Anda di halaman 1dari 1

halal

1. wujud/jenisnya halal :
A. dihalalkan berdasarkan al-quran :
semua yang berasal dari laut : QS al-maidah : 96
binatang buruan yang ditangkap : QS al-maidah : 4
landak laut halal diamakan : QS al-anam : 145
B. dihalalkan berdasarkan hadist :
Air laut
C. dihalalkan berdasarkan ulama :
ulama malikiyah : membolehkan secara mutlak,baik itu katak,kura-kura(penyu), dan
kepiting
ualama syafiiyah : membolehkan memakan hewan yang hidup di dua alam kecuali
katak.Burung air dihalalkan jika disembelih dengan cara yang syari
2. cara mendapatkannya:
3. proses mengolahnya :