Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 2021

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN /


OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG STANDARD PEMBELAJARAN
1.1 Bahasa Seni Visual
UNIT 1 2.1 Kemahiran Seni Visual EMK
Pada akhir pembelajaran,
TUT TUT KERETA murid dapat membezakan Kreativiti dan inovasi
1.1.1(i) Mengenal dan menerangkan bahasa seni visual dalam bidang
API menggambar berdasarkan: (i) garisan, rupa, imbangan dan kepelbagaian penggunan bahan yang
Minggu KBAT
yang ada pada lukisan. pelbagai dalam menghasilkan
1 2.1.1(i) Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui media Mengaplikasi
MENGGAMBAR karya lukisan silang pangkah
dan proses untuk menghasilkan karya dalam bidang menggambar
-LUKISAN menggunakan: (i) teknik garisan silang pangkah dalam penghasilan karya BBM
lukisan Buku teks ms 6-7
Minggu 1.1 Bahasa Seni Visual
2 2.1 Kemahiran Seni Visual EMK
Pada akhir pembelajaran,
UNIT 1 murid dapat menghasilkan Keusahawanan
1.1.1(i)Mengenal dan menerangkan bahasa seni visual dalam bidang
TUT TUT KERETA menggambar berdasarkan: (i) garisan, rupa, imbangan dan kepelbagaian karya melalui jarak dan
yang ada pada lukisan. KBAT
API ketebalan garisan silang
2.1.1(i) Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui media Mengaplikasi
pangkah dalam mememenuhi
dan proses untuk menghasilkan karya dalam bidang menggambar
MENGGAMBAR menggunakan: (i) teknik garisan silang pangkah dalam penghasilan karya
kesan ruang BBM
-LUKISAN lukisan Buku teks ms 8-9
Minggu 3.1 Penghasilan karya kreatif EMK
3 UNIT 1 4.1 Penghayatan Karya Seni Pada akhir pembelajaran Keusahawanan
TUT TUT KERETA 3.1.1(i-iv) Menghasilkan karya yang kreatif. (i) Memilih dan memanipulasi
murid dapat menentukan
API tema dan tajuk bagi bidang KBAT
media secara kreatif. (ii) Menggunakan bahasa seni visual dalam
Mengaplikasi
penghasilan karya secara kreatif (iii) Mengaplikasikan pengetahuan, menggambar yang di hasilkan
MENGGAMBAR kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya
secara kreatif (iv) Membuat kemasan pada hasil karya. BBM
-LUKISAN
4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. Buku teks ms 8-9
KERETA API

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 1


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 2021
MINGGU UNIT / TAJUK /
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG
Minggu 4
UNIT 2 1.1 Bahasa Seni Visual EMK
Pada akhir pembelajaran,
2.1 Kemahiran seni Kreativiti dan inovasi
murid dapat menyusun
MALAYSIA KITA gambar menggunakan
1.1.2 . mengenalpasti dan menyatakan penggunaan bentuk,ruang dan KBAT
imbangan dan kesatuan melalui karya montaj pelbagai jenis media dan Mengaplikasi
MENGGAMBAR 2.1.1 (ii,) teknik guntingan dan tampalan dalam penghasilan karya montaj membezakan ruang dan
montaj . BBM
imbangan.
Buku Teks ms 14-15
CUTI TAHUN BARU CINA
(KUMPULAN A: 10 - 13 FEBRUARI 2021, KUMPULAN B: 10 - 13 FEBRUARI 2021)
UNIT 2
3.1 Penghasilan karya kreatif EMK
4.1 Penghayatan Karya Seni
Pada akhir pembelajaran,
MALAYSIA KITA Kreativiti dan inovasi
murid dapat menghasilkan
Minggu 3.1.1(i-iv) Menghasilkan karya yang kreatif. (i) Memilih dan memanipulasi
MENGGAMBAR montaj dengan tema yang KBAT
5 media secara kreatif. (ii) Menggunakan bahasa seni visual dalam
Montaj penghasilan karya secara kreatif (iii) Mengaplikasikan pengetahuan, berlainan Menilai
KARYA KREATIF kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya
POSTER secara kreatif (iv) Membuat kemasan pada hasil karya. BBM
SAYANGI MALAYSIA Buku Teks ms 16- 17
4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
UNIT 2 3.1 Penghasilan karya kreatif EMK
MALAYSIA KITA 4.1 Penghayatan Karya Seni Kreativiti dan inovasi
Pada akhir pembelajaran,
Minggu MENGGAMBAR 3.1.1(i-iv) Menghasilkan karya yang kreatif. (i) Memilih dan memanipulasi murid dapat menghasilkan KBAT
6 Montaj
media secara kreatif. (ii) Menggunakan bahasa seni visual dalam montaj dengan tema yang Menilai
penghasilan karya secara kreatif (iii) Mengaplikasikan pengetahuan,
KARYA KREATIF kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya berlainan
POSTER secara kreatif (iv) Membuat kemasan pada hasil karya. BBM
SAYANGI MALAYSIA Buku Teks ms16- 17
4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 2


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 2021
MINGGU UNIT / TAJUK /
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG
Minggu UNIT 2 3.1 Penghasilan karya kreatif EMK
MALAYSIA KITA 4.1 Penghayatan Karya Seni Kreativiti dan inovasi
7 Pada akhir pembelajaran,
3.1.1(i-iv) Menghasilkan karya yang kreatif. (i) Memilih dan memanipulasi murid dapat menghasilkan KBAT
MENGGAMBAR media secara kreatif. (ii) Menggunakan bahasa seni visual dalam Menilai
montaj dengan tema yang
Montaj penghasilan karya secara kreatif (iii) Mengaplikasikan pengetahuan,
KARYA KREATIF kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya berlainan BBM
POSTER secara kreatif (iv) Membuat kemasan pada hasil karya. Buku Teks ms16- 17
SAYANGI MALAYSIA 4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. DSKP ms 31 ms 42
Minggu 1.1 Bahasa Seni Visual Pada akhir pembelajaran, murid EMK
8 2.1 Kemahiran Seni Visual dapat membezakan motif dan Kreativiti dan inovasi
UNIT 3 corak pada hasil capan yang di
1.1.5 Mengenalpasti dan mengkelaskan penggunaan rupa ,jalinan,kontra hasilkan KBAT
ANEKA CAPAN Mengaplikasi
dan kepelbagaian melalui karya capan dalam Bidang membuat cora dan
rekaan..
BIDANG 2.1.2 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui penerokaan media BBM
MEMBUAT CORAK teknik dan proses dalam penghasilan karya Bidang membuat corak dan rekaan Buku teks ms 22-23
menggunakan
DAN REKAAN (i) teknik capan dalam merancang penghasilan reka corak dalam rekaan produk
berfungsi
Minggu 3.1 Penghasilan karya kreatif
9 4.1 Penghayatan Karya Seni Pada akhir pembelajaran, murid EMK
dapat menghasilkan pelbagai Keusahawanan
UNIT 3 3.1.3 Menghasilkan rekaan produk yang berfungsi secara kreatif dan
ANEKA CAPAN jenis selempang pancar dengan
inovatif dalam Bidang membuat corak dan rekaan berdasarkan. KBAT
menggunakan pelbagai jenis
(i) penentuan tema Mencipta
(ii) penjanaan idea media yangberlainan bagi
KARYA KREATIF
(iii)Pelaksanan proses membuat corak capan BBM
SELEMPANG
(iv) kemasan terakhir Buku Teks ms 24-25
PANCAR
4.1.2 Membuat ulasan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual,teknik dan proses serta menghubungkait seni dengan diri
sendiri,alam sekitar dan disipin ilmu yang lain

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 3


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 2021
MINGGU UNIT / TAJUK /
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG
3.1 Penghasilan karya kreatif
Minggu 4.1 Penghayatan Karya Seni Pada akhir pembelajaran, murid EMK
10 UNIT 3 dapat menghasilkan pelbagai Nilai murni
3.1.3 Menghasilkan rekaan produk yang berfungsi secara kreatif dan jenis selempang pancar dengan
ANEKA CAPAN inovatif dalam Bidang membuat corak dan rekaan berdasarkan.
menggunakan pelbagai jenis KBAT
(i) penentuan tema
(ii) penjanaan idea media yangberlainan bagi Mencipta
KARYA KREATIF
(iii)Pelaksanan proses emmbuat corak capan
SELEMPANG
(iv) kemasan terakhir BBM
PANCAR Buku Teks ms 25
4.1.2 Membuat ulasan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual,teknik dan proses serta menghubungkait seni dengan diri
sendiri,alam sekitar dan disipin ilmu yang lain DSKP ms 42

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL


(KUMPULAN A: 26.03.2021 - 03.04.2021, KUMPULAN B: 26.03.2021 - 03.04.2021)
1.1 Bahasa Seni Visual
Minggu 2.1 Kemahiran Seni Visual EMK
UNIT 4 Pada akhir pembelajaran,
11 murid dapat menghasilkan Kreativiti dan inovasi
SERANGGA 1.1.7 Menghuraikan dan membezakan penggunaan bentuk,warna
COMEL ,kepelbagaian serta ritma dan pergerakkan melalui mobail dalam Bidang karya melalui teknik ikatan
membuentuk dan membuat binaan dan teknik asemblaj KBAT
2.1.3 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui Mengaplikasi
terhadap karya mobail
Bidang penerokaan media,teknik dan proses dalam penghasilan karya Bidang
dengan menggunakan
Membentuk dan membentuk dan membuat binaan menggunakan BBM
(i) teknik ikatan dan teknik asemblaj dalam merancang karya mobail pelbagai media Buku teks ms 30-31
Membuat binaan

Mobail DSKP ms 25

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 4


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 2021
MINGG
UNIT / TAJUK /
U STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
BIDANG
TARIKH
Minggu UNIT 4 1.1 Bahasa Seni Visual EMK
12 SERANGGA COMEL 2.1 Kemahiran Seni Visual Kreativiti dan inovasi
Pada akhir pembelajaran,
1.1.7 Menghuraikan dan membezakan penggunaan bentuk,warna murid dapat menghasilkan
karya melalui teknik ikatan KBAT
Bidang Membentuk ,kepelbagaian serta ritma dan pergerakkan melalui mobail dalam Bidang
Menganalisis
dan Membuat binaan membuentuk dan membuat binaan dan teknik asemblaj
2.1.3 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui penerokaan terhadap karya mobail
media,teknik dan proses dalam penghasilan karya Bidang membentuk dan BBM
KARYA KREATIF dengan menggunakan
membuat binaan menggunakan Buku teks ms 32-33
MOBAIL SERANGGA pelbagai media
(i) teknik ikatan dan teknik asemblaj dalam merancang karya mobail
Minggu UNIT 4 3.1 Penghasilan karya kreatif EMK
13 SERANGGA COMEL 4.1 Penghayatan Karya Seni Pada akhir pembelajaran, Kreativiti dan inovasi
3.1.4 Menghasilkan karya kreatif dalam dalam Bidang membentuk dan membuat murid dapat menghasilkan
mobail secara berkumpulan KBAT
Bidang Membentuk binaan dan rekaan berdasarkan.
(i) penentuan tema, (ii) penjanaan idea, (iii)Pelaksanan proses, (iv) kemasan terakhir Mengaplikasi
dan Membuat binaan dan bercerita tentang bahan
4.1.2 Membuat kritikan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, gantungan yang dihasilkan
BBM
KARYA KREATIF teknik dan proses dengan menghubung kait seni dengan diri sendiri dan alam Buku Teks ,ms35
MOBAIL SERANGGA sekitar.
Minggu 1.1 Bahasa Seni Visual EMK
UNIT 5 2.1 Kemahiran Seni Visual Kreativiti dan inovasi
14 Pada akhir pembelajaran,
PAHLWAN KECIL murid dapat meneroka
1.1.10 Mengecam dan menjelaskan penggunaan jalinan,bentuk,imbangan KBAT
dan kepelbagaian melalui karya alat pertahanan diri dalam Bidang penggunaan pelbagai jenis
MENGENAL KRAF Mengaplikasi
Mengenal Kraf bahan bagi menghasilkan
TRADISIONAL 2.1.4 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui media dan model pertahanan alat BBM
proses untuk menghasilkan karya dalam bidang Kraf Tradisonal.
menggunakan:
pertahanan diri Buku Teks ms 42-43
(ii)teknik binaan dalam penghasilan model pertahanan diri

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 5


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 2021
MINGG
UNIT / TAJUK /
U STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
BIDANG
TARIKH
TEMA 3.1 Penghasilan karya kreatif EMK
Minggu UNIT 5 4.1 Penghayatan Karya Seni Pada akhir pembelajaran, Kreativiti dan inovasi
15 PAHLWAN KECIL 3.1.5(i-iv) Menghasilkan karya yang kreatif. (i) Memilih dan memanipulasi
murid dapat meneroka
media secara kreatif. (ii) Menggunakan bahasa seni visual dalam penggunaan pelbagai jenis KBAT
MENGENAL KRAF penghasilan karya secara kreatif (iii) Mengaplikasikan pengetahuan, bahan bagi menghasilkan Mengaplikasi
TRADISIONAL kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya model pertahanan alat
secara kreatif (iv) Membuat kemasan pada hasil karya. pertahanan diri BBM
KARYA KREATIF BT m/s 42-43
4.1.2 Membuat ulasan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
PARANG ILANG visual,teknik dan proses serta menghubungkait seni dengan diri
sendiri,alam sekitar dan disipin ilmu yang lain
Projek Kesenian
• Pra Persediaan Persembahan Seni
Minggu  Membuat persembahan kumpulan. . Menggunakan kreativiti dalam merancang persembahan seni
16 - merancang dan membuat persediaan - latihan persembahan (Nyanyian)
CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
(KUMPULAN A: 11 - 14 MEI 2021, KUMPULAN B: 11 - 14 MEI 2021)
Projek Kesenian
Minggu  Aplikasi Pengetahuan dan Kemahiran Muzik
17  Menggunakan kreativiti dalam merancang persembahan seni - merancang dan membuat persediaan
Projek Kesenian
Minggu  Pameran Dan Persembahan Seni
18  latihan persembahan – persembahan
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
(KUMPULAN A: 28.05.2021 - 12.06.2021, KUMPULAN B: 28.05.2021 - 12.06.2021)

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 6


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 2021
MINGGU UNIT / TAJUK /
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG
1.1 Bahasa Seni Visual EMK
UNIT 6 2.1 Kemahiran Seni Visual Pada akhir pembelajaran, murid Kreativiti dan inovasi
BELON UDARA dapat meneroka bahan lain
TINGGI DI LANGIT 1.1.3 menghuraikan dan menghubungkait penggunaan jalinan,warna KBAT
Minggu ,kontra dan kepelbagaian melalui karya kolaj dalam bidang menggambar
dalam menghasilkan
pelbagai,kesan jalinan pada Menganalisis
19 2.1.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui media dan
MENGGAMBAR proses untuk menghasilkan karya dalam bidang membuat corak dan karya
KOLAJ rekaan menggunakan: (iii) teknik tampalan dalam penghasilan karya BBM
kolaj Buku Teks ms 50-51
DSKP ms 23
3.1 Penghasilan karya kreatif
UNIT 6 4.1 Penghayatan Karya Seni EMK
BELON UDARA Pada akhir pembelajaran, murid Kreativiti dan inovasi
TINGGI DI LANGIT 3.1.1(i-iv) Menghasilkan karya yang kreatif. (i) Memilih dan memanipulasi dapat menghasilkan karya
media secara kreatif. (ii) Menggunakan bahasa seni visual dalam KBAT
Minggu kreatif menghasilkan belon
penghasilan karya secara kreatif (iii) Mengaplikasikan pengetahuan,
20 KARYA KREATIF udara dari segi kontra rupa dan Mengaplikasi
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya
secara kreatif (iv) Membuat kemasan pada hasil karya. warna
BELON UDARA BBM
PANAS 4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.. Buku teks ms 52- 53
BT m/s 16-17
EMK
1.1 Bahasa Seni Visual Pada akhir pembelajaran, murid Kreativiti dan Inovasi
UNIT 7 2.1 Kemahiran Seni Visual dapat meneroka pelbagai media
OH ,BERWARNA dan proses penghasilan gurisan KBAT
Minggu
WARNI 1.1.4 Mengecam dan menjelaskan pengunaan garisan,rupa ,kepelbagaian dengan memilih dan Menganalisis
21 serta harmoni melalui karya gurisan dalam Bidang menggambar. memanupulasi media untuk
MENGGAMBAR 2.1.1(i) Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui media dan BBM
menghasilkan gubahan seni.
proses untuk menghasilkan karya dalam bidang membentuk dan membuat binaan
GURISAN Buku teks ms 59
menggunakan: (iv) teknik gurisan dalam menghasilkan karya gurisan
DSKP ms 23

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 7


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 2021
MINGGU UNIT / TAJUK /
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG
3.1 Penghasilan karya kreatif EMK
UNIT 7 4.1 Penghayatan Karya Seni Pada akhir pembelajaran, murid Kreativiti dan Inovasi
OH ,BERWARNA dapat membuat kemasan seni
WARNI 3.1.1(i-iv) Menghasilkan karya yang kreatif. (i) Memilih dan memanipulasi berdasarkan hasil karya . KBAT
media secara kreatif. (ii) Menggunakan bahasa seni visual dalam Menganalisis
Minggu 22
MENGGAMBAR penghasilan karya secara kreatif (iii) Mengaplikasikan pengetahuan,
GURISAN kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya BBM
secara kreatif (iv) Membuat kemasan pada hasil karya. Buku TEks ms 61

4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


3.1 Penghasilan karya kreatif EMK
UNIT 7 4.1 Penghayatan Karya Seni Pada akhir pembelajaran, murid Kreativiti dan Inovasi
OH ,BERWARNA dapat membuat kemasan seni Keusahawanan
WARNI 3.1.1(i-iv) Menghasilkan karya yang kreatif. (i) Memilih dan memanipulasi berdasarkan hasil karya .
Minggu media secara kreatif. (ii) Menggunakan bahasa seni visual dalam KBAT
23 KARYA KREATIF penghasilan karya secara kreatif (iii) Mengaplikasikan pengetahuan, Mengaplikasi
KAD UCAPAN kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya
secara kreatif (iv) Membuat kemasan pada hasil karya. BBM
Buku TEks ms 61
4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
(KUMPULAN A: 16.07.2021 - 24.07.2021, KUMPULAN B: 16.07.2021 - 24.07.2021)
1.1 Bahasa Seni Visual Pada akhir pembelajaran, murid
UNIT 8 2.1 Kemahiran Seni Visual dapat:- EMK
CANTIKNYA CAHAYA 1. Mengenal dan menerangkan Kreativiti dan Inovasi
1.1.6 Menyatakan dan menjelaskan penggunaan jalina,warna,harmoni dan bahasa seni visual yang ada pada
BIDANG kontra melalui karya renjisan dan percikan dalam bidang membuat corak karya. KBAT
Minggu 24 MEMBUAT COAK DAN dan rekaan. Menganalis
2. Membuat penerokaan dengan
REKAAN 2.1.2 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui mengaplikasikan bahasa seni visual
penerokaan media teknik dan proses dalam penghasilan karya Bidang melalui media, proses dan teknik BBM
RENJIS membuat corak dan rekaan menggunakan untuk menghasilkan karya
(ii) teknik renjisan dan percikan dalam merancang penghasilan reka corak
bagi rekaan produk berfungsi

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 8


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 2021
MINGGU UNIT / TAJUK /
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG
UNIT 8 3.1 Penghasilan karya kreatif
Minggu CANTIKNYA 4.1 Penghayatan Karya Seni Pada akhir pembelajaran, murid EMK
25 CAHAYA dapat:- Kreativiti dan inovasi
3.1.3 Menghasilkan rekaan produk yang berfungsi secara kreatif dan
inovatif dalam Bidang membuat corak dan rekaan berdasarkan.. 1. Menghasilkan terendak
BIDANG (i) penentuan tema lampu teknik renjisan dan KBAT
MEMBUAT COAK (ii) penjanaan idea Mengaplikasi
percikan
DAN REKAAN (iii)Pelaksanan proses
(iv) kemasan terakhir
2. Membuat apresiasi
BBM
terhadap hasil karya Buku teks ms 69
KARYA KREATIF 4.1.2 Membuat kritikan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
TERENDAK LAMPU visual, teknik dan proses dengan menghubung kait seni dengan diri sendiri DSKP ms 32
dan alam sekitar.
UNIT 8 3.1 Penghasilan karya kreatif
Minggu CANTIKNYA 4.1 Penghayatan Karya Seni Pada akhir pembelajaran, murid EMK
26 CAHAYA dapat:- Kreativiti dan inovasi
3.1.3 Menghasilkan rekaan produk yang berfungsi secara kreatif dan
inovatif dalam Bidang membuat corak dan rekaan berdasarkan.. 1. Menghasilkan terendak
BIDANG (i) penentuan tema lampu teknik renjisan dan KBAT
MEMBUAT COAK (ii) penjanaan idea Mengaplikasi
percikan
DAN REKAAN (iii)Pelaksanan proses
(iv) kemasan terakhir
2. Membuat apresiasi
BBM
terhadap hasil karya Buku teks ms 69
KARYA KREATIF
TERENDAK LAMPU 4.1.2 Membuat kritikan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni DSKP ms 32
visual, teknik dan proses dengan menghubung kait seni dengan diri sendiri
dan alam sekitar.

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 9


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 2021
MINGGU UNIT / TAJUK /
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG
Minggu 27 UNIT 9 1.1 Bahasa Seni Visual
BONEKA MENARI 2.1 Kemahiran Seni Visual Pada akhir pembelajaran, murid EMK
MENCUIT HATI dapat membezakan jenis boneka Kreativiti dan inovasi
1.1.8 Menunjukkan dan menjelaskan penggunaan bentuk,jalinan , tongkat berdasarkan bentuk dan
BIDANG imbangan dan penegasan melalui karya boneka dalam Bidang membentuk jalinan KBAT
MEMBENTUK DAN dan membuat binaan Menganalisis
MEMBUAT REKAAN
2.1.3 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui BBM
penerokaan media,teknik dan proses dalam penghasilan karya Bidang Buku teks ms 74-75
membentuk dan membuat binaan menggunakan
(iii) teknik potongan dan teknik asemblaj dalam merancang karya boneka
Minggu 28 UNIT 9 1.1 Bahasa Seni Visual EMK
BONEKA MENARI 2.1 Kemahiran Seni Visual Pada akhir pembelajaran, murid Kreativiti dan inovasi
MENCUIT HATI dapat membezakan jenis boneka
1.1.8 Menunjukkan dan menjelaskan penggunaan bentuk,jalinan , tongkat berdasarkan bentuk dan KBAT
BIDANG imbangan dan penegasan melalui karya boneka dalam Bidang membentuk jalinan Menganalisis
MEMBENTUK DAN dan membuat binaan
MEMBUAT REKAAN BBM
2.1.3 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui Buku teks ms 76-77
penerokaan media,teknik dan proses dalam penghasilan karya Bidang
membentuk dan membuat binaan menggunakan
(iii) teknik potongan dan teknik asemblaj dalam merancang karya boneka
Minggu 20 UNIT 9 3.1 Penghasilan karya kreatif
BONEKA MENARI 4.1 Penghayatan Karya Seni Pada akhir pembelajaran, murid EMK
MENCUIT HATI dapat mempamerkan hasil karya Kreativiti dan inovasi
BIDANG 3.1.4 Menghasilkan karya kreatif dalam dalam Bidang membentuk dan yang di hasilkan.
MEMBENTUK DAN membuat binaan dan rekaan berdasarkan. KBAT
MEMBUAT REKAAN (i) penentuan tema Mengaplikasi
(ii) penjanaan idea
KARYA KREATIF (iii)Pelaksanan proses BBM
BONEKA MENARI (iv) kemasan terakhir Buku Teks 78- 79
RIANG
4.1.1 Mempamerkan hasil karya yang di hasilkan.

MINGGU UNIT / TAJUK / STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 10


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 2021
TARIKH BIDANG
UNIT 9 3.1 Penghasilan karya kreatif
Minggu BONEKA MENARI 4.1 Penghayatan Karya Seni Pada akhir pembelajaran, murid EMK
30 MENCUIT HATI dapat mempamerkan hasil karya Kreativiti dan inovasi
BIDANG 3.1.4 Menghasilkan karya kreatif dalam dalam Bidang membentuk dan yang di hasilkan.
MEMBENTUK DAN membuat binaan dan rekaan berdasarkan. KBAT
MEMBUAT REKAAN (i) penentuan tema Mengaplikasi
(ii) penjanaan idea
KARYA KREATIF (iii)Pelaksanan proses BBM
BONEKA MENARI (iv) kemasan terakhir Buku Teks 79
RIANG 4.1.1 Mempamerkan hasil karya yang di hasilkan.
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
(KUMPULAN A: 10.09.2021 - 18.09.2021, KUMPULAN B: 10.09.2021 - 18.09.2021)
1.1 Bahasa Seni Visual EMK
Minggu UNIT 10 2.1 Kemahiran Seni Visual Pada akhir pembelajaran, murid Kreativiti dan inovasi
31 SENI ANYAMAN dapat menghasilkan pelbagai jenis
BERZAMAN 1.1.9 Menyenaraikak dan menghubungkait penggunaan garisan teknik anyaman selang seli KBAT
jalinan,bentuk,kontra dan harmoni melalui karya alat pertahanan diri Mengaplikasi
BIDANG dalam Bidang Mengenal Kraf Tradisional
KRAF TRADISONAL 2.1.4 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui media dan BBM
proses untuk menghasilkan karya dalam bidang Kraf Tradisonal. Buku Teks ms 87
menggunakan:
(i)teknik anyaman dalam merancang
Minggu UNIT 10 1.1 Bahasa Seni Visual EMK
32 SENI ANYAMAN 2.1 Kemahiran Seni Visual Pada akhir pembelajaran, murid Kreativiti dan inovasi
BERZAMAN dapat menghasilkan kelarai siku
1.1.9 Menyenaraikak dan menghubungkait penggunaan garisan kluang dan kelarai tampuk jantung KBAT
BIDANG jalinan,bentuk,kontra dan harmoni melalui karya alat pertahanan diri dengan menekan prinsip harmoni Mengaplikasi
KRAF TRADISONAL dalam Bidang Mengenal Kraf Tradisional dalam menghasilkan anyaman.
2.1.4 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual melalui media dan BBM
proses untuk menghasilkan karya dalam bidang Kraf Tradisonal. Buku Teks ms 87
menggunakan: (i)teknik anyaman dalam merancang

MINGGU UNIT / TAJUK /


STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 11


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 2021
UNIT 10 3.1 Penghasilan karya kreatif EMK
Minggu SENI ANYAMAN 4.1 Penghayatan Karya Seni Pada akhir pembelajaran murid Kreativiti dan inovasi
BERZAMAN dapat menentukan tema dan tajuk
33 3.1.5(i-iv) Menghasilkan karya yang kreatif. (i) Memilih dan memanipulasi bagi hasil karya yang dihasilkan KBAT
BIDANG media secara kreatif. (ii) Menggunakan bahasa seni visual dalam Mengaplikasi
KRAF TRADISONAL penghasilan karya secara kreatif (iii) Mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya BBM
KARYA KREATIF secara kreatif (iv) Membuat kemasan pada hasil karya. Buku Teks ms 91
ALAS MANGKUK
CANTIK 4.1.2 Membuat ulasan karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual,teknik dan proses serta menghubungkait seni dengan diri
sendiri,alam sekitar dan disipin ilmu yang lain

Projek Kesenian
 Pra Persediaan Persembahan Seni
Minggu
 3.3.2 Membuat persembahan kumpulan. . Menggunakan kreativiti dalam merancang persembahan seni
34-35
 - merancang dan membuat persediaan - latihan persembahan (Tarian)

Projek Kesenian
Minggu  Aplikasi Pengetahuan dan Kemahiran Muzik
36-37  Menggunakan kreativiti dalam merancang persembahan seni - merancang dan membuat persediaan

CUTI DEEPAVALI
(KUMPULAN A: 03 - 06 NOVEMBER 2021, KUMPULAN B: 03 - 06 NOVEMBER 2021)

Minggu Projek Kesenian


38  latihan persembahan - persembahan

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 12


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 2021
MINGGU UNIT / TAJUK /
STANDARD KANDUNGAN / STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN
TARIKH BIDANG

MINGGU
MINGGU PENTAKSIRAN
39-40

MINGGU
PENGURUSAN AKHIR TAHUN
41-42

CUTI AKHIR TAHUN


(KUMPULAN A: 10.12.2021 – 31.12.2021, KUMPULAN B: 10.12.2021 – 31.12.2021)

*TEMA PERSEMBAHAN KESENIAN UNTUK PROJEK KESENIAN SEMESTER 1&2 MENGIKUT KREATIVITI GURU

#MEMERLUKAN RPH LENGKAP UNTUK SETAHUN?


Sila order melalui website:- https://rphsekolahrendah.com ATAU WHATSAPP : 017 4991 336 @ 011 5668 0954

FREE RPT & DSKP : https://telegram.me/RPTDSKPSekolahRendah

Rozayus Academy | https://rphsekolahrendah.com Page 13

Anda mungkin juga menyukai