendaki
1.Guru membuat carian dan
klik menu ‘CETAKAN’

LAPORAN KESELURUHAN PENTAKSIRAN SEGAK

1.Guru membuat carian 2. Klik butang ‘ CARI’
1.Guru membuat carian
2. Klik butang ‘ CARI’

PAPARAN LAPORAN KESELURUHAN

2. Klik butang ‘ CETAK
2. Klik butang ‘ CETAK

1.Guru membuat carian murid yang hendak

dilihat/dicetak

SEMUA’ jika perlu

CONTOH LAPORAN KESELURUHAN

CONTOH LAPORAN KESELURUHAN

CETAKAN PENYATAAN PELAPORAN SEGAK

2. Klik ‘Penyataan Pelaporan SEGAK’ 1.Guru membuat carian dan klik menu ‘CETAKAN’
2. Klik ‘Penyataan
Pelaporan SEGAK’
1.Guru membuat carian dan
klik menu ‘CETAKAN’

CARIAN PENYATAAN PELAPORAN SEGAK

1.Guru membuat carian 2. Klik butang ‘ CARI’
1.Guru membuat carian
2. Klik butang ‘ CARI’

PENYATAAN PELAPORAN SEGAK

KELAS 1B

1.Guru membuat carian murid yang hendak dilihat/dicetak 2. Klik butang ‘ CETAK SEMUA’ jika perlu
1.Guru membuat carian
murid yang hendak
dilihat/dicetak
2. Klik butang ‘ CETAK
SEMUA’ jika perlu

CONTOH PENYATAAN PELAPORAN SEGAK

CONTOH PENYATAAN PELAPORAN SEGAK
PENTAKSIRAN SUKAN/PERMAINAN, KELAB/PERSATUAN, BADAN UNIFORM DAN EKSTRA KURIKULUM

PENTAKSIRAN

SUKAN/PERMAINAN, KELAB/PERSATUAN, BADAN UNIFORM DAN EKSTRA KURIKULUM

SUKAN PERMAINAN/KELAB

PERSATUAN/BADAN UNIFORM DAN

EKSTRA KURIKULUM

SUKAN PERMAINAN/KELAB PERSATUAN/BADAN UNIFORM DAN EKSTRA KURIKULUM Pendaftaran murid adalah sama seperti pendaftaran SEGAK

Pendaftaran murid adalah sama

seperti pendaftaran SEGAK

PENTAKSIRAN SUKAN PERMAINAN

Klik menu ‘SUKAN’
Klik menu ‘SUKAN’

PENTAKSIRAN SUKAN PERMAINAN

Klik pada submenu ‘SUKAN dan PERMAINAN’
Klik pada submenu
‘SUKAN dan
PERMAINAN’

CARIAN PENTAKSIRAN SUKAN PERMAINAN

1.Guru membuat carian 2. Klik butang ‘ CARI’
1.Guru membuat carian
2. Klik butang ‘ CARI’

PAPARAN PENTAKSIRAN SUKAN PERMAINAN

1.Guru membuat carian murid yang hendak diTAKSIR
1.Guru membuat carian
murid yang hendak diTAKSIR

LAMPIRAN C

1.Guru membuat carian sukan/permainan yang hendak ditaksir 2. Guru mengisi data mengikut ‘LAMPIRAN C’
1.Guru membuat carian
sukan/permainan yang
hendak ditaksir
2. Guru mengisi data
mengikut ‘LAMPIRAN C’

PENTAKSIRAN SUKAN PERMAINAN

1. Guru mengisi data mengikut ‘LAMPIRAN C’ 2. Guru hendaklah klik butang ‘SIMPAN’ setelah semua
1. Guru mengisi data
mengikut ‘LAMPIRAN C’
2. Guru hendaklah klik
butang ‘SIMPAN’ setelah
semua data diisikan

MAKLUMAT TIDAK LENGKAP

MAKLUMAT TIDAK LENGKAP Paparan kotak mesej seperti di atas akan keluar sekiranya data yang diisi tidak

Paparan kotak mesej seperti di atas akan keluar sekiranya data yang diisi

tidak lengkap

TAMBAH AKTIVITI SUKAN PERMAINAN

1. Guru kembali ke ‘MENU SISTEM’ kemudian klik submenu ‘SUKAN’
1. Guru kembali ke ‘MENU
SISTEM’ kemudian klik
submenu ‘SUKAN’

CARIAN PENAMBAHAN AKTIVITI

1.Guru membuat carian 2. Klik butang ‘ CARI’
1.Guru membuat carian
2. Klik butang ‘ CARI’

PAPARAN PENAMBAHAN AKTIVITI

1.Guru membuat carian murid yang hendak DITAMBAH
1.Guru membuat carian
murid yang hendak
DITAMBAH

TAMBAH AKTIVITI SUKAN PERMAINAN

1. Guru menekan butang ‘TAMBAH’
1. Guru menekan butang
‘TAMBAH’

LAMPIRAN ‘C’ YANG BARU

GURU MENGISI DATA MURID MENGIKUT SEPERTI TERCATAT DI BORANG ‘LAMPIRAN C’
GURU MENGISI DATA MURID
MENGIKUT SEPERTI TERCATAT
DI BORANG ‘LAMPIRAN C’

LAMPIRAN ‘C’ YANG BARU

1. Guru mengisi data murid dengan lengkap 2. Jangan lupa! Klik butang ‘SIMPAN’ setelah selesai
1. Guru mengisi data murid
dengan lengkap
2. Jangan lupa! Klik butang
‘SIMPAN’ setelah selesai
kemasukan data

PAPARAN REKOD PRESTASI

SETELAH DITAMBAH

Penambahan aktiviti murid tersebut telah berlaku
Penambahan aktiviti murid
tersebut telah berlaku
PENTAKSIRAN BADAN BERUNIFORM

PENTAKSIRAN BADAN BERUNIFORM

PENTAKSIRAN BADAN BERUNIFORM

Klik menu ‘KO KURIKULUM’
Klik menu ‘KO KURIKULUM’

CARIAN BADAN BERUNIFORM

Klik pada submenu ‘BADAN BERUNIFORM’
Klik pada submenu
‘BADAN BERUNIFORM’

PENTAKSIRAN BADAN BERUNIFORM

1.Guru membuat carian 2. Klik butang ‘ CARI’
1.Guru membuat carian
2. Klik butang ‘ CARI’

PAPARAN KELAS 1B BADAN

BERUNIFORM

1.Guru membuat carian murid yang hendak diTAKSIR
1.Guru membuat carian
murid yang hendak diTAKSIR

PENTAKSIRAN BADAN BERUNIFORM

1.Guru membuat carian Badan Beruniform mana yang hendak ditaksir
1.Guru membuat carian
Badan Beruniform mana
yang hendak ditaksir

LAMPIRAN ‘C’

1.GURU MENGISI DATA MURID MENGIKUT SEPERTI TERCATAT DI BORANG ‘LAMPIRAN C’ BADAN BERUNIFORM 2. GURU
1.GURU MENGISI DATA MURID
MENGIKUT SEPERTI TERCATAT
DI BORANG ‘LAMPIRAN C’
BADAN BERUNIFORM
2. GURU SEKALI LAGI DIINGATKAN JANGAN
TERLUPA KLIK BUTANG ‘SIMPAN’ SETELAH
DATA SELESAI DIISI
PENTAKSIRAN EKSTRA KURIKULUM

PENTAKSIRAN EKSTRA

KURIKULUM

PENTAKSIRAN EKSTRA KURIKULUM

1. Guru Kembali ke ‘MENU SISTEM’
1. Guru Kembali ke
‘MENU SISTEM’

CARIAN EKSTRA KURIKUILUM

Klik menu ‘ KO KURIKULUM’ dan seterusnya klik pada submenu ‘EKSTRA KURIKULUM’
Klik menu ‘ KO KURIKULUM’ dan
seterusnya klik pada submenu
‘EKSTRA KURIKULUM’

CARIAN PENTAKSIRAN EKSTRA KURIKULUM

1.Guru membuat carian 2. Klik butang ‘ CARI’
1.Guru membuat carian
2. Klik butang ‘ CARI’

PAPARAN EKSTRA KURIKULUM KELAS 1B

1.Guru membuat carian murid yang hendak diTAKSIR
1.Guru membuat carian
murid yang hendak diTAKSIR

LAMPIRAN ‘D’

1. Guru mengisi data murid dengan lengkap 2. Jangan lupa!! Klik butang ‘SIMPAN’ setelah selesai
1. Guru mengisi data murid
dengan lengkap
2. Jangan lupa!! Klik butang
‘SIMPAN’ setelah selesai
kemasukan data
CETAKAN PELAPORAN PRESTASI PAJSK

CETAKAN PELAPORAN

PRESTASI PAJSK

REKOD PRESTASI

REKOD PRESTASI

CETAKAN REKOD PRESTASI

1. Guru Kembali ke ‘MENU SISTEM’
1. Guru Kembali ke
‘MENU SISTEM’

CARIAN REKOD PRESTASI

1.Klik menu 2.Guru membuat carian 3. Klik butang ‘ CARI’ ‘CETAKAN’
1.Klik menu
2.Guru membuat carian
3. Klik butang ‘ CARI’
‘CETAKAN’

PAPARAN REKOD PRESTASI

1.Guru membuat carian/pilihan murid yang hendak diCETAK
1.Guru membuat
carian/pilihan murid yang
hendak diCETAK

CONTOH REKOD PRESTASI

CONTOH REKOD PRESTASI

CONTOH REKOD PRESTASI

CONTOH REKOD PRESTASI
PENCAPAIAN TERTINGGI PENTAKSIRAN

PENCAPAIAN TERTINGGI

PENTAKSIRAN

CETAKAN PENCAPAIAN TERTINGGI PENTAKSIRAN

1. Guru Kembali ke ‘MENU SISTEM’ 2.Guru klik pilihan ‘Pencapaian Tertinggi Pentaksiran’
1. Guru Kembali ke
‘MENU SISTEM’
2.Guru klik pilihan
‘Pencapaian Tertinggi
Pentaksiran’

CARIAN PENCAPAIAN TERTINGGI PENTAKSIRAN

1.Guru membuat carian 2. Klik butang ‘ CARI’
1.Guru membuat carian
2. Klik butang ‘ CARI’

PAPARAN PENCAPAIAN TERTINGGI

1.Guru membuat carian/pilihan murid yang hendak diCETAK
1.Guru membuat
carian/pilihan murid yang
hendak diCETAK

PAPARAN REKOD PRESTASI

1.Guru membuat carian/pilihan murid yang hendak diCETAK
1.Guru membuat
carian/pilihan murid yang
hendak diCETAK

CONTOH PELAPORAN TERTINGGI

CONTOH PELAPORAN TERTINGGI
KESELURUHAN PENCAPAIAN PENTAKSIRAN

KESELURUHAN

PENCAPAIAN PENTAKSIRAN

CETAKAN PELAPORAN KESELURUHAN PENTAKSIRAN

1. Guru Kembali ke ‘MENU SISTEM’ dan klik butang ‘CETAKAN’ 2.Guru klik pilihan ‘Keseluruhan Pencapaian
1. Guru Kembali ke
‘MENU SISTEM’ dan
klik butang
‘CETAKAN’
2.Guru klik pilihan
‘Keseluruhan Pencapaian
Pentaksiran’

CARIAN KESELURUHAN PENCAPAIAN PENTAKSIRAN

1.Guru membuat carian 2. Klik butang ‘ CARI’
1.Guru membuat carian
2. Klik butang ‘ CARI’

PAPARAN KELAS 1B

1.Guru membuat carian/pilihan murid yang hendak diCETAK
1.Guru membuat
carian/pilihan murid yang
hendak diCETAK

CETAK SEMUA

1.Guru membuat carian murid yang hendak dilihat/dicetak 2. Klik butang ‘ CETAK SEMUA’ jika perlu
1.Guru membuat carian
murid yang hendak
dilihat/dicetak
2. Klik butang ‘ CETAK
SEMUA’ jika perlu

LAPORAN KESELURUHAN

LAPORAN KESELURUHAN
KEMASKINI PROFIL

KEMASKINI PROFIL

KEMASKINI PROFIL

1. Guru Kembali ke ‘MENU SISTEM’ dan klik butang ‘PENGGUNA’ dan klik submenu ‘KEMASKINI’
1. Guru Kembali ke ‘MENU
SISTEM’ dan klik butang
‘PENGGUNA’ dan klik submenu
‘KEMASKINI’

KEMASKINI PROFIL

1.Guru membuat carian serta kemaskini/pembetulan 2. Harus diingat, Klik butang ‘ KEMASKINI’
1.Guru membuat carian serta
kemaskini/pembetulan
2. Harus diingat, Klik
butang ‘ KEMASKINI’
BANTUAN

BANTUAN

BANTUAN

1. Guru Kembali ke ‘MENU SISTEM’ dan klik butang ‘BANTUAN’ dan klik submenu ‘Pegawai Dihubungi’
1. Guru Kembali ke ‘MENU
SISTEM’ dan klik butang
‘BANTUAN’ dan klik submenu
‘Pegawai Dihubungi’ atau
submenu ‘Manual’

PEGAWAI DIHUBUNGI

PEGAWAI DIHUBUNGI

CONTOH MANUAL PENGGUNA

CONTOH MANUAL PENGGUNA
SEKIAN TERIMA KASIH

SEKIAN

TERIMA KASIH

SOAL JAWAB

SOAL JAWAB

PEGAWAI LPM

1. PN LIM KIM HEOK

Ketua Sektor

Sektor Percetakan, Pengedaran dan Keselamatan (SPPK)

Talian

: 03 8884 3203 / 019 260 9783

Emel

:

2. MUHAMMAD NASIR B MAHMUD

Talian

: 03 8884 3254 / 019 298 5251

Emel

: nasir.mahmud@moe.gov.my