Anda di halaman 1dari 2

YAYASAN AS-SALAM

MADRASAH IBTIDAIYAH TERPADU (MIT) AS SALAM AMBON


UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
Jl. Raya Air Kuning Kebun Cengkeh Telp. (0911) 349085 Ambon, 97128

Mata Pelajaran : Aqidah Akhlak Hari Tanggal : Selasa, 26 Mei 2015


Kelas : I (Satu) Waktu : 10.00 – 11.30 WIT

Nama : ………………….…………………….……………..

A. Berilah tanda silang ( X ) pada huruf a, b atau c pada salah satu


jawaban yang dianggap paling benar

1. Bunyi rukun iman yang kedua adalah . . .


a. iman kepada allah
b. iman kepada malaikat
c. iman kepada kitab-kitab allah
2. Iman kepada qada dan qadar adalah rukun iman yang ke . . .
a. 4 b. 5 c. 6
3. Asyhadu anna muhammadar rasulullah adalah syahadat . . .
a. tauhid b. rasul c. a dan b benar
4. Al khalik artinya Allah maha . . .
a. esa b. pencipta c. penyayang
5. Kebersihan adalah sebagian dari . . .
a. ilmu b. iman c. islam
6. Apabila ada teman yang berkelahi maka sikap kita adalah . . .
a. memisahkan b. membantu memukul c. diam saja
7. Kebersihan badan harus dijaga dengan cara . . .
a. mandi 2 kali sehari
b. mandi 4 kali sehari
c. mandi 6 kali sehari
8. Allahumma inni audzubika minal hubutsi wal khobaitsi adalah bunyi
doa . . .
a. masuk rumah
b. masuk kamar mandi
c. keluar kamar mandi
9. Yang tidak boleh dilakukan pada saat buang air besar adalah . . .
a. jongkok b. tidak menghadap kiblat c. berdiri
10. Akibat dari hidup kotor adalah . . .
a. banyak teman
b. mudah terserang penyakit
c. disayang Allah
11. Bunyi dari kalimat tayyibah basmalah adalah . . .
a. alhamdulillah
b. subhannallah
c. bismillahirahmanirrahim
12. Kesempatan yang dianjurkan untuk mengucap basmalah adalah . .
a. ketika akan makan
b. ketika buang air besar
c. ketika berbuat dosa
13. Allah swt maha mendengar termasuk . . .
a. Ar-rahman b. ar-rahim c. as-sami
14. Ar-rahman artinya allah maha . . .
a. pengasih b. penyayang c. mendengar
15. Di bawah ini adalah adab belajar, kecuali . . .
a. Membca hamdalah b. merapikan buku c. bermain
16. Yang harus diperhatikan pada saat bermain dengan teman
adalah…
a. dalam bermain harus jujur
b. bermain ditempat berbahaya
c. mencelakakan orang lain
17. Hal- hal yang tidak boleh dilakukan pada saat sedang makan
adalah . . .
a. duduk dengan baik b. baca basmalah c. berebut makanan
18. Allahuma bariklana fima razaktana wakina adzabannar adalah
bunyi doa . . .
a. Makan b. belajar c. tidur
19. Contoh sikap ramah dan sopan kepada orang tua adalah . . .
a. berbicara dengan kasar
b. membantah perintah orang tua
c. menaati nasehatnya
20. Keuntungan yang bisa didapat ketika kita berbicara dengan baik . .
a. disenangi teman b. mendapat dosa c. dijauhi teman
A. Isilah titik titik dibawah ini dengan jawaban yang paling benar!
1. Suatu kegiatan hendaklah di awali dengan membaca
…………………………………
2. Asmaul husna berjumlah ………….……….
3. Kita harus bersikap ramah dan sopan kepada…………………………
4. Adab makan yang benar adalah makan menggunakan tangan
…………………………….
5. Syahadat terdiri dari …………………… macam

--- = Semoga Sukses = ---