Anda di halaman 1dari 30

Nama :

Nomor :

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL


DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
UPT PAUD DAN SD KECAMATAN NGLIPAR
SD NEGERI SENDOWO III
Alamat:Pengkol, Pengkol, Nglipar, Gunungkidul, DIY 55852

PENILAIAN TENGAH SEMESTER GENAP


TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Mata Pelajaran : Tema 6 (B.Indo & PPKn) Hari/Tanggal :


Kelas : 1 (Satu) Waktu :

KD .3.8
A. BERILAH TANDA SILANG (X) JAWABAN YANG BENAR!
1. Yang merupakan kalimat petunjuk adalah ….
a. Tolong ambilkan kacamata kakek
b. Cuci sayuran sebelum dipotong
c. Gambarmu bagus sekali

2. Kalimat petunjuk cara mengepel lantai adalah ….


a. Sapu halaman dengan sapu lidi
b. Lap piring dengan kain bersih
c. Campurkan cairan pembersih lantai dengan air

3.

Urutkan petunjuk mencuci piring gambar diatas adalah ….


a. 1-2-3-4
b. 2-3-4-1
c. 4-3-2-1

4. Kata mari digunakan untuk kalimat ungkapan ….


a. Minta maaf
b. Ajakan
c. Perintah

5. Berikut yang merupakan kalimat ajakan adalah ….


a. Jangan main disitu
b. Terimakasih kamu menolongku
c. Ayo kita belajar
6. Berikut ini yang merupakan kalimat perintah adalah ….
a. Jagalah kebersihan
b. Mari membersihkan kelas
c. Ayo, bersihkan kelas ini

7. Kalimat pemberitahuan yang tepat yaitu ….


a. Lomba kebersihan kelas diadakan besok
b. Ikutilah lomba kebersihan kelas
c. Jagalah kebersihan kelas

8. Kalimat ajakan yang tepat untuk gambar disamping adalah ….


a. Bani, ayo kita main sepeda
b. Bani, ayo kita berolahraga
c. Bani, ayo berangkat sekolah bersama

9. Kalimat perintah yang tepat untuk gambar disamping adalah ….


a. Nyalakan kran air
b. Gunakan sabun
c. Cucilah tangan sebelum makan

10.

Kalimat petunjuk untuk gambar diatas adalah ….


a. Lap kaca dengan kain bersih
b. Basahi kain dengan air pembersih kaca
c. Semprotkan cairan pembersih kaca
B. lengkapi titik-titik dengan jawaban yang benar!
Ketiga Rukun Sehat Menjaga Pohon beringin

1. ……………………….. sebelum makan.


2. Buanglah sampah pada ………………...
3. Rajinlah belajar agar ……………..
4. Ardi …………….. kita beri makan ikan.
5. Sapulah halaman agar ………..
6. Marilah kita …………….. kebersihan.
7. …………… gigimu sebelum tidur.
8. Regu piket harus dating lebih ……..
9. Kelas harus …………… dan ……………
10. ……………………. Piringmu setelah makan.

C. Kerjakan soal berikut sesuai perintahnya!


1. Susunlah kalimat dibawah ini menjadi benar
Sapu – halaman – bersih – sekolah – sampai
……………………………………………………….

2. Buatlah kalimat ajakan tentang belajar


……………………………………………………….

3. Buatlah kalimat perintang tentang kebersihan


……………………………………………………….

4. Buatlah kalimat petunjuk untuk mengepel lantai


……………………………………………………….
Kd 31. 32. 34
A. Berilah tanda silang (X) jawaban yang benar!
1. Bunyi sila ketiga pancasila adalah …
a. Ketuhanan yang maha esa
b. Kemanusiaan yang adil dan beradap
c. Persatuan Indonesia

2. Lambang sila ketiga adalah …


a. Rantai
b. Pohon beringin
c. Bintang

3. Simbol sila ketiga adalah …


a.

b.

c.

4. Sikap yang sesuai dengan sila ketiga adalah …


a. Berdoa sebelum makan
b. Beekerjasama menjaga kebersihan sekolah
c. Menghormati teman yang sedang beribadah

5. Aturan menjaga kebersihan rumah yaitu …


a. Mencoret dinding kamar
b. Malas menyapu
c. Membersihkan kamar setiap hari
6. Gambar berikut yang sesuai dengan aturan menjaga kebersihan adalah …
a.

b.

c.

7. Gambar disamping sikap mematuhi aturan menjaga kebersihan …


a. Rumah
b. Sekolah
c. Lingkungan

8. Saat warga kerja bakti membersihkan lingkungan, kita seharusnya …


a. Tidur di rumah
b. Membaca buku
c. Ikut kerja bakti

9. Berikut yang merupakan kegiatan bersama disekolah adalah …


a.

b.

c.
10. Dengan bekerja sama pekerjaan menjadi …
a. Lama
b. Berat
c. Cepat selesai

B. Lengkapilah titik-titik dengan jawaban yang benar!


1. ………………………………. Merupakan lambang dari sila ketiga pancasila
2. Bekerjasama membersihkan lingkungan merupakan sikap yang sesuai sila ………
pancasila
3. Lingkungan yang bersih membuat tubuh kita ………
4. Kita harus …………………………… dengan semua teman
5. Kita harus …………………………… persatuan dan kesatuan
6. Agar kelas bersih maka dibentuk regu ……………………….
7. Petugas piket menjalankan tugasnya dengan sikap …………….
8. Agar tidak menjadi tempat nyamuk, maka kita harus rajin ………………. Bak mandi
9. Lingkungan yang kotor menjadi sarang …………………………
10. Agar rumah bersih harus disapu setiap ………….

C. Jawablah pertanyaan berikut!


1. Tulislah 2 contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan di dalam kelas!
a. ……………………………………………….
b. ……………………………………………….

2. Sebutkan 2 tugas kamu di rumah!


a. ……………………………………………….
b. ……………………………………………….

3. Sebutkan 2 cara menjaga lingkungan sekolah!


a. ……………………………………………….
b. ……………………………………………….

4. Sebutkan 2 cara nenjaga lingkungan rumah!


a. ……………………………………………….
b. ……………………………………………….

5. Apa yang kamu lakukan jika kelasmu kotor?


…………………………………………………...
Nama :
Nomor :

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL


DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
UPT PAUD DAN SD KECAMATAN NGLIPAR
SD NEGERI SENDOWO III
Alamat:Pengkol, Pengkol, Nglipar, Gunungkidul, DIY 55852

PENILAIAN TENGAH SEMESTER G IC/ ENAP


TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Mata Pelajaran : Tema 6 (B.Indo & PPKn) Hari/Tanggal :


Kelas : 1 (Satu) Waktu :

Muatan pelajaran : MATEMATIKA

A. Berilah tanda silang (X) jawaban yang benar!


1. Lambang bilangan lima puluh tiga adalah …..
a. 53
b. 54
c. 55

2. 85 dibaca .....
a. Delapan lima
b. Delapan puluh lima
c. Delapan lima puluh

3. Nilai angka 5 pada 65 adalah …..


a. 5
b. 50
c. 60

4. Ibu dayu menggunakan 35 piring


Tapi sebagian piring milik tetangga
Piring ibu dayu ada 24
Berapa piring yang dipinjam ibu?
a. 20
b. 11
c. 15

5. Adik memiliki 46 kelereng


Kelereng itu hilang 21 butir
Sisa kelereng adik ada …..
a. 24
b. 25
c. 26

6. Kebun semangka pak tino menyerupai bentuk bangun datar yaitu


a. Persegi
b. Persegi panjang
c. Segitiga

7.

Pola
pengubinan diatas terdiri dari
a. Dua persegi dan dua persegi panjang
b. Enam persegi
c. Tiga persegi dan tiga persegi panjang

8. Lanjutan pola pengubinan disamping adalah


a. Persegi tiga
b. Segitiga persegi panjang
c. Persegi panjang persegi

9. Kaos kaki ……………………….. dari pada batu bata


a. Lebih ringan
b. Lebig berat
c. Sama berat

10. Buku ………………………… dari pada pensil


a. Lebih ringan
b. Lebih berat
c. Sama berat
B. Lengkapi titik-titik dengan jawaban yang benar!
1. Lambang bilangan enam puluh dua ditulis………..
2. 87 ditulis ………….
3. 24 – 22 = …………
24 = ……………….. puluhan + ……………….. satuan
22 = ……………….. puluhan + ……………….. satuan

…………………….. puluhan + ………………...satuan


Jadi 24 – 22 = ……………….

4. 3 7
2 4

………………………………………

5. Gambarlah bangun segi empat

6. Gambarlah bangun lingkaran

7.

Banyak bunga di atas ada ………………


8.

Banyak krikil di atas ada ……………

9.

Berat A= ……………… kelereng. Berat B= ………………. Kelereng


Mana yang lebih berat?

10.

Berat A= ……………… kelereng. Berat B= ………………. Kelereng


Mana yang lebih berat?
C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut!
1. Tulislah lambang bilangan delapan puluh tujuh
……………………………………………………………
2. 97 dibaca ……………………………..
3. Gambarlah bola sebanyak 55

4. Sepatu …………………….. dari pada sandal


5. 3 5
2 4

…………………….
MUATAN PELAJARAN SBDP
A. BERILAH TANDA SILANG (x) JAWABAN YANG BENAR
1. Banyak nyamuk dirumahku …..
Gara-gara aku ……………………… bersih-bersih.
a. Rajin
b. Suka
c. Malas

2. Lagu si nyamuk nakal ciptaan ….


a. Pak kasur
b. Papa t bob
c. Ibu sud

3. Lagu si nyamuk nakal menceritakan ….


a. Nyamuk nakal
b. Kebiasaan rajin menjaga kebersihan
c. Akibat malas menjaga kebersihan

4. Gerak disamping menirukan gerak ….


a. Menyapu
b. Memungut sampah
c. Menyiram tanaman

5. Gerak disamping menrukan gerak …


a. Membuang sampah
b. Menyapu
c. Mencabut rumput

6. Gambar gerak memetik ranting yaitu …


a.

b.

c.
7. Hiasan pensil seperti gambar dibuat dari …
a. Bulu ayam
b. Tanah liat
c. Kaleng

8. Saat membuat bola agar kertas melekat kuat harus diberi ….


a. Lem
b. Air
c. Cat

9. Gambar disamping adalah gerakan ayam ….


a. Berjalan
b. Berlari
c. Melayang

10. Bahan yang digunakan untuk membuat hiasan dari tanah liat adalah …
a. Cat air
b. Air
c. Tanah

B. Jawablah pertanyaan berikut!


1. Lagu semut nakal ciptaan …..
2. Lagu semut nakal mengajak kita untuk menjaga ….
3. Alat yang digunakan untuk membuat hiasan pensil adalah …
4. Gambar disamping adalah gerakan tari ….
5. Gambar disamping adalah gerakan tari ….
6. Gambar disamping adalah gerakan ayam ….
7. Gambar disamping adalah gerakan ayam ….
8. Bahan untuk membuat topi hias adalah …..
9. Alat untuk membuat topi hias adalah ….
10. Untuk menghisa daun dari tanah liat menggunakan ….

C. WARNAILAH GAMBAR DIBAWAH INI


1. Warnailah gambar dibawah ini!
2. Sebutkan dua bahan alam yang digunakan untuk membuat kerajinan!
a. ……………………………………….
b. ………………………………………
Nama :
Nomor :

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL


DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
UPT PAUD DAN SD KECAMATAN NGLIPAR
SD NEGERI SENDOWO III
Alamat:Pengkol, Pengkol, Nglipar, Gunungkidul, DIY 55852

PENILAIAN TENGAH SEMESTER GENAP


TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Mata Pelajaran : Tema 6 (MTK & SBDP) Hari/Tanggal :


Kelas : 1 (Satu) Waktu :

A. Berilah tanda silang (X) jawaban yang benar!


1. Lambang bilangan dua puluh lima adalah ………
a. 23
b. 24
c. 25

2. 37 dibaca ………….
a. Tiga tujuh
b. Tiga puluh tujuh
c. Tiga puluh tujuh Satu

3. Nilai angka 7 pada angka 27 adalah ….


a. 7
b. 20
c. 70

4. Lambang bilangan tiga puluh de;apan adalah ….


a. 36
b. 38
c. 39

5. Urutan bilangan terkecil adalah ….


a. 39 36 33 30
b. 23 25 27 29
c. 27 29 30 31
6.

a. Lebih banyak
b. Lebih sedikit
c. Sama dengan

7.

a. 24
b. 26
c. 28

8. 40 …………………….. 35
a. Lebih dari
b. Kurang dari
c. Sama dengan

9. Kiki mempunyai 27 boneka


Kirani mempunyai 12 boneka
Jumlah boneka kiki dan kirani adalah …
a. 34
b. 37
c. 39

10. Di akuarium ada 23 ikan


Ayah memasukkan 11 ikan lagi
Jumlah ikan diakuarium ada ……
a. 40
b. 33
c. 23
B. Lengkapilah titik-titik dengan jawaban yang benar!
1. 21, 22, ……., 24, 25, 26, 27, 28, 29, ………….
2. Lamban bilangan tiga puluh dua dan tiga puluh Sembilan adalah ….
3.

22 + 16 =

4. Tulislah lebih banyak, lebih sedikit atau sama dengan

5.

…………………... puluhan ……………… satuan = …………..

6. 22 + 23 = ……….
7. 27 + 12 = ……….

Tulislah dengan lebih dari, kurang dari atau sama dengan!


8. 35 …………………………………….. 21
9. 29 …………………………………….. 40
10. 30 …………………………………….. 30
C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!
1. Tulislah lambang bilangan tiga puluh satu sampai lima puluh
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

2. Urutkan angka 21 sampai 30 dari yang terbesar


……………………………………………………………….........

3. Urutkan angka 31 sampai 40 dari yang terbesar


…………………………………………………………………….

4. Ibu membuat kue sebanyak dua Loyang


Loyang pertama berisi 20
Loyang kedua berisi 15
Berapa jumlah kue yang dibuat ibu?
…………………………………………………………………..

5. Sebuah bus mengangkut 36 penumpang


Disebuah halte naik 12 penumpang
Berapa penumpang bus sekarang?
…………………………………………………………………..
Muatan pelajaran SBDP
A. Berilah tanda silang (X) jawaban yang benar
1. Lagu bunda piara menceritakan …
a. Ayah yang lelah
b. Kasih saying orang tua pada anaknya
c. Kasih sayang anak pada orang tua

2. Lagu bunda piara ciptaan …..


a. Pak kasur
b. Bu kasur
c. Ibu sud

3. Lagu kepala pundak lutuu kaki bertempo …


a. Lambat
b. Cepat
c. Sangat lambat

4. Gerak disamping meniru ….


a. Kelinci melompat
b. Burung terbang
c. Ayam berjalan

5. Gerak disamping meniru ….


a. Tumbuhan teriup angin
b. Daun melayang
c. Tangkai jatuh
6. Gerak tangkai berayun adalah …

a.

b.

7. Lahgu kepala pundak lutut kaki dinyanyikan dengan


a. Sedih
b. Senang
c. Semangat

8. Bahan yang digunakan untuk membuat lempung mainan adalah ….


a. Pasir
b. Tanah
c. Lempung

9. Lempung mainan agar bewarna diberi ….


a. Pewarna
b. Tanah
c. Garam

10. Lagu kasih ibu bercerita tentang


a. Kasih sayang anak kepada ibu
b. Kasih sayang ibu
c. Kasih sayang sesame
B. Lengkapilah titik-titik dibawah ini!
Lengkapilah syair lagu dibawah ini.

Bila kuingat ………………………………... ayah bunda


Bunda piara piara akan daku, sehingga aku …………………
Waktuku kecil …………………………. Amatlah senang
Senang dipangku dipangku ……………………
Serta dicium dicium di ……………….
Namanya …………………

C. Kerjakan soal berikut


1. Bagaimana cara membuat kolase dari kulit terlur
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..

2. Apa yang digunakan untuk membuat lempung mainan


……………………………………………………..
……………………………………………………..

3. Tulislah lagu burung kakak tua


……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..

4. Sebutkan bahan yang digunakan untuk membuat rantai


……………………………………………………..
……………………………………………………..
Nama :
Nomor :

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL


DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
UPT PAUD DAN SD KECAMATAN NGLIPAR
SD NEGERI SENDOWO III
Alamat:Pengkol, Pengkol, Nglipar, Gunungkidul, DIY 55852

PENILAIAN TENGAH SEMESTER GENAP


TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Mata Pelajaran : Tema 5 (B.Indo & PPKn) Hari/Tanggal :


Kelas : 1 (Satu) Waktu :

MUATAN PELAJARAN Bahasa Indonesia


A. Berilah tanda silang (X) jawaban yang benar!
1. Yang merupakan kalimat pujian yaitu ….
a. Tolong ambilkan kaca mata kakek
b. Terimakasih ya
c. Gambarmu bagus sekali

2. Jika mendapat pujian, tanggapan kita adalah …


a. Diam saja
b. Terimakasih
c. Marah

3. Udin pandai melukis …


Kalimat yang tepat untuk pujian kepada udin adalah …
a. Udin sedang membuat lukisan
b. Udin lukisanmu bagus sekali
c. Udin tolong lukiskan aku

4. Jika kita berbuat salah kita harus ….


a. Dipuji
b. Minta maaf
c. Diam saja

5. Siti tidak sengaja menjatuhkan buku dayu. Siti meminta maaf pada dayu.
Yang siti ucapkan adalah …
a. Maafkan aku dayu, aku tak sengaja menjatuhkan bukumu
b. Mari aku ambilkan bukumu
c. Ini bukumu ku ambil
6. Kata ayo dan mari digunakan untuk kalimat ….
a. Minta maaf
b. Terimakasih
c. Ajakan

7. ……………… makan dikantin.


a. Silahkan
b. Terimakasih
c. Ayo

8. Yang merupakan kalimat ajakan adalah …


a. Mari kita belajar
b. Maaf aku tidak bisa
c. Terimakasih ya

9. …………………………… sudah menolongku.


Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah ….
a. Tolong
b. Ayo
c. Terimakasih

10. Kepada orang tua kita tidak boleh ….


a. Melawan
b. Hormat
c. Sayang
B. Lengkapi titik-titik dengan jawaban yang benar!
1. ………………….. kita bermain dilapangan.
2. ………………….. pak, saya dating terlambat
3. ………………….. gambarmu bagus sekali.
4. Kasih ibu sepanjang …….
5. Beni ………………… sudah menolongku.
6. Ibu memasak di …………..
7. Beni dan edo bermain bola di ………….
8. Ayah mencangkul di …………..
9. Anak-anak upacara di ………………
10. Saat berlari edo menabrak udin, apa yang diucapkan edo ………………

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini!


1. Tulislah kalimat ajakan untuk belajar
……………………………………………………

2. Tuliskan kalimat permintaan maaf


…………………………………………………….

3. Tulislah kalimat pujian pada temanmu yang gambarnya bagus


…………………………………………………………………….

4. Tulislah kalimat tanggapan saat kamu diajak lari pagi


………………………………………………………….

5. Buatlah puisi tentang ibu 4 baris saja.


……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
Muatan pelajaran PPKN

A. Berilah tanda silang (X) jawaban yang tepat


1. Bunyi sila kedua pancasila yaitu…
a. Ketuhanan yang maha esa
b. Kemanusiaan yang adil dan beradap
c. Persatuan indonesia

2. Lambang sila kemanusiaan yang adil dan beradap adalah …


a. Rantai
b. Pohon beringin
c. Bintang

3. Simbol sila ketiga adalah …


a.

b.

c.

4. Sikap yang sesuai dengan sila kedua pancasila adalah …


a. Berdoa sebelum makan
b. Membantu teman yang kesusahan
c. Menghormati teman yang sedang beribadah

5. Aturan saat bermain dengan teman adalah …


a. Saling berebut mainan
b. Mengejek teman yang kalah
c. Bermain dengan adil
6. Gambar berikut yang sesuai dengan aturan saat bermain dengan teman adalah …
a.

b.

c.

7. Andi memiliki ciri-ciri rambut ……


a. Lurus
b. Keriting
c. Panjang

8. Dayu memiliki ciri-ciri rambut…


a. Berambut keriting
b. Berkulit hitam
c. Memakai kaca mata

9. Manfaat kerjasama yaitu …


a. Pekerjaan jadi ringan
b. Pekerjaan jadi berat
c. Pekerjaan jadi lambat

10. Berikut ini yang merupakan kegiatan kerjasama di rumah yaitu ….


a.

b.

c.
B. Lengkapi titik-titik dengan jawaban yang benar!
1. Symbol sila kedua adalah ………………..
2. Saat bermain dengan teman kita harus …………..
3. Membantu korban bencana adalah sikap yang sesuai dengan sila …………..
4. Pekerjaan yang diselesaikan bersama-sama akan cepat …………..
5. Kita harus ………………… perbedaaan kegemaran dalam keluarga
6. Bermain dengan teman harus yang ………
7. Jika teman kita sakit, kita harus …………
8. Teman kita tidak membawa pensil, kita harus ……………
9. Ada teman kita yang jatuh, kita harus ……………
10. Kita harus ……………….. kepada semua teman.

C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut!


1. Tuliskan 2 sikap menyayangi teman
…………………………………………………….
…………………………………………………….

2. Tuliskan 2 contoh kerjasam dirumah


…………………………………………………….
…………………………………………………….

3. Tuliskan 2 contoh kerjasama di sekolah


…………………………………………………….
…………………………………………………….

4. Apa yang kamu lakukan jika berbuat salah kepada temanmu


…………………………………………………….

5. Apa yang kamu lakukan jika temanmu sakit


…………………………………………………….
Nama :
Nomor :

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL


DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
UPT PAUD DAN SD KECAMATAN NGLIPAR
SD NEGERI SENDOWO III
Alamat:Pengkol, Pengkol, Nglipar, Gunungkidul, DIY 55852

PENILAIAN TENGAH SEMESTER GENAP


TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa Hari/Tanggal :


Kelas : 1 (Satu) Waktu :

I. Gathukna pretelan sisih kiwa lan sisih tengen ing ngisor iki knthi menehi tandha panah!

1. Wong tuaku yaiku


a. semar

2.
b. Badminton

3.
c. dhakon

4.
d. Bapak ibu

5.
e. gareng
II. Pilihen wangsulan kang trep kanthi menehi tandha ping (X) ing aksara a,b utawa c!
6.

Nalika bayi aku …. Ibu


a. Didulang
b. Digendong
c. Disusui

7. Marang bapak aku kudu …


a. Bekti
b. Ngopeni
c. Wani

8. Petruk iku biyen jenenge …


a. Bambang sukodadi
b. Bambang panyukilan
c. Bambang pecruk panyukilan

9. Pegaweane dokter yaiku …


a. Nambani wong lara
b. Nggawa lelara
c. Mriksa lelara

10. Sakdiringe turu kudu …


a. Maem
b. Sikatan
c. Adus

11. Yen dolanan karo kancane ora pareng …


a. Manut
b. Tukaran
c. Jujur

12. Bapak uwis turu.


Ukara iku menawa dikramakake dadi …
a. Bapak lagi sare
b. Bapak dereng sare
c. Bapak sampun sare
13. Dolanan sing nganggo tali saka gelang karet yaiku …
a. Bekelen
b. Yeye
c. Yoyo

14. Ibu tindak apotek mundhut …


a. Obat
b. Krupuk
c. Gula

15. Simbah mangan gethuk


Basa kramane tembung mangan yaiku …
a. Dhahar
b. Maem
c. Nedhi

III. Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki kanthi wangsulan kang bener !
16. Kancaku kesandung tiba, becike aku enggal-enggal …

17. Yen mlaku kudu nurut pinggir …


18. Sing gaweane ngelakokake wayang diarani …
19. Putrane semar sing cilik dhuwur asmane ….
20. Sandangan sing reged kudu di ….
21. Ulah raga awak dadi sehat, sehat iku tegese …
22. Dolanan nganggo bal cilik dimendatake ing jobin jenenge dolanan …
23. Kesehatan iku dijaga kanthi maem panganan sing ngandhut …

24. Bima sedina adus kaping …

25. Adi lan Seta lagi padha dolanan …


IV. Garapen pratelan ing ngisor iki, kang kang jumbuh karo parentahe!
26. Ukara ing ngisor iki gantinen nganggo basa karma!
Pak dhe uwis bali
Wangsulan :
…………………………………………………………………….

27. Tatanen supaya dadi ukara sing mathuk!


Bal – balan – Bima – ulahraga – seneng
Wangsulan :
…………………………………………………………………….

28. Wayang punakawan iku ana papat, coba sebutne sapa wae!
a. …………………..
b. …………………..
c. …………………..
d. …………………..

Kanggo soal nomer 29-30 gantinen nganggo tulisan latin !


29. Bagas dolanan sepuran

30. Siwi dolanan pasaran

Anda mungkin juga menyukai