Anda di halaman 1dari 17

Tema 9 : Sayangi Bumi TAHUN 4

Memindahkan
Maklumat
Soalan

Gambar di bawah menunjukkan cara-cara menjaga alam sekitar.

Tulis lima ayat yang lengkap tentang cara-cara menjaga alam sekitar berdasarkan
gambar.

Cara-cara
menjaga
alam sekitar

JILUS TAHUN 4 84
Tema 9 : Sayangi Bumi TAHUN 4

Nyatakan idea-idea tersurat atau tersirat berdasarkan gambar.

Gambar 1 Gambar 4

_____________________________ _________________________________
_____________________________ _________________________________
_____________________________ _________________________________

Gambar 2
Gambar 5
_____________________________
_________________________________
_____________________________
_________________________________
_____________________________
_________________________________
_____________________________
_________________________________
_____________________________
_________________________________
_____________________________
_________________________________

Gambar 3

____________________________ ______________________________
____________________________ ______________________________
____________________________ ______________________________
____________________________ ______________________________
____________________________ ______________________________

JILUS TAHUN 4 85
Tema 9 : Sayangi Bumi TAHUN 4

Baca rangkai kata berikut:

Asap hitam

Pencemaran udara

Pembakaran terbuka

Pencemaran udara

Menanam pokok

Menghijaukan alam

Asingkan bahan buangan

Tong kitar semula

Membuang sampah

Tong sampah

JILUS TAHUN 4 86
Tema 9 : Sayangi Bumi TAHUN 4

Isikan tempat-tempat kosong dengan rangkai kata yang sesuai.

pencemaran udara
pencemaran udara menghijaukan alam

tong kitar semula. pembakaran terbuka

tong sampah

1. Asap hitam dari kilang-kilang mengakibatkan ____________________

_________________________________________________________________

2. Kita harus mengelakkan ____________________________________ agar


pencemaran tidak berlaku.

3. Kita perlu menanam pokok-pokok untuk___________________________

__________________________________________________________________

4. Kita perlu mengasingkan bahan buangan dan buang ke dalam

__________________________________________________________________

5. Kita patut menjaga kebersihan alam dengan membuang sampah

ke dalam ________________________________________________________.

JILUS TAHUN 4 87
Tema 9 : Sayangi Bumi TAHUN 4

Lengkapkan jadual di bawah dengan perkataan yang sesuai.

Siapa /apa Buat apa / rangkai keterangan


kata

Asap hitam dari kilang-kilang mengakibatkan


pencemaran udara

JILUS TAHUN 4 88
Tema 9 : Sayangi Bumi TAHUN 4

Soalan

Gambar di bawah menunjukkan cara-cara menjaga alam sekitar.

Tulis lima ayat yang lengkap tentang cara-cara menjaga alam sekitar berdasarkan
gambar.

Cara-cara
menjaga
alam sekitar

JILUS TAHUN 4 89
Tema 9 : Sayangi Bumi TAHUN 4

Tulis lima ayat yang lengkap berdasarkan gambar.

1._________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3._________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

4._________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

5._________________________________________________________________________

______________________________________________________________

JILUS TAHUN 4 90
Tema 9 : Sayangi Bumi TAHUN 4

Ulasan

Gambar di bawah menunjukkan poster cara menjaga kesihatan semasa pencemaran


udara.
Tulis ulasan tentang cara menjaga kesihatan semasa jerebu dalam bentuk perenggan.

Jagalah Kesihatan Semasa Jerebu

BADAN SIHAT

HIDUP CERIA

JILUS TAHUN 4 91
Tema 9 : Sayangi Bumi TAHUN 4

Baca maklumat di bawah .

Apa berlaku?
Pencemaran udara -
jerebu

Apa perlu buat?


Kurangkan aktiviti luar
Contoh : bermain bola

Bagaimana ?
Banyak minum air.
Contoh: lapan gelas
Cara
menjaga
kesihatan Bagaimana ?
semasa Cuci muka dan tangan
jerebu Mengapa ?
Untuk membersihkan habuk

JILUS TAHUN 4 92
Tema 9 : Sayangi Bumi TAHUN 4

Baca dan lengkapkan ulasan di bawah .

Pencemaran udara sering berlaku di negara kita. Kita hendaklah

menjaga kesihatan diri semasa jerebu berlaku. Antaranya, kita perlu

mengurangkan _______________________________________________________

___________________________________________________________. Contohnya,

bermain bola di padang. Selain itu, kita juga perlu banyak ______________

_________________________________. Kita harus minum sekurang-kurangnya

________________________________________________. Di samping itu, selepas

melakukan aktiviti luar, kita hendaklah mencuci ________________________

_______________________________________________________________________.

Kita perlu berjumpa doktor sekiranya kita rasa tidak selesa akibat jerebu.

Kesimpulannya, kita perlu menjaga kesihatan semasa jerebu agar tidak

jatuh sakit. Hidup kita lebih ceria.

JILUS TAHUN 4 93
Tema 9 : Sayangi Bumi TAHUN 4

Lengkapkan jadual di bawah.

Jagalah Kesihatan Semasa Jerebu

BADAN SIHAT HIDUP CERIA

Penanda
Isi Keterangan
wacana

Pendahuluan,
Antaranya,

Selain itu,

Di samping itu,

Kesimpulannya,

JILUS TAHUN 4 94
Tema 9 : Sayangi Bumi TAHUN 4

Tulis ulasan yang lengkap.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

JILUS TAHUN 4 95
Tema 9 : Sayangi Bumi TAHUN 4

Karangan

Soalan 1

Menjaga alam sekitar tanggungjawab kita bersama.

Tuliskan sebuah karangan tentang cara-cara menjaga alam sekitar.

Format Karangan jenis fakta

Kehendak soalan

Contoh karangan

Pendahuluan

Alam sekitar penting dalam kehidupan kita. Kita perlu sentiasa memelihara alam
sekitar .

Isi 1 Antaranya, kita harus memulihara alam sekitar. Pokok-pokok yang telah
ditebang hendaklah ditanam semula. Selain itu, kita juga harus menanam pokok di
kawasan rumah untuk menghijaukan alam.

Isi 2 Selain itu, kilang-kilang harus membuang sisa-sisa toksik di tempat khas.
Pembuangan sisa-sisa toksik dan pelepasan asap hitam mencemarkan alam
sekitar.

Isi 3 Di samping itu, tong-tong kitar semula perlu disediakan di kawasan


perumahan. Bahan-bahan buangan haruslah diasingkan untuk dikitar semula
supaya alam sekitar bersih.

Penutup Jagalah dan lindungi alam ini agar terus indah dan bersih. Alam sekitar
yang bersih juga dapat menjamin keselesaan hidup kita.

JILUS TAHUN 4 96
Tema 9 : Sayangi Bumi TAHUN 4

Lengkapkan jadual di bawah.

Keterangan/ Bagaimana /
Langkah Isi /Apa/ Siapa
Contoh

Alam sekitar penting dalam kehidupan kita


Pendahuluan

Isi 1

Isi 2

Isi 3

Penutup

JILUS TAHUN 4 97
Tema 9 : Sayangi Bumi TAHUN 4

Lengkapkan kerangka karangan di bawah.

PERENGGAN 1

Pendahuluan :
Apa?
Mengapa?

PERENGGAN 2
Isi 1 : Cara pertama

Apa ?

Mengapa ?

KERANGKA Isi 2 : Cara kedua


PERENGGAN 3
KARANGAN
Apa ?

Mengapa?

Isi 3 : Cara ketiga


PERENGGAN 4
Apa ?

Mengapa ?

Penutup : Kesimpulan / Nilai

PERENGGAN 5 Siapa ?

Mengapa?

JILUS TAHUN 4 98
Tema 9 : Sayangi Bumi TAHUN 4

Tuliskan sebuah karangan tentang cara-cara menjaga alam sekitar.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

JILUS TAHUN 4 99
Tema 9 : Sayangi Bumi TAHUN 4

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

JILUS TAHUN 4 100

Anda mungkin juga menyukai