Anda di halaman 1dari 2

SURAT AKUAN

Saya MUHAMMAD ZAHIRUDDIN BIN ZAM-MANI. K/P 850403-11-5453 pengurus CIPTAAN HILIR ENTERPRISE ,beralamat 2875-A,KG BAROH BANGGOL ISHAK,GONG KIJANG,21200 KUALA TERENGGANU,TERENGGANU. DENGAN SESUNGGUHNYA DAN SEBENARNYA MENGAKU BAHAWA : Saya telah menyempurnakan dan menyiapkan CADANGAN KERJA-KERJA
MEMBAIKPULIH DAN MENAIKTARAF DEWAN SIVIK TAKWA DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KAMPUNG KUBANG PANJANG,KUALA TERENGGANU. . a) Tarikh Siap Projek b) No.Kontrak c) Harga Kontrak

: 3 OGOS 2011 : MBKT SH 16/2011

: RM182,520.00

Segala bayaran gaji pekerja-pekerja,carum an Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO),KWSP bagi pekerja-pekerja kami telahpun selesai dibayar dan kami tidak menanggung apa-apa hutang dengan sebarang pihak dan kami membuat surat ini dengan kepercayaan bahawa apa-apa tersebut di dalamnya adalah benar serta menurut akuan berkanun 1960 Diperbuat dan dengan sebenar-benarnya Diakui oleh yang tersebut namanya di atas itu MUHAMMAD ZAHIRUDDIN BIN ZAM-MANI, K/P NO.850403-11-5453

Pada..Haribulan2011 ) ) T/TANGAN -COP SYARIKAT) ).. MUHAMMAD ZAHIRUDDIN BIN ZAM-MANI

Di Hadapan Saya,

.. ( Tandatangan Yang Dipertua,

Mahkamah Seksyen,Majistret atau Pesuruhjaya Sumpah