Anda di halaman 1dari 15

LEMBAGA KEMAJUAN KELANTAN SELATAN

JKR KESEDAR

Projek KERJA-KERJA MENAIKTARAF JALAN PERTANIAN (KONKRIT) DI RPT SG SAM, DABONG KUALA
KRAI, KELANTAN

RINGKASAN KERJA

KADAR
BIL HURAIAN KERJA UNIT KUANTITI JUMLAH
HURAIAN KERJA . (RM)

A KERJA-KERJA PERMULAAN DAN


SYARAT-SYARAT AM.

1.0 Menyediakan Keperluan-keperluan sebagaimana syarat-


syarat sebutharga.

(a) Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969( PERKESO) H/Pukal RM 500.00

( b) Insurans Tanggungan Awam H/Pukal RM 300.00

(c) Insurans Kerja H/Pukal RM 300.00

2.0 Gambar Foto Kemajuan Kerja saiz 3R berwarna 3 set (1 H/Pukal RM 300.00
set = 9 keping) sebelum, semasa dan selepas siap
sebagaimana arahan Pegawai Penguasa.

3.0 Membekal, memasang sebuah ( 1 ) papan tanda projek H/Pukal RM 600.00


sebagaimana lukisan

Jumlah diBawa Ke Ringkasan RM 2,000.00

BQ/1
LEMBAGA KEMAJUAN KELANTAN SELATAN
JKR KESEDAR
Projek KERJA-KERJA MENAIKTARAF JALAN PERTANIAN (KONKRIT) DI RPT SG SAM, DABONG KUALA KRAI, KELANTAN

PENGIRAAN DIBUAT BERPANDUKAN JADUAL KADAR HARGA KECIL DAN PEMBAIKIAN 2016

SENARAI KUANTITI

RUJUKAN
BILANGAN DAN DIMENSI
BIL KETERANGAN KERJA DAN JADUAL KADAR AMAUN
UNIT KUANTITI
BAHAN BINAAN KADAR (RM) (RM)
BIL P L D
HARGA

B PENYEDIAAN TAPAK DAN


PEMBINAAN JALAN
2.0 Bersihkan tapak bina dari pokok- 4N/1/N3 230 3.30 M² 759 RM 0.60 455.40
pokok belukar, tunggul kayu dan akar
dicabut dan dibuang ke tempat
buangan yang disediakan oleh
kontraktor

2.1 150mm tebal batu baur hancur atau 4I/2/31 230 2.40 M² 552 RM 12.70 RM 7,010.40
bahan dasar jalan ( road base ) lain
yang setara dan diluluskan,
dimampatkan seperti yang ditentukan

2.1 Membina dan menyiapkan jalan


konkrit termasuk kerja-kerja berkaitan
sebagaimana spesifikasi dan
lukisan No. JKR/KES/U1/1/2019.

3.3.1 Konkrit G25 - 75 mm pertama M2


4B/2/B7/B8 230 2.40 552.00 23.50 12,972.00
3.3.1 Konkrit G25 - tambahan 25 mm
3/3/6.1 230 2.40 M2 552.00 7.80 4,305.60
3.3.2 BRC A6 (A142 ) 3/3/6.1 230 2.40 M2 552.00 13.70 7,562.40
3.3.3 Formwork ( 75 mm tebal ) 4B/8/B84 22.00 2.40 M2 52.80 11.40 601.92

2.3 Mengorek dan membersihkan Prorate 230 M 230.00 1.20 276.00


longkang sedia ada 300mm lebar x (Ruj :4N/2/N24)
300mm dalam termasuk memotong
dan membuang rumput dan sampah
sarap.

C PEMBINAAN PEMBENTUNG

3.0 Membekal dan memasang 900mm 4N/4/N46 4.50 M 4.50 558.20 2,511.90
diameter pembentung konkrit
bertetulang kitar kelas " X " tebal
penggalas konkrit ( 1: 3 : 6 - 38mm )
dan dipasang dengan simpal ( collar )
dan ruang di keliling paip ditutup
dengan lepa simen dan pasir ( 1:3 )

a) Menggali tapak 4A/2/A31 5.00 2.60 0.50 M3 6.50 9.50 61.75


Menggali lubang untuk tiang atau
tapak melebihi 0.5 meter padu
( dengan jentera )

JUMLAH BQ/2 RM 35,757.37


RUJUKAN
BILANGAN DAN DIMENSI
BIL KETERANGAN KERJA DAN JADUAL KADAR AMAUN
UNIT KUANTITI
BAHAN BINAAN KADAR (RM) (RM)
BIL P L D
HARGA

JUMLAH DARI BQ/2 RM 35,757.37

b)Konkrit
i) Sayap/ Wingwall Prorate 4 1.8 1.20 0.30 M3 2.59 338.60 877.65
Konkrit dalam parit , lubang lantai dan ( Ruj: 4B/2/B9)
dinding yang tidak melebihi 300mm
tebal

ii) Kepala/ Headwall Prorate 2 2.1 1.20 0.30 M3 1.51 338.60 511.96
Konkrit dalam parit , lubang lantai dan ( Ruj: 4B/2/B9)
dinding yang tidak melebihi 300mm
tebal

iii) Tapak Pembentung Prorate 1 4.5 1.80 0.30 M3 2.43 338.60 822.80
Konkrit dalam parit , lubang lantai dan ( Ruj: 4B/2/B9)
dinding yang tidak melebihi 300mm
tebal

c) Tetulang
i)Tapak Asas 4B/7/B77 4.40 1.70 M² 7.48 44.70 334.36
Kepingan jejaring No. A10 atau
tetulang keluli di kimpal berbentuk
jaring 100mm x 400mm beratnya
6.16kg setiap meter persegi

ii) Sayap
Kepingan jejaring No. A10 atau 4B/7/B77 4 1.70 1.10 M² 7.48 44.70 RM 334.36
tetulang keluli di kimpal berbentuk
jaring 100mm x 400mm beratnya
6.16kg setiap meter persegi

iii) Kepala
Kepingan jejaring No. A10 atau 4B/7/B77 2 1.8 1.80 M² 6.48 44.70 RM 289.66
tetulang keluli di kimpal berbentuk
jaring 100mm x 400mm beratnya
6.16kg setiap meter persegi

d) Acuan konkrit
i) Sayap / Wingwall
Acuan konkrit pada muka yang tegak 4B/8/B80 4 1.80 1.20 M² 8.64 42.20 RM 364.61

ii) Kepala/ Headwall 4B/8/B80 4 1.20 0.60 1.10 M² 5.28 42.20 RM 222.82
Acuan konkrit pada muka yang tegak

JUMLAH BQ/3 RM 39,515.57


RINGKASAN

i ) Jumlah kerja - kerja permulaan ( BQ/1 ) = RM 2,000.00


ii) Jumlah mengikut Jadual Kadar Harga ( JKH 2018 - BQ/2 ) = RM 39,515.57
iii ) Tambahan 20% mengikut lokasi daerah ( tidak lebih dari 50 km ) daripada = RM 7,903.11
Pejabat Wilayah Kuala Krai

JUMLAH RM 49,418.69

( RINGGIT MALAYSIA ) : EMPAT PULUH LAPAN RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH TIGA DAN
SEN LAPAN PULUH LAPAN SAHAJA.
BAYARAN INTERIM : PERTAMA (1) DAN TERAKHIR

Projek : KERJA-KERJA MENAIKTARAF JALAN PERTANIAN (KONKRIT) DI RPT SG SAM,


DABONG KUALA KRAI, KELANTAN

NO. UNDI : LKKS(U1)BK6/41

TARIKH PENILAIAN :

RINGKASAN KERJA UNDI

BIL HURAIAN KERJA JUMLAH

1 JUMLAH KERJA-KERJA PERMULAAN RM 2,000.00

2 JUMLAH MENGIKUT JADUAL KADAR HARGA (JKH)

3 TAMBAHAN 15% MENGIKUT LOKASI DAERAH RM -


DARIPADA PEJABAT WILAYAH KUALA KRAI.

Jumlah di Bawa ke Borang LKKS RM 2,000.00

PECAHAN BAYARAN

1) KONTRAKTOR UTAMA RM -
2) POTONGAN WANG JAMINAN PELAKSANAAN RM -

BAKI KENA BAYAR RM -

PERAKUAN

BAYARAN INTERIM PERTAMA (1) & TERAKHIR DISOKONG SEBANYAK RM -

( RINGGIT MALAYSIA :
LKKS.1/89

LEMBAGA KEMAJUAN KELANTAN SELATAN


(JKR KESEDAR)

Kod Pembayaran : PK : 2012

Bayaran : INTERIM PERTAMA (1) DAN TERAKHIR

Projek : KERJA-KERJA MENAIKTARAF JALAN PERTANIAN (KONKRIT) DI RPT SG


SAM, DABONG KUALA KRAI, KELANTAN

No. Undi \ Inden : LKKS(U1)BK6/41

Nama Kontraktor : DZORA ENTERPRISE

Nilai Kerja Mengikut Inden : RM 49,999.03

Nilai Kekurangan : RM 0.46

Nilai Muktamad : RM 49,998.57

(a) Nilai kerja yang telah disiapkan pada 01 / 04 / 2012

sebagaimana butir-butir yang disertakan RM -

1) Kontraktor Utama RM -

2) Potongan Wang Jaminan Pelaksanaan RM -

Kurang bayaran No. NIL RM -

Baki bayaran RM -

Butir-butir yang disertakan telah diperiksa dan di dapati siap dengan memuaskan.

Bayaran No. : INTERIM PERTAMA (1) & TERAKHIR adalah disyorkan

Sebanyak : RM -

Tarikh :

Nama :

Jawatan :
(Pegawai Pengesyor)

(b) Ringgit Malaysia : ( EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH
LAPAN DAN SEN LIMA PULUH TUJUH SAHAJA )

( RM - ) diperakukan untuk bayaran.

Tarikh :
(Pegawai yang di beri kuasa untuk memperakukan)
MEMO
JKR KESEDAR
PEJABAT ZON UTARA,
17500 TANAH MERAH, KELANTAN.
Ruj. Tuan :
Ruj. Kami : JKR-KES(SH/TM)060/020/011/63( )
Tarikh : hb. April. 2012
Pengurus Bahagian,
X Kewangan Pusat Pertumbuhan dan Hartanah
Pentadbiran Perancangan dan Penyelidikan
X Wilayah Kuala Krai Pembangunan Tanah & Hal Ehwal Peneroka
Pembangunan Ekonomi Dan Industri KESEDAR Perkilangan Sdn. Bhd.

Tuan,

BAYARAN KEMAJUAN NO : PERTAMA (1) DAN TERAKHIR


BERJUMLAH SEBANYAK : RM -

Projek : KERJA-KERJA MENAIKTARAF JALAN PERTANIAN (KONKRIT) DI RPT SG SAM, DABONG


KUALA KRAI, KELANTAN

No. Sebutharga : LKKS(U1)BK6/41


Nama Kontraktor : DZORA ENTERPRISE
No. Akaun : 03054010017147
Bank : BANK ISLAM, CAWANGAN TANAH MERAH, KELANTAN.

Bersama-sama ini disertakan tiga (3) salinan dokumen-dokumen berkenaan untuk tindakan tuan selanjutnya.

X INDEN KERJA (JKR.58-Pin.1/83) X Salinan Pemberitahu Penerimaan Sebutharga.


X Ringkasan Kerja Inden : X Salinan Keputusan Jawatankuasa Sebutharga.
Gerenti Perlaksanaan No : Ringkasan Jadual Sebutharga.
X Insuran Kerja (PL) No : X Bil. Tuntutan Kontraktor.
X PERKESO No : F 9211460 F X Surat Pelepasan PERKESO
X Salinan Keputusan Kerja Undi X Surat Akaun Berkanun

Sekian, terima kasih.

** BERKHIDMAT UNTUK AGAMA, BANGSA DAN NEGARA **

Saya yang menurut perintah,

(ADNAN BIN ABD. GHANI)


Ketua Penolong Pengarah Utara,
b/p : Pengarah,
JKR KESEDAR,
17500 Tanah Merah, Kelantan.

S/K : KPP(UB)
0/020/011/63( )

Peneroka

T SG SAM, DABONG

nya.

Sebutharga.
Sebutharga.
SENARAI SEMAK BAYARAN

PROJEK :
KERJA-KERJA MENAIKTARAF JALAN PERTANIAN (KONKRIT) DI RPT
SG SAM, DABONG KUALA KRAI, KELANTAN

NO. S/HARGA : LKKS(U1)BK6/41

BAYARAN INTERIM NO : PERTAMA (1) DAN TERAKHIR

JA / PTAK PTA

MULA SIAP MULA SIAP

1. PENILAIAN KEMAJUAN

2. PENYEDIAAN JKR 66

3. SEMAKAN JKR 66

P JKR PPUB

MULA SIAP MULA SIAP

4. KELULUSAN

PT

MULA SIAP

5. HANTAR KE BHG. PENT.

PT1 PT2

MULA SIAP MULA SIAP

6. SEDIA BAUCER
7. SEMAK BAUCER

8. HANTAR BAUCER KE AG

NOTA :

Senarai Semak ini hendaklah disertakan bersama-sama dengan Dokumen Bayaran.


(KONKRIT) DI RPT

JTA

MULA SIAP

PPJU / PPJS

MULA SIAP

PT3

MULA SIAP
LATAR BELAKANG PROJEK

PROJEK : KERJA-KERJA MENAIKTARAF JALAN PERTANIAN


(KONKRIT) DI RPT SG SAM, DABONG KUALA KRAI,
KELANTAN

NO. S/HARGA : LKKS(U1)BK6/41

HARGA : RM49,999.03

KONTRAKTOR : DZORA ENTERPRISE


LOT 121, KUALA GRIS,
18000 KUALA KRAI, KELANTAN.
KELANTAN.

TARIKH MULA : 08 / 04 / 2009

TARIKH SIAP : 03 / 06 / 2006 - (Dalam Kontrak)


13 / 04 / 2009 - (Tarikh Siap Sebenar)
:

NO. AKAUN : 03054010017147

NAMA BANK : BANK ISLAM,


CAWANGAN TANAH MERAH,
KELANTAN.

NO. PERKESO : F 9211460 F

POLISI INS. (PL) :


PROJEK : KERJA-KERJA MENAIKTARAF JALAN PERTANIAN (KONKRIT) DI RPT SG
SAM, DABONG KUALA KRAI, KELANTAN

TAJUK : SENARAI LUKISAN

BIL NO. LUKISAN TAJUK

1 JKR / KES / U1 / 1 / 2012 KEY PLAN - LOKASI TAPAK CADANGAN

2 JKR / KES / U1 / 2 / 2012 PELAN LOKASI TAPAK PROJEK

3 JKR / KES / U1 / 3 / 2012 TIPIKAL KERATAN JALAN

4 TM / J(A) / AM / P / 2 / 11 PAPAN TANDA PROJEK KESEDAR

5 BKP(LR) / 400 / 86 / 12 PEMBETUNG KONKRIT DAN


DINDING PENAHAN

6 BKP(LR) / 400 / 86 / 13 BUTIR-BUTIR PEMBETUNG KONKRIT


DAN TAKUNGAN