Anda di halaman 1dari 17

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESENIAN (SENI VISUAL) TAHUN 3

2019

SEMESTER PERTAMA
MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN /
OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN
1.1 Bahasa Seni Visual
2.1 Kemahiran Seni Visual EMK
Pada akhir pembelajaran,
murid dapat membezakan Kreativiti dan inovasi
1.1.1(i)Mengenal dan menerangkan bahasa seni visual dalam bidang
Minggu UNIT 1 menggambar berdasarkan: (i) garisan, rupa, imbangan dan kepelbagaian penggunan bahan yang
yang ada pada lukisan.
KBAT
TUT TUT KERETA pelbagai dalam menghasilkan
1 meneroka
API karya lukisan silang pangkah
2.1.1(i) Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui media
dan proses untuk menghasilkan karya dalam bidang menggambar BBM
MENGGAMBAR menggunakan: (i) teknik garisan silang pangkah dalam penghasilan karya Buku teks ms 7
-LUKISAN lukisan
DSKP ms 19

Minggu 1 1.1 Bahasa Seni Visual


2.1 Kemahiran Seni Visual EMK
Pada akhir pembelajaran,
UNIT 1 murid dapat menghasilkan Kreativiti dan inovasi
1.1.1(i)Mengenal dan menerangkan bahasa seni visual dalam bidang
TUT TUT KERETA menggambar berdasarkan: (i) garisan, rupa, imbangan dan kepelbagaian karya melalui jarak dan
yang ada pada lukisan.
KBAT
API ketebalan garisan silang
Menganalisis
pangkah dalam mememunuhi
2.1.1(i) Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui media
MENGGAMBAR dan proses untuk menghasilkan karya dalam bidang menggambar
kesan ruang BBM
-LUKISAN menggunakan: (i) teknik garisan silang pangkah dalam penghasilan karya Buku teks ms 7
lukisan
DSKP ms 19

Minggu 3.1 Penghasilan karya kreatif EMK


2 UNIT 1 4.1 Penghayatan Karya Seni Pada akhir pembelajaran Kreativiti dan inovasi
TUT TUT KERETA 3.1.1(i-iv) Menghasilkan karya yang kreatif. (i) Memilih dan memanipulasi
murid dapat menentukan
API media secara kreatif. (ii) Menggunakan bahasa seni visual dalam tema dan tajuk bagi bidang KBAT
penghasilan karya secara kreatif (iii) Mengaplikasikan pengetahuan, menggambar yang di hasilkan Menilai
MENGGAMBAR kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya
-LUKISAN secara kreatif (iv) Membuat kemasan pada hasil karya. BBM
4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
KERETA API Buku teks ms 9

Minggu 2 3.1 Penghasilan karya kreatif EMK


UNIT 1 4.1 Penghayatan Karya Seni Pada akhir pembelajaran Kreativiti dan inovasi
TUT TUT KERETA 3.1.1(i-iv) Menghasilkan karya yang kreatif. (i) Memilih dan memanipulasi
murid dapat menentukan
API media secara kreatif. (ii) Menggunakan bahasa seni visual dalam tema dan tajuk bagi bidang KBAT
penghasilan karya secara kreatif (iii) Mengaplikasikan pengetahuan, menggambar yang di hasilkan Menilai
MENGGAMBAR kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya
-LUKISAN secara kreatif (iv) Membuat kemasan pada hasil karya. BBM
4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
KERETA API Buku teks ms 9

1.1 Bahasa Seni Visual


UNIT 2 2.1 Kemahiran seni Pada akhir pembelajaran, EMK
1.1.2 . mengenalpasti dan menyatakan penggunaan bentuk,ruang dan
murid dapat menyusun Kreativiti dan inovasi
Minggu 3 MALAYSIA KITA imbangan dan kesatuan melalui karya montaj gambar menggunakan
2.1.1 (ii,) teknik guntingan dan tampalan dalam penghasilan karya montaj pelbagai jenis media dan KBAT
MENGGAMBAR . membezakan ruang dan Menilai
montaj imbangan.
BBM
Buku Teks ms 15

3.1 Penghasilan karya kreatif


4.1 Penghayatan Karya Seni EMK
Pada akhir pembelajaran,
Kreativiti dan inovasi
Minggu 3 UNIT 2 3.1.1(i-iv) Menghasilkan karya yang kreatif. (i) Memilih dan memanipulasi murid dapat menghasilkan
media secara kreatif. (ii) Menggunakan bahasa seni visual dalam montaj dengan tema yang KBAT
MALAYSIA KITA penghasilan karya secara kreatif (iii) Mengaplikasikan pengetahuan, Menilai
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya berlainan
secara kreatif (iv) Membuat kemasan pada hasil karya.
MENGGAMBAR BBM
Montaj 4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. Buku Teks ms 17
KARYA KREATIF DSKP ms 31 ms 42
POSTER
SAYANGI MALAYSIA
MINGGU UNIT / TAJUK /
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG
Minggu 4 TEMA 1.1 Bahasa Seni Visual Pada akhir pembelajaran, murid EMK
2.1 Kemahiran Seni Visual dapat meneroka pelbagai jenis Nilai murni
UNIT 3 bahan yang boleh di gunakan
1.1.5 Mengenalpasti dan mengkelaskan penggunaan rupa ,jalinan,kontra dalam karya capan KBAT
ANEKA CAPAN
dan kepelbagaian melalui karya capan dalam Bidang membuat cora dan Mencipta
rekaan..
BIDANG 2.1.2 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui penerokaan media BBM
MEMBUAT CORAK teknik dan proses dalam penghasilan karya Bidang membuat corak dan rekaan
Buku teks ms 23
menggunakan
DAN REKAAN (i) teknik capan dalam merancang penghasilan reka corak dalam rekaan produk
berfungsi
DSKPms 20
Minggu 4 TEMA 1.1 Bahasa Seni Visual Pada akhir pembelajaran, murid EMK
2.1 Kemahiran Seni Visual dapat membezakan motif dan Nilai murni
UNIT 3 corak pada hasil capan yang di
1.1.5 Mengenalpasti dan mengkelaskan penggunaan rupa ,jalinan,kontra hasilkan KBAT
ANEKA CAPAN
dan kepelbagaian melalui karya capan dalam Bidang membuat cora dan Mencipta
rekaan..
BIDANG 2.1.2 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui penerokaan media BBM
MEMBUAT CORAK teknik dan proses dalam penghasilan karya Bidang membuat corak dan rekaan
Buku teks ms 23
menggunakan
DAN REKAAN (i) teknik capan dalam merancang penghasilan reka corak dalam rekaan produk
berfungsi
DSKPms 20

Minggu 5 TEMA 3.1 Penghasilan karya kreatif


4.1 Penghayatan Karya Seni Pada akhir pembelajaran, murid EMK
UNIT 3 dapat menghasilkan pelbagai Nilai murni
3.1.3 Menghasilkan rekaan produk yang berfungsi secara kreatif dan jenis selempang pancar dengan
ANEKA CAPAN inovatif dalam Bidang membuat corak dan rekaan berdasarkan.
menggunakan pelbagai jenis KBAT
(i) penentuan tema
(ii) penjanaan idea
media yangberlainan bagi Mencipta
KARYA KREATIF
(iii)Pelaksanan proses emmbuat corak capan
SELEMPANG
(iv) kemasan terakhir BBM
PANCAR Buku Teks ms 25
4.1.2 Membuat ulasan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual,teknik dan proses serta menghubungkait seni dengan diri
sendiri,alam sekitar dan disipin ilmu yang lain DSKP ms 42

TEMA 3.1 Penghasilan karya kreatif


4.1 Penghayatan Karya Seni Pada akhir pembelajaran, murid EMK
UNIT 3 dapat menghasilkan pelbagai Nilai murni
3.1.3 Menghasilkan rekaan produk yang berfungsi secara kreatif dan jenis selempang pancar dengan
Minggu 5 ANEKA CAPAN inovatif dalam Bidang membuat corak dan rekaan berdasarkan.
menggunakan pelbagai jenis KBAT
(i) penentuan tema
(ii) penjanaan idea
media yangberlainan bagi Mencipta
KARYA KREATIF
(iii)Pelaksanan proses emmbuat corak capan
BIDAI
(iv) kemasan terakhir BBM
Buku Teks ms 25
4.1.2 Membuat ulasan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual,teknik dan proses serta menghubungkait seni dengan diri
sendiri,alam sekitar dan disipin ilmu yang lain DSKP ms 42

Minggu 6 1.1 Bahasa Seni Visual


2.1 Kemahiran Seni Visual EMK
TEMA Pada akhir pembelajaran,
murid dapat:- Kreativiti dan inovasi
UNIT 4 1.1.7 Menghuraikan dan membezakan penggunaan bentuk,warna
SERANGGA COMEL ,kepelbagaian serta ritma dan pergerakkan melalui mobail dalam Bidang 1. menghasilkan karya
membuentuk dan membuat binaan melalui teknik ikatan KBAT
2.1.3 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui Mengaplikasi
dan teknik asemblaj
Bidang Membentuk penerokaan media,teknik dan proses dalam penghasilan karya Bidang
terhadap karya mobail
dan Membuat membentuk dan membuat binaan menggunakan BBM
(i) teknik ikatan dan teknik asemblaj dalam merancang karya mobail 2. Menggunakan Buku teks ms 31
binaan pelbagai media

Mobail DSKP ms 25

Minggu 7 TEMA 3.1 Penghasilan karya kreatif


4.1 Penghayatan Karya Seni Pada akhir pembelajaran, EMK
UNIT 4
murid dapat menghasilkan Keusahawanan
SERANGGA COMEL 3.1.4 Menghasilkan karya kreatif dalam dalam Bidang membentuk dan
membuat binaan dan rekaan berdasarkan. moball secara berkumpulan
(i) penentuan tema dan bercerita tentang bahan KBAT
Bidang Membentuk (ii) penjanaan idea gantungan yang dihasilkan Menganalisis
dan Membuat (iii)Pelaksanan proses
binaan (iv) kemasan terakhir BBM
Buku Teks ,ms35

DSKP ms 34
KARYA KREATIF 4.1.2 Membuat kritikan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual, teknik dan proses dengan menghubung kait seni dengan diri sendiri
MOBAIL SERANGGA dan alam sekitar.
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
(KUMPULAN A: 23.03.2019 – 30.03.2019, KUMPULAN B: 24.03.2019 – 31.03.2019)

Minggu 8 TEMA 3.1 Penghasilan karya kreatif


UNIT 4 4.1 Penghayatan Karya Seni Pada akhir pembelajaran, EMK
SERANGGA COMEL murid dapat menghasilkan Keusahawanan
3.1.4 Menghasilkan karya kreatif dalam dalam Bidang membentuk dan
membuat binaan dan rekaan berdasarkan.
moball secara berkumpulan
dan bercerita tentang bahan KBAT
Bidang Membentuk (i) penentuan tema
Menganalisis
(ii) penjanaan idea gantungan yang dihasilkan
dan Membuat
(iii)Pelaksanan proses
binaan (iv) kemasan terakhir BBM
Buku Teks ,ms35

DSKP ms 34
KARYA KREATIF
4.1.2 Membuat kritikan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual, teknik dan proses dengan menghubung kait seni dengan diri sendiri
MOBAIL SERANGGA
dan alam sekitar.
Minggu 1.1 Bahasa Seni Visual
2.1 Kemahiran Seni Visual EMK
9 TEMA Pada akhir pembelajaran,
UNIT 5 murid dapat meneroka Kreativiti dan inovasi
1.1.10 Mengecam dan menjelaskan penggunaan jalinan,bentuk,imbangan
PAHLWAN KECIL dan kepelbagaian melalui karya alat pertahanan diri dalam Bidang penggunaan pelbagai jenis
Mengenal Kraf
KBAT
bahan bagi menghasilkan
2.1.4 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui media dan Menganalisis
MENGENAL KRAF model pertahanan alat
proses untuk menghasilkan karya dalam bidang Kraf Tradisonal.
TRADISIONAL menggunakan:
pertahanan diri BBM
(ii)teknik binaan dalam penghasilan model pertahanan diri Buku Teks ms 42
DSKP ms 21

Minggu 10 TEMA 3.1 Penghasilan karya kreatif EMK


UNIT 5 4.1 Penghayatan Karya Seni Pada akhir pembelajaran Kreativiti dan inovasi
PAHLWAN KECIL murid dapat menentukan
3.1.5(i-iv) Menghasilkan karya yang kreatif. (i) Memilih dan memanipulasi tema dan tajuk bagi bidang KBAT
MENGENAL KRAF media secara kreatif. (ii) Menggunakan bahasa seni visual dalam menggambar yang di hasilkan
TRADISIONAL penghasilan karya secara kreatif (iii) Mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya BBM
secara kreatif (iv) Membuat kemasan pada hasil karya.
KARYA KREATIF
PARANG ILANG 4.1.2 Membuat ulasan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual,teknik dan proses serta menghubungkait seni dengan diri
sendiri,alam sekitar dan disipin ilmu yang lain

Projek 3.3.1 Merancang persediaan pameran seni visual dalam Pada akhir pembelajaran, murid EMK
Minggu 11 Persembahan kumpulan dengan: dapat merancang dan Kreativiti dan inovasi
Keseniaan i) Menentukan lokasi pameran berbincang secara berkumpulan. Keusahawan
ii) Mengumpul dan memilih karya Kelestarian global
iii) Membuat kapsyen
KBAT
iv) melabel kapsyen
Mengaplikasi
v) menyusun atur
BBM

DSKP ms 38

Minggu 12 Projek 3.3.1 Merancang persediaan pameran seni visual dalam Pada akhir pembelajaran, murid EMK
Persembahan kumpulan dengan: dapat merancang dan Kreativiti dan inovasi
Keseniaan i) Menentukan lokasi pameran berbincang secara berkumpulan. Keusahawan
ii) Mengumpul dan memilih karya Kelestarian global
iii) Membuat kapsyen
KBAT
iv) melabel kapsyen
Mengaplikasi
v) menyusun atur
BBM

DSKP ms 38

Minggu 13 Projek 3.3.2 Menjalankan proses prsediaan pameran seni visual Pada akhir pembelajaran, murid EMK
Persembahan berdasarkan perancangan dapat menyusun atur karya bagi Kreativiti dan inovasi
Keseniaan pameran seni mengikut Keusahawan
perancangan. bahasa

KBAT
MEnilai

BBM

DSKP ms 38

Minggu 14 Projek 3.3.2 Menjalankan proses prsediaan pameran seni visual Pada akhir pembelajaran, murid EMK
Persembahan berdasarkan perancangan dapat menyusun atur karya bagi Kreativiti dan inovasi
Keseniaan pameran seni mengikut Keusahawan
perancangan. bahasa

KBAT
MEnilai

BBM

DSKP ms 38

Minggu 15 Projek 3.3.3 Menceritakan karya sendiri dan memberi pandangan EMK
Persembahan karya rakan semasa pameran. Pada akhir pembelajaran, murid Kreativiti dan inovasi
Keseniaan 3.3.4 Memastikan karya dan alat pameran selamat dan dapat memberikan pandangan Keusahawan
terpelihara semasa pameran di jalankan dan berani berinteraksi di bahasa
khalayak ramai dan
3.3.5 Menyusun bahan dan alatan pameran seni serta
membersihkan ruang pameran KBAT
memastikan ruang pameran bersih selepas dipameran di
Menilai
laksanakan
BBM

DSKP ms 39
CUTI PENGGAL 1
(KUMPULAN A: 24.05.2019 – 08.06.2019, KUMPULAN B: 25.02.2019 – 09.06.2019)

TEMA 1.1 Bahasa Seni Visual Pada akhir pembelajaran, EMK


UNIT 6 2.1 Kemahiran Seni Visual murid dapat meneroka bahan Kreativiti dan inovasi
Minggu BELON UDARA 1.1.3 menghuraikan dan menghubungkait penggunaan jalinan,warna
lain dalam menghasilkan
TINGGI DI LANGIT pelbagai,kesan jalinan pada KBAT
16 ,kontra dan kepelbagaian melalui karya kolaj dalam bidang menggambar
Menganalisis
2.1.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui media dan karya
proses untuk menghasilkan karya dalam bidang membuat corak dan
rekaan menggunakan: (iii) teknik tampalan dalam penghasilan karya BBM
MENGGAMBAR Buku Teks ms 51
kolaj
KOLAJ DSKP ms 23

TEMA 3.1 Penghasilan karya kreatif


UNIT 6 4.1 Penghayatan Karya Seni EMK
BELON UDARA Pada akhir pembelajaran, Kreativiti dan inovasi
3.1.1(i-iv) Menghasilkan karya yang kreatif. (i) Memilih dan memanipulasi
TINGGI DI LANGIT media secara kreatif. (ii) Menggunakan bahasa seni visual dalam murid dapat menghasilkan
KBAT
Minggu penghasilan karya secara kreatif (iii) Mengaplikasikan pengetahuan, karya kreatif menghasilkan Mengaplikasi
17 kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya belon udara dari segi kontra
KARYA KREATIF secara kreatif (iv) Membuat kemasan pada hasil karya. rupa dan warna
4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.. BBM
BELON UDARA Buku teks ms 53
PANAS BT m/s 16-17
MINGGU UNIT / TAJUK /
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG

TEMA 1.1 Bahasa Seni Visual Pada akhir pembelajaran, murid EMK
Minggu 18 2.1 Kemahiran Seni Visual dapat meneroka pelbagai media Kelestarian alam sekitar
UNIT 7 dan proses penghasilan gurisan
1.1.4 Mengecam dan menjelaskan pengunaan garisan,rupa ,kepelbagaian
OH ,BERWARNA serta harmoni melalui karya gurisan dalam Bidang menggambar. dengan memilih dan KBAT
WARNI 2.1.1(i) Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui media dan memanupulasi media untuk Menganalisis
proses untuk menghasilkan karya dalam bidang membentuk dan membuat binaan menghasilkan gubahan seni.
menggunakan: (iv) teknik gurisan dalam menghasilkan karya gurisan
MENGGAMBAR BBM
Buku teks ms 59
GURISAN
DSKP ms 23

TEMA 1.1 Bahasa Seni Visual Pada akhir pembelajaran, murid EMK
2.1 Kemahiran Seni Visual dapat meneroka pelbagai media Kelestarian alam sekitar
UNIT 7 dan proses penghasilan gurisan
1.1.4 Mengecam dan menjelaskan pengunaan garisan,rupa ,kepelbagaian dengan memilih dan KBAT
OH ,BERWARNA serta harmoni melalui karya gurisan dalam Bidang menggambar.
Minggu 19 memanupulasi media untuk Menganalisis
WARNI 2.1.1(i) Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui media dan menghasilkan gubahan seni.
proses untuk menghasilkan karya dalam bidang membentuk dan membuat binaan
menggunakan: (iv) teknik gurisan dalam menghasilkan karya gurisan BBM
MENGGAMBAR Buku teks ms 59
GURISAN DSKP ms 23

TEMA 3.1 Penghasilan karya kreatif


4.1 Penghayatan Karya Seni Pada akhir pembelajaran, murid EMK
UNIT 7 dapat membuat kemasan seni Nilai murni
3.1.1(i-iv) Menghasilkan karya yang kreatif. (i) Memilih dan memanipulasi berdasarkan hasil karya .
OH ,BERWARNA media secara kreatif. (ii) Menggunakan bahasa seni visual dalam
WARNI penghasilan karya secara kreatif (iii) Mengaplikasikan pengetahuan,
KBAT
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya Mencipta
Mnggu 20
KARYA KREATIF secara kreatif (iv) Membuat kemasan pada hasil karya.
BBM
KAD UCAPAN 4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan Buku TEks ms 61

DSKP ms 42
Minggu 21 UNIT 8
CANTIKNYA CAHAYA 1.1 Bahasa Seni Visual Pada akhir pembelajaran, EMK
2.1 Kemahiran Seni Visual murid dapat:- Kelestarian alam
BIDANG 1. Mengenal dan sekitar
1.1.6 Menyatakan dan menjelaskan penggunaan jalina,warna,harmoni dan
MEMBUAT COAK menerangkan bahasa seni
DAN REKAAN kontra melalui karya renjisan dan percikan dalam bidang membuat corak visual yang ada pada karya. KBAT
dan rekaan. 2. Membuat penerokaan Menganalis
2.1.2 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui penerokaan media
RENJIS teknik dan proses dalam penghasilan karya Bidang membuat corak dan rekaan dengan mengaplikasikan
menggunakan bahasa seni visual melalui BBM
(ii) teknik renjisan dan percikan dalam merancang penghasilan reka corak media, proses dan teknik
bagi rekaan produk berfungsi untuk menghasilkan karya DSKP ms 24

MINGGU UNIT / TAJUK /


STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG

Minggu UNIT 8 1.1 Bahasa Seni Visual Pada akhir pembelajaran, EMK
22 CANTIKNYA CAHAYA 2.1 Kemahiran Seni Visual murid dapat:- Kelestarian alam
1. Mengenal dan sekitar
1.1.6 Menyatakan dan menjelaskan penggunaan jalina,warna,harmoni dan
BIDANG kontra melalui karya renjisan dan percikan dalam bidang membuat corak menerangkan bahasa seni
MEMBUAT COAK dan rekaan. visual yang ada pada karya. KBAT
DAN REKAAN 2.1.2 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui penerokaan media 2. Membuat penerokaan Menganalisa
teknik dan proses dalam penghasilan karya Bidang membuat corak dan rekaan dengan mengaplikasikan
menggunakan
PERCIKAN bahasa seni visual melalui BBM
(ii) teknik renjisan dan percikan dalam merancang penghasilan reka corak
bagi rekaan produk berfungsi media, proses dan teknik
untuk menghasilkan karya DSKP ms 24

Minggu 23 UNIT 8 3.1 Penghasilan karya kreatif


CANTIKNYA CAHAYA 4.1 Penghayatan Karya Seni Pada akhir pembelajaran, murid EMK
3.1.3 Menghasilkan rekaan produk yang berfungsi secara kreatif dan dapat:- Kreativiti dan inovasi
BIDANG inovatif dalam Bidang membuat corak dan rekaan berdasarkan.. 1. Menghasilkan terendak
MEMBUAT COAK (i) penentuan tema lampu teknik renjisan dan KBAT
DAN REKAAN (ii) penjanaan idea Mengaplikasi
percikan
(iii)Pelaksanan proses
2. Membuat apresiasi
(iv) kemasan terakhir BBM
KARYA KREATIF terhadap hasil karya Buku teks ms 69
TERENDAK LAMPU
DSKP ms 32
4.1.2 Membuat kritikan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual, teknik dan proses dengan menghubung kait seni dengan diri sendiri
dan alam sekitar.

UNIT 9
BONEKA MENARI 1.1 Bahasa Seni Visual Pada akhir pembelajaran, EMK
Minggu 2.1 Kemahiran Seni Visual
MENCUIT HATI murid dapat membezakan Kreativiti dan inovasi
24
1.1.8 Menunjukkan dan menjelaskan penggunaan bentuk,jalinan jenis boneka tangan
BIDANG ,imbangan dan penegasan melalui karya boneka dalam Bidang berdasarkan bentuk dan KBAT
membentuk dan membuat binaan Menganalisis
MEMBENTUK DAN jalinan
MEMBUAT REKAAN
2.1.3 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui BBM
penerokaan media,teknik dan proses dalam penghasilan karya Bidang Buku teks ms 75
membentuk dan membuat binaan menggunakan
(iii) teknik potongan dan teknik asemblaj dalam merancang karya boneka
. DSKP ms 25

CUTI PENGGAL 1
(KUMPULAN A: 24.05.2019 – 08.06.2019, KUMPULAN B: 25.02.2019 – 09.06.2019)

SEMESTER KEDUA
MINGGU UNIT / TAJUK /
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG
Minggu 25 UNIT 9
BONEKA MENARI 1.1 Bahasa Seni Visual Pada akhir pembelajaran, EMK
2.1 Kemahiran Seni Visual Kreativiti dan inovasi
MENCUIT HATI murid dapat membezakan
1.1.8 Menunjukkan dan menjelaskan penggunaan bentuk,jalinan jenis boneka tongkat
BIDANG ,imbangan dan penegasan melalui karya boneka dalam Bidang berdasarkan bentuk dan KBAT
membentuk dan membuat binaan Menganalisis
MEMBENTUK DAN jalinan
MEMBUAT REKAAN
2.1.3 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui BBM
penerokaan media,teknik dan proses dalam penghasilan karya Bidang Buku teks ms 75
membentuk dan membuat binaan menggunakan
(iii) teknik potongan dan teknik asemblaj dalam merancang karya boneka
. DSKP ms 25

Minggu 26 UNIT 9
BONEKA MENARI 1.1 Bahasa Seni Visual Pada akhir pembelajaran, EMK
2.1 Kemahiran Seni Visual Kreativiti dan inovasi
MENCUIT HATI murid dapat membezakan
1.1.8 Menunjukkan dan menjelaskan penggunaan bentuk,jalinan jenis boneka jari berdasarkan
BIDANG ,imbangan dan penegasan melalui karya boneka dalam Bidang bentuk dan jalinan KBAT
membentuk dan membuat binaan Menganalisis
MEMBENTUK DAN
MEMBUAT REKAAN
2.1.3 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui BBM
penerokaan media,teknik dan proses dalam penghasilan karya Bidang Buku teks ms 75
membentuk dan membuat binaan menggunakan
(iii) teknik potongan dan teknik asemblaj dalam merancang karya boneka
. DSKP ms 25

Minggu 27 UNIT 9
BONEKA MENARI 3.1 Penghasilan karya kreatif Pada akhir pembelajaran, murid EMK
MENCUIT HATI 4.1 Penghayatan Karya Seni dapat mempamerkan hasil karya Kreativiti dan inovasi
BIDANG yang di hasilkan.
3.1.4 Menghasilkan karya kreatif dalam dalam Bidang membentuk dan KBAT
MEMBENTUK DAN membuat binaan dan rekaan berdasarkan. Mengaplikasi
MEMBUAT REKAAN (i) penentuan tema
(ii) penjanaan idea
BBM
KARYA KREATIF (iii)Pelaksanan proses
Buku Teks 79
(iv) kemasan terakhir
BONEKA MENARI
RIANG DSKP ms 42

4.1.1 Mempamerkan hasil karya yang di hasilkan.


Minggu 28 UNIT 10 1.1 Bahasa Seni Visual
SENI ANYAMAN 2.1 Kemahiran Seni Visual EMK
Pada akhir pembelajaran,
BERZAMAN murid dapat menghasilkan Kreativiti dan inovasi
1.1.9 Menyenaraikak dan menghubungkait penggunaan garisan
jalinan,bentuk,kontra dan harmoni melalui karya alat pertahanan diri pelbagai jenis teknik
BIDANG dalam Bidang Mengenal Kraf Tradisional
KBAT
anyaman selang seli
2.1.4 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui media dan Mengaplikasi
KRAF TRADISONAL
proses untuk menghasilkan karya dalam bidang Kraf Tradisonal.
menggunakan: BBM
(i)teknik anyaman dalam merancang Buku Teks ms 87
DSKP ms 21

Minggu UNIT 10 1.1 Bahasa Seni Visual


29 SENI ANYAMAN 2.1 Kemahiran Seni Visual EMK
Pada akhir pembelajaran,
BERZAMAN murid dapat menghasilkan Kreativiti dan inovasi
1.1.9 Menyenaraikak dan menghubungkait penggunaan garisan
jalinan,bentuk,kontra dan harmoni melalui karya alat pertahanan diri kelarai siku kluang dan kelarai
BIDANG dalam Bidang Mengenal Kraf Tradisional
KBAT
tampuk jantung dengan
2.1.4 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui media dan Mengaplikasi
KRAF TRADISONAL menekan prinsip harmoni
proses untuk menghasilkan karya dalam bidang Kraf Tradisonal.
menggunakan:
dalam menghasilkan BBM
(i)teknik anyaman dalam merancang anyaman. Buku Teks ms 87
DSKP ms 21

UNIT 10 3.1 Penghasilan karya kreatif EMK


Minggu 30 SENI ANYAMAN 4.1 Penghayatan Karya Seni Pada akhir pembelajaran Kreativiti dan inovasi
BERZAMAN murid dapat menentukan
3.1.5(i-iv) Menghasilkan karya yang kreatif. (i) Memilih dan memanipulasi tema dan tajuk bagi hasil KBAT
BIDANG media secara kreatif. (ii) Menggunakan bahasa seni visual dalam karya yang di hasilkan Mengaplikasi
KRAF TRADISONAL penghasilan karya secara kreatif (iii) Mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya BBM
secara kreatif (iv) Membuat kemasan pada hasil karya.
KARYA KREATIF Buku Teks ms 91
ALAS MANGKUK 4.1.2 Membuat ulasan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
CANTIK visual,teknik dan proses serta menghubungkait seni dengan diri
sendiri,alam sekitar dan disipin ilmu yang lain
MINGGU UNIT / TAJUK /
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG
Projek 3.3.1 Merancang persediaan pameran seni visual dalam Pada akhir pembelajaran, murid EMK
Minggu Persembahan kumpulan dengan: dapat merancang dan Kreativiti dan inovasi
Keseniaan i) Menentukan lokasi pameran berbincang secara berkumpulan. Keusahawan
31 ii) Mengumpul dan memilih karya Kelestarian global
iii) Membuat kapsyen
KBAT
iv) melabel kapsyen
Mengaplikasi
v) menyusun atur
BBM

DSKP ms 38

Projek 3.3.1 Merancang persediaan pameran seni visual dalam Pada akhir pembelajaran, murid EMK
Minggu Persembahan kumpulan dengan: dapat merancang dan Kreativiti dan inovasi
Keseniaan i) Menentukan lokasi pameran berbincang secara berkumpulan. Keusahawan
32 ii) Mengumpul dan memilih karya Kelestarian global
iii) Membuat kapsyen
KBAT
iv) melabel kapsyen
Mengaplikasi
v) menyusun atur
BBM

DSKP ms 38

Projek 3.3.2 Menjalankan proses prsediaan pameran seni visual Pada akhir pembelajaran, murid EMK
Minggu Persembahan berdasarkan perancangan dapat menyusun atur karya bagi Kreativiti dan inovasi
Keseniaan pameran seni mengikut Keusahawan
perancangan. bahasa
33
KBAT
MEnilai

BBM

DSKP ms 38

MINGGU UNIT / TAJUK /


STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG
Projek 3.3.2 Menjalankan proses prsediaan pameran seni visual Pada akhir pembelajaran, murid EMK
Minggu Persembahan berdasarkan perancangan dapat menyusun atur karya bagi Kreativiti dan inovasi
Keseniaan pameran seni mengikut Keusahawan
34 perancangan. bahasa

KBAT
MEnilai

BBM

DSKP ms 38

Projek 3.3.3 Menceritakan karya sendiri dan memberi pandangan EMK


Minggu Persembahan karya rakan semasa pameran. Pada akhir pembelajaran, murid Kreativiti dan inovasi
Keseniaan 3.3.4 Memastikan karya dan alat pameran selamat dan dapat memberikan pandangan Keusahawan
35 terpelihara semasa pameran di jalankan dan berani berinteraksi di bahasa
khalayak ramai dan
3.3.5 Menyusun bahan dan alatan pameran seni serta
membersihkan ruang pameran KBAT
memastikan ruang pameran bersih selepas dipameran di
Menilai
laksanakan
BBM

DSKP ms 39
CUTI AKHIR TAHUN
(KUMPULAN A: 22.11.2019 – 31.12.2019, KUMPULAN B: 23.11.2019 – 31.12.2019)
*TEMA PERSEMBAHAN KESENIAN UNTUK PROJEK KESENIAN SEMESTER 1&2 MENGIKUT KREATIVITI GURU