Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu


Tahun : 4
Bilangan Murid : 9 orang ( 8 lelaki ) ( 1 perempuan )
Tarikh : 3 September 2018
Hari : Isnin
Masa : 9.10 a.m – 10. 10 a.m
Tema : Tema 9 : Sayangi Bumi.
Tajuk : Puliharalah Bumi
Kemahiran Fokus : Aspek Seni Bahasa

Standard kandungan
4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa
yang indah secara didik hibur.

Standard Pembelajaran
4.4.2 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat, serta menghasilkan sesuatu ciptaan
kreatif berdasarkan pantun.

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat :

i. Memahami rangkap pantun dan melafazkan pantun dengan sebutan yang betul
berdasarkan pantun Puliharalah Bumi.
ii. Mengenal pasti pembayang maksud dan menyatakan sekurang-kurangnya dua maksud
sebenar pantun dengan betul.
Pengisian Kurikulum (Elemen Merentas Kurikulum)

 Sistem Bahasa : Aspek Seni Bahasa, Lafazkan dan nyatakan maksud pantun
 Imu : TMK, Pendidikan Alam Sekitar
 Kreativiti dan inovasi
 Nilai Murni : bersyukur, kasih sayang, amanah,

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran (Kepelbagaian Kaedah dan Teknik)


 KB : Menganalisis, Menghubung kait, mereka cipta
 KP : Verbal linguistik, interpersonal,
 pembelajaran kolaboratif, pembelajaran konstruktivisme, Teknik sumbang saran dan Teknik
Latih tubi, Teknik Soal Jawab, Teknik didik hibur

Bahan Bantu Mengajar :

Bil. Perkara Jumlah

1. LCD,Video

2. Kertas mahjong

3. Pembesar suara 1

4. Komputer riba 1

5. Lembaran Kerja 9

Pengetahuan Sedia Ada:

Murid pernah mengambil bahagian dalam program Alam Sekitar peringkat sekolah sebelum ini.

PRAKTIKUM BERTEMA:-
BIL ASPEK TEMA PERINCIAN
1. FASA PERKEMBANGAN Melafazkan Pantun dan nyatakan maksud rangkap
Aktiviti Pengajaran dan
Langkah / Masa Isi Pelajaran Catatan
Pembelajaran

PENGURUSAN  Kebersihan kelas  Murid memastikan kelas Peralatan yang

BILIK DARJAH  Persediaan murid bersih dan mereka bersedia sesuai

(2 minit) untuk belajar untuk belajar.

Pantun Empat kerat Menghayati pantun KB


Menghubung kait
dua tiga kucing 1. Guru menulis pantun empat
berlari,
kerat pada papan putih. KP
mana nak sama si
kucing belang, 2. Guru meminta murid Interpesonal
jika tidak menjaga melafazkan pantun.
bumi, 3. Guru mengemukakan Teknik
nanti datang bencana beberapa soalan mengenai Teknik Soal
alam..
gambar tersebut. Jawab

FASA 4. Murid dipilih secara rawak


Contoh soalan :
PERSEDIAAN untuk menjawab soalan guru. Strategi :
1. Apakah anda
(5 minit) 5. Guru mengaitkan jawapan Berpusatkan
faham melalui
murid dengan isi pelajaran. murid
pantun ini?
2. Bagaimanakah
Nilai
kita boleh
prihatin
menjaga bumi
kita?
Jangkaan Jawapan:
 Sayangi bumi
 Kesan tidak
menjaga alam
sekitar.
FASA IMAGINASI Melafazkan pantun Melafazkan pantun dengan KB
(15 minit) dengan sebutan sebutan yang betul. Menghubung kait
yang betul. Menganalisis
1. Guru meminta murid
memahami pantun BBM
berdasarkan buku teks. Buku teks
2. Guru memastikan murid
memahami pantun tersebut. Teknik
3. Murid diminta berbincang Perbincangan,
dengan rakan sebelah dan
diminta melafazkan pantun Pembelajaran
dengan sebutan yang betul. kolaboratif
4. Guru dan murid sama-sama
bincang maksud rangkap KP
pantun “Puliharalah Bumi’. Interpersonal
5. Guru menjadi pembimbing dan
membetulkan kesalahan Nilai
murid. Kerjasama
Amanah

Melafazkan Pantun Bincang dalam kumpulan; Teknik


dan nyatakan Melafazkan Pantun dan Sumbang saran
maksud rangkap nyatakan maksud rangkap.
Pembelajaran
(Rujuk Lampiran.) Aktiviti kumpulan. konstruktivisme
FASA 1. Guru membahagikan murid
PERKEMBANGAN kepada dua kumpulan. BBM
(18 minit) 2. Guru memberi masa kepada Buku teks
murid untuk sama-sama Kad imbasan
bincang maksud pantun.
3. Murid akan menulis fahaman
mereka tentang rangkap
pantun pada kad imbasan
yang disediakan oleh gurunya. KB
4. Setiap kumpulan akan -Menganalisis
mengadakan persembahan maklumat
pantun di hadapan kelas. -Mencatat
5. Murid juga akan disoal jawab maklumat
tentang maksud rangkap
pantun oleh guru dan rakan Nilai
lain. Bekerjasama
6. Guru menjadi pembimbing,
dan membetulkan kesalahan
murid.
7. Peneguhan positif akan
diberikan kepada murid yang
jawab dengan betul.

Pengayaan Pengukuhan BBM


Kenal pasti 1. Guru mengedarkan lembaran Lembaran kerja
pembayang maksud kerja kepada setiap murid.
dan maksud sebenar 2. Murid diminta untuk mengenal
pantun. pasti maksud yang KB
bersesuaian dengan rangkap Menganalisis
pantun. maklumat
FASA TINDAKAN Pemulihan 3. Murid juga akan lafazkan
(15 minit) Salin semula pantun semula pantun.
dan lafazkan dengan Nilai
betul . Pemulihan Bekerjasama
4. Murid diminta salin semula
pantun dengan betul Teknik Latih tubi
(Rujuk Lampiran) 5. Guru menjadi pembimbing dan Teknik didik hibur
membetulkan kesalahan
murid.
6. Guru memberi peneguhan
positif dan pujian kepada
murid yang dapat jawab
dengan betul.

PENUTUP Melafazkan semula Teknik didik hibur KB


(5 minit) pantun. 1. Guru dan murid akan sama- -Merumus
sama lafazkan semula pantun -kajian masa
yang dipelajari. depan
Kognitif 2. Guru mengingati semula murid
Rumusan isi pelajaran tentang tema yang dipelajari. KP
3. Guru merumuskan isi Interpersonal
Sosial pelajaran.
-Pujian, dan Teknik soal jawab
peneguhan positif.
Nilai Murni
Sayangi Alam
Sekitar
Menghargai
Bersyukur
Latihan Pengayaan

Nama :

Arahan : Kenal pasti pembayang maksud dan maksud sebenar pantun dan salin
semula.

Pergi ke kota bersama teman,


Kota Melaka tempat pilihan,
menjaga sungai jadi amalan,
agar tidak berlaku pencemaran.

Pergi menyelam di dalam laut,


pergi menyelam di laut China,
kita perlu menjaga laut,
agar khazanahnya terpelihara.
Latihan Pemulihan

Nama :

Arahan : Salin semula pantun yang dipelajari berkaitan Alam Sekitar