Anda di halaman 1dari 7

PERISTIWA GEMBIRA

1. LAGU PEMBUKAAN

2. TANDA SALIB DAN SALAM


P : Dalam Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus
U : Amin
P : Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa
dan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita.
U : Sekarang dan selama-lamanya.

3. KATA PENGANTAR
P : Saudara-saudari terkasih, pada sore hari ini, kita bersama-sama
dengan Bunda Maria mendoakan doa Rosario sambil
merenungkan peristiwa-peristiwa gembira. Dalam peristiwa-
peristiwa gembira ini, Tuhan hendak mengatakan kepada kita
agar senantiasa bersukacita atas segala hal baik yang terjadi
dalam hidup kita. Betapa baiknya Tuhan yang memberi kita
hidup! Kita bersyukur kepada Tuhan atas cinta kasih yang
diberikan Tuhan kepada kita, yang juga hadir lewat sesama kita.
Semua pengalaman yang baik itu membimbing kita untuk
semakin mengenal Tuhan. Peristiwa-peristiwa Gembira
mengingatkan kita agar senantiasa bersukacita.

4. DOA PEMBUKAAN
P. : Marilah kita berdoa,
Ya Allah Yang Mahasuci, Engkau telah menguduskan Santa Maria
untuk menyiapkan kediaman yang pantas bagi PuteraMu. Ia
Kaubebaskan dari cacat cela sejak awal hidupnya, yakni sejak ia
dikandung. Setiap noda Kaujauhkan dari padanya, sehingga ia
benar-benar suci dan layak menjadi ibu Tuhan Yesus. Semoga
berkat doa Bunda Maria, kami pun dapat hidup suci murni. Demi
Yesus Kristus, Putramu, Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara
kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus,
kini dan sepanjang segala abad.
U:Amin

6. SYAHADAT PARA RASUL


P : Aku percaya akan Allah, Bapa Yang Mahakuasa, Pencipta langit
dan bumi ...........................................................................................

7. KEMULIAAN
P : Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus....................

8. TERPUJILAH
P : Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef .............................................

9. BAPA KAMI
P : Bapa kami yang ada di Surga, dimuliakanlah namaMu. Datanglah
kerajaanMu, jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam
Surga ..............................................................................

10. SALAM
P : Salam Putri Allah Bapa, - Salam Maria penuh rahmat Tuhan
sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah
tubuhmu Yesus ........................................................
Salam Bunda Allah Putera - Salam Maria penuh rahmat Tuhan
sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah
tubuhmu Yesus ........................................................
Salam mempelai Allah Roh Kudus, - Salam Maria penuh rahmat
Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan
terpujilah buah tubuhmu Yesus ................................................
11. PERISTIWA GEMBIRA PERTAMA : Maria menerima kabar
gembira dari Malaikat
 Teks Kitab Suci : Lukas 1 : 28b, 30b-31
Dalam bulan yang keenam Allah menyuruh malaikat Gabriel
menemui Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia
berkata: "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai
engkau. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih
karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan
mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan
hendaklah engkau menamai Dia Yesus.

Marilah Berdoa :
Allah Bapa di surga, sekarang ini sangat sulit melihat ketulusan
dan kerelaan hati manusia untuk melakukan pekerjaan buat
kemuliaan Tuhan. Kerap yang terjadi hanyalah bahasa klise, atau
disusupi kepentingan tertentu, sehingga motivasi pelayanan
tersebut tak lagi murni. Bantulah kami meneladan Bunda Maria
yang dengan tulus dan penuh kerelaan taat dalam pelayanan
kami kepadaMu.
 Bapa Kami
 10 kali Salam Maria
 Kemuliaan
 Terpujilah
 P : Ya Yesus yang baik,
U : Ampunilah dosa-dosa kami, Selamatkanlah kami dari api
neraka, Dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama
mereka yang sangat membutuhkan kerahimanMu.

12. PERISTIWA GEMBIRA KEDUA : Maria mengunjungi Elisabet,


saudarinya.
 Teks Kitab Suci : Lukas 1: 42-43
Saat berjumpa dengan Maria, Elisabeth berkata: “Diberkatilah
engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah
rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang
mengunjungi aku?”
Marilah Berdoa :
Allah Bapa yang Mahacinta, bantulah kami untuk memupuk rasa
tanggung jawab kami dengan meningkatkan doa, derma dan
ulah tapa untuk kemuliaanMu semata. Semoga kami, semakin
mendekatkan diri kepadaMu yang adalah tujuan utama hidup
kami. Semoga kami dapat membuat hidup kami sungguh-
sungguh "bermakna' bagiMu dan sesama! Sebab dengan
demikianlah, bersama Bunda Maria, kamipun dapat bermadah
,"Jiwaku memuliakan Tuhan!"

 Bapa Kami
 10 kali Salam Maria
 Kemuliaan
 Terpujilah
 P : Ya Yesus yang baik,
U : Ampunilah dosa-dosa kami, Selamatkanlah kami dari api
neraka, Dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama
mereka yang sangat membutuhkan kerahimanMu.

13. PERISTIWA GEMBIRA KETIGA: Yesus dilahirkan di Betlehem


 Teks Kitab Suci : Luk. 2 : 7
Maria melahirkan seorang anak laki-laki .... lalu dibungkusnya
dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan
karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan.
Marilah berdoa :
Allah Bapa yang Mahabijaksana, kami sering menjadi sangat
terpenjara oleh kesibukan kami, sehingga tidak lagi merasakan
kehadiranMu dalam hidup kami. Beranikanlah kami agar tidak
sampai menyapu hidup kami oleh hal-hal yang hanya penting
bagi dunia untuk saat ini saja, dan melupakan hal-hal yang lebih
penting bagi persekutuan kami denganMu sekarang ini dan
juga kelak nanti.
 Bapa Kami
 10 kali Salam Maria
 Kemuliaan
 Terpujilah
 P : Ya Yesus yang baik,
U : Ampunilah dosa-dosa kami, Selamatkanlah kami dari api
neraka, Dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama
mereka yang sangat membutuhkan kerahimanMu.

14. LAGU SELINGAN

15. PERISTIWA GEMBIRA KEEMPAT : Yesus Dipersembahkan dalam


Bait Allah
 Teks Kitab Suci : Luk. 2 : 34 - 35
Ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa,
Yosef dan Maria membawa Yesus ke Yerusalem untuk
menyerahkan-Nya kepada Tuhan. Di sana nereka bertemu
dengan Simeon. Ketika bertemu, Simeon berkata kepada Maria,
”Sesungguhnya Anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau
membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu
tanda yang menimbulkan perbantahan. Kelak suatu pedang
akan menembus jiwamu sendiri.”
Marilah berdoa :
Ya Bapa penguasa hidup kami, jangnlah biarkan kami menjauh
dari kebenaran atau kesalehan. Buatlah kami terbiasa bertemu
atau bergaul denganMu dalam kehidupan dan kesibukan kami
sehari-hari. Semoga kami selalu "menemukan Engkau dalam
segala atau segala di dalam Engkau”

 Bapa Kami
 10 kali Salam Maria
 Kemuliaan
 Terpujilah
 P : Ya Yesus yang baik,
U : Ampunilah dosa-dosa kami, Selamatkanlah kami dari api
neraka, Dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama
mereka yang sangat membutuhkan kerahimanMu.

16. PERISTIWA GEMBIRA KELIMA : Yesus Diketemukan dalam Bait


Allah
 Teks Kitab Suci : Lukas 2 : 49-50.
Saat Yosef dan Maria gelisah mencari Yesus dan ketika akhirnya
melihat Dia, tercenganglah mereka. Akan tetapi Jawab-Nya
kepada mereka: "Mengapa kamu mencari Aku? Tidakkah kamu
tahu, bahwa Aku harus berada di dalam rumah Bapa-Ku?" tetapi
mereka tidak mengerti apa yang dikatakanNya kepada mereka.

Marilah berdoa:
Ya Bapa yang Mahapemurah. Buatlah kami selalu sadar bahwa
inti kebahagiaan hidup kami adalah Engkau sendiri. Dengan
demikian, doronglah kami untuk terus menerus mengenal dan
dekat denganMu. Kami mengakui bahwa dengan dekat
padaMu, kami berharap mengikis segala tipu muslihat dunia
dalam aneka bentuk kejahatannya.

 Bapa Kami
 10 kali Salam Maria
 Kemuliaan
 Terpujilah
 P : Ya Yesus yang baik,
U : Ampunilah dosa-dosa kami, Selamatkanlah kami dari api
neraka, Dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama
mereka yang sangat membutuhkan kerahimanMu.
17. DOA PENUTUP
P : Marilah berdoa,
Allah sumber segala kesucian, sungguh agung karyaMu yang
kami kenangkan dalam peristiwa peristiwa-peristiwa gembira
dalam doa Rosario ini. Bunda kami, Santa Perawan Maria,
telah Kaujaga utuh sempurna dan bebas dari segala dosa,
serta Kautampilkan ke hadapan kami sebagai teladan
kesucian. Jagalah kami dalam kesucian, supaya kamipun
dapat hidup tanpa cela di hadapanMu. Demi Kristus,
PuteraMu. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup
dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh
Kudus, kini dan sepanjang masa.
U : Amin

18. LAGU PENUTUP