Anda di halaman 1dari 1

DOA PEMBUKAAN ACARA

Assalamu’alaikum wr, wb.


Para hadirin yang terhormat, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk
berdoa memohon kepada Tuhan, agar acara ini berjalan dengan lancar.
Saya Pandu doa ini dengan Agama Islam,dan bagi yang beragama lain mohon
menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing
Bismillahirrohmanirrohiim.
Hamdassyakiriin, hamdanna’imiin, hamdanyuwafii ni’amahu wa yukaafi maziidah,
Ya robbana lakahamdu kama yambaghiili jalaali wajhika wa’adziimi sultonik.
Allahumma sholli ‘ala sayyidina Muhammad wa’ala aali sayiidina Muhammad.

Ya ALLAH YA TUHAN KAMI,


Segala puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu,atas segala rahmat dan karunia yang
Engkau limpahkan, serta segala nikmat yang telah engkau berikan kepada kami , sehingga
pada saat ini engkau pertemukan kami dalam acara “ ..................................................” Untuk
itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahiim, jadikanlah acara ini, acara yang Engkau Ridhoi,
Engkau Rahmati, Engkau berikan Taufiq dan Hidayah-Mu, sehingga acara ini berjalan
dengan lancar dan membawa barokah serta manfaat bagi kami.

YA ALLAH YA HAQQ TUHAN YANG MAHA BENAR


Pancarkanlah cahaya kebenaran di hati kami, pada pendengaran kami, pada penglihatan
kami, pada lidah kami, dan pada semua raga kami, agar kami dapat melihat kebenaran
adalah benar dan mampu mengikutinya, serta dapat melihat yang salah itu adalah salah,
dan mampu menjauhinya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-yang yang
engkau ridhoi, bukan jalan orang-orang yang sesat dan orang-orang yang engkau murkai.

YA ALLAH YA GHAFFUR TUHAN YANG MAHA PENGAMPUN.


Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, , dosa para pemimpin
kami dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami. Ya Allah Kabulkanlah doa kami
ini.
Robbana dholamna anfusana wainlam taghfirlana watarhamna lana kuunanna
minal khosiriin.
Robbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu ‘alladziina minkqoblina.
Rabbana wala tuhammilna ma laa tookotalanaabih.
Wa’fuanna waghfirlana watarhamna anta maulaana fansurna ‘alal qoumil kaafiriin.
Rabbana aatina fidduniya hasanah wafil akhiroti hasanah waqina adza bannar.
Walhadulillahi robbil ‘alamiin.
Wassalamu’alaikum wr.wb.