Anda di halaman 1dari 1

e.

Perbandingan Trigonometri Untuk Sudut Diatas 360° atau Sudut


Negatif
1. Perbandingan Trigonometri Untuk Sudut Diatas 360° 2. Perbandingan Trigonometri Sudut Negatif
Sin (k × 360° + ) = sin  Sin (- ) = -sin 
Cos (k × 360° + ) = cos  Cos (- ) = cos 
tan (k × 360° + ) = tan  tan (- ) = -tan 
cosec (k × 360° + ) = cosec  cosec (- ) = -cosec 
sec (k × 360° + ) = sec  cotan (- ) = -cotan 
cotan (k × 360° + ) = cotan 
contoh :
Keterangan:  Cos (-300) = cos 300
k = banyaknya putaran, dengan nilai k adalah bilangan bulat 1
=2
positif.
 Sin (-2250) = - sin 2250
= - sin (1800 + 450)
Contoh :
= - (- sin 450)
 Tan 7800 = tan (2 x 3600 + 600)
= sin 450
= tan 600 1
= 2 √2
= √3
 Cos 1575 = cos (4 x 3600 + 1350)
0

= cos 1350
= cos (1800 – 450)
= - cos 450
1
= − 2 √2