Anda di halaman 1dari 9

2013

PENILAIAN KEMAJUAN BERASASKAN SEKOLAH 2013

2/ PENGGAL 1
- (BAHASA MALAYSIA PEMAHAMAN)

1 : 1

Nama: _______________________
Tahun : ______________________ Markah

A) Bulatkan jawapan yang paling sesuai. (40 markah)

1. Kakak sedang memasak di ______________.

A. tandas B. bilik C. dapur

2. Ayah dan abang memancing ikan di ______________ .

A. sungai B. dewan c. pasar

3. Bayi yang ______________ itu sedang tidur.

A. segak B. comel C. hodoh

4. Datuk menternak 20 ______________ lembu di ladangnya.

A. ikat B. buah C. ekor

5. Raj ___________ Ajit bermain di luar rumah.

A. tetapi B. dan C. walaupun

6. _________ , peningnya kepala aku !

A. Tahniah B. Hai C. Aduh

1
7. Sakti menaip ____________ mendengar lagu.

A. atau B. sambil C. dan

8. Murid murid sedang mendengar ___________ Guru Besar.

A. mengucap B. diucap C. ucapan

9. Tok Anjang menjemput kesemua ______________ dia ke majlis

hari jadinya.

A. anak emas B. anak gahara C. anak buah

Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah.

10. Adik _____________ kerana terjatuh dari katil.

A. gembira B. menangis C. menjerit

11. _______________ kah harga kemeja ini ?

A. Berapa B. Apa C. Mengapa

2
12. _____________ kita perlu banyak makan sayur ?

A. Apakah B. Berapa C. Mengapakah

Soalan 13 hingga 15.

Beri perkataan sinonim bagi perkataan bergaris.

13. Bunga mawar di taman itu harum baunya.

A. busuk B. wangi C. tengik

14. Di dalam hutan itu terdapat banyak binatang buas.

A. ganas B. manja C. comel

15. Prem sering membantu ibunya mengemas rumah.

A. mengejar B. memarahi C. menolong

16. Kek yang __________ itu sangat sedap.

A. lembut B. keras C. licin

17. Kamu suka Matematik ____________ Bahasa Tamil?.

A. atau B. supaya C. dan

18. ____________ , buka kasut anda.

A. Jangan B. Jemput C. Sila

3
19. Tina membeli se ___________ payung.

A. kuntum B. kaki C. buah

20. _______________ itu hinggap pada sekuntum bunga.

A. Rama-rama B. Kuda-kuda C. agar-agar

B) Gariskan kata nama khas yang terdapat dalam ayat di

bawah. ( 10 markah)

1. Jalur Gemilang ialah nama bendera negara kita.

2. Kakak membeli sebuah kereta Proton Suprima.

3. Hospital itu terletak di Jalan Munawir.

4. Nenek menyimpan wang di Maybank setiap awal bulan.

5. Saya murid Tahun Dua Baiduri.

C) Isikan tempat kosong dengan kata kerja transitif


yang sesuai. (10 markah )

terbang dikejar menggulung

menggunting membaca

1. Layang laying itu ___________________ tinggi.

2. Parvati ________________ tikar

4
3. Tikus itu ________________ oleh seekor kucing.

4. Eswari ______________ buku cerita itu.

5. Doris __________________________ kertas.

D) Isikan tanda baca yang sesuai dalam kurungan. (8 markah )

. , - ! ?

1. Berapakah harga kamus itu ( ).

2. Sneha ( ) Monica dan Sunthari sahabat karib saya ( )

3. Aduhai ( ) malangya aku hari ini ( )

4. Murid ( ) murid diarahkan berkumpul di padang ( )

5. Ratna membela seekor anjing ( )

5
E) Padankan kata dan gambar untuk membina kata majmuk

yang betul. (12 markah)

contoh :

kuda sepak

beg isyarat

bola roda

cermin belang

kerusi mata

lampu tangan

bunga api

6
F ) Baca petikan di bawah dan jawab soalan soalan

yang berikutnya (10 markah)

Meena dan Mathu adik-beradik. Mereka bersekolah di SJKT

Lobak. Meena ialah pelajar tahun lima dan Mathu pelajar

tahun dua . Kedua duanya sangat rajin dan pandai.

Mereka juga mempunyai hobi yang sama iaitu bersukan.

Meena gemar bermain ping-pong dan Mathu pula gemar

bermain badminton. Meena mewakili sekolahnya dalam

Pertandingan Ping-Pong Daerah Kulim.

1. Berapakah umur Meena ?

A. sebelas tahun B. Sembilan tahun C. lapan tahun

2. Siapakah yang belajar di tahun dua ?

A. Meena B. Mathu C. Mathi

3. Apakah hobi mereka pada masa lapang ?

A. belajar B. bersukan C. berkebun

4. Pemainan apakah yang digemari oleh Mathu ?

A. ping-pong B. hoki C. badminton

5. Kedua-duanya mempunyai sikap yang rajin dan __________.

A. cerdik B. pemalas C. biasa

7
G ) Baca petikan di bawah dan jawab soalan soalan

yang berikutnya (10 markah)

Semalam sekolah saya telah mengadakan sukan


tahunan. Pagi-pagi lagi semua murid berkumpul di Stadium
Kepala Batas. Kami memakai pakaian sukan.

Acara pertama ialah lumba lari untuk murid-murid


tahun satu. Kemudian diikuti acara untuk murid- murid tahun
dua iaitu mengisi air dalam botol. Manakala acara bagi
murid-murid tahun tiga pula ialah lari dalam guni.

Rumah Kuning telah menjadi johan keseluruhan. Murid-


murid sangat gembira. Hadiah telah disampaikan oleh Guru
Besar. Sukan tahunan berakhir pada pukul 12.00 tengah
hari.

1. Di manakah semua murid berkumpul ?

A. kelas B. stadium C. padang

2. Apakah acara untuk murid-murid tahun satu?

A. lari dalam guni B. lompat jauh C. lumba lari

3. Apakah acara untuk murid-murid tahun tiga?

A. mengisi air B. lumba lari C. lari dalam guni

4. Siapakah yang telah menyampaikan hadiah ?

A. Guru besar B. Guru Kelas C. ibubapa

5. Pada pukul berapakah acara sukan tahunan berakhir ?

A. 12.00 malam B. 12.00 tengah hari C. 6.00 petang

8
9

Anda mungkin juga menyukai