Anda di halaman 1dari 3

10/11/2017 Life as an Art Student: MENGENAL KRAF TRADISIONAL

BATIK

SEJARAH BATIK

Ba k merupakan satu bidang kra angan yang unggul di Malaysia. Sejak abad ke 15 Masihi lagi manusia telah menemui kaedah pembuatan ba

Pada masa dahulu, masyarakat Melayu menggunakan ubi kentang sebagai alat pengecap tetapi kini kain ba k telah diusahakan dengan mengg
alat moden.

Ba k mula diperkenalkan di negara kita khususnya di negeri Kelantan sejak tahun 1910 lagi.

Ba k berasal dari Indonesia dan terbit dari perkataan Jawa ' k' yang bermaksud meni k atau menulis k- k.

Amba k pula bermaksud melukis, menulis, mewarna atau meni k.

Di alam Melayu, sejenis ba k yang dipanggil Ba k Pelangi telah diperkenalkan sejak tahun 1770-an lagi.

Di Malaysia kebanyakan kilang perusahaan ba k banyak terdapat di Kelantan dan Terengganu.

JENIS-JENIS BATIK

BATIK LUKIS

Alat can ng digunakan bagi melakar corak ba k dengan lilin panas di atas kain pu h.
Setelah kerja-kerja melakar selesai, proses mewarna mengikut kesesuaian corak dilakukan dengan menggunakan berus cat, dimana bahagian-
bahagian yang terkena lilin itu dak akan meninggalkan kesan warna apabila proses mema kan warna di lakukan.
Lilin akan cair dan tanggal menjadikan bahagian-bahagian ini berwarna pu h sebagai benteng.

BATIK SKRIN
Ba k skrin ini dak kurang hebatnya jika dibandingkan dengan ba k blok dan conteng. Hanya
kaedah melakar corak dan cara menerapkan warna sahaja yang berbeza. Corak ba k dibentuk di
atas skrin yang diperbuat daripada kain polyster yang berpengidang. Skrin dilekapkan di atas kain
pu h, proses pewarnaan dengan melalukan warna di atas corak tadi dengan menggunakan sekuji.
Cara begini akan diulang beberapa kali dengan corak yang berlainan untuk mendapatkan corak ba k
yang lengkap. Ini disebabkan satu skrin untuk satu warna sahaja.

BATIK PELANGI

Alat can ng digunakan bagi melakar corak ba k dengan lilin panas di atas kain pu h.
Setelah kerja-kerja melakar selesai, proses mewarna mengikut kesesuaian corak dilakukan dengan
menggunakan berus cat, dimana bahagian-bahagian yang terkena lilin itu dak akan meninggalkan
kesan warna apabila proses mema kan warna di lakukan.
Lilin akan cair dan tanggal menjadikan bahagian-bahagian ini berwarna pu h sebagai benteng.

BATIK BLOK

Kain pu h akan diterapkan dengan corak ba k yang menggunakan blok corak.

Blok corak diperbuat daripada kayu atau logam.

Proses ini dilakukan berulang-ulang dengan mengikut susunan yang tertentu sehinggalah selesai.

Di mana blok itu telah dicelupkan terlebih dahulu ke dalam pewarna sebelum ditekapkan di atas kain tersebut.
http://lifeasaartstudentlilizala.blogspot.my/p/mengenal-kraf-tradisional.html 1/3
10/11/2017 Life as an Art Student: MENGENAL KRAF TRADISIONAL

ALAT DAN BAHAN

Canting- Mecanting batik


Kain putih - Melukis batik
Berus- Menyapu warna
Lilin- Bahan untuk mecanting batik.
Damar- Bahan untuk mecanting batik.
Sodium silikat-mematikan warna
Kuali- Merebus kain
Dye batik-mewarna batik

MOTIF BATIK

Motif geometri
Motif flora
Motif fauna
Motif isen

BAHAGIAN BATIK

CONTOH-CONTOH GAMBAR BATIK

http://lifeasaartstudentlilizala.blogspot.my/p/mengenal-kraf-tradisional.html 2/3
10/11/2017 Life as an Art Student: MENGENAL KRAF TRADISIONAL

http://lifeasaartstudentlilizala.blogspot.my/p/mengenal-kraf-tradisional.html 3/3