Anda di halaman 1dari 2

REKAP LAPORAN RUANG BERSALIN

TAHUN 2019

BULAN JUMLAH PASIEN PARTUS JUMLAH PASIEN RUJUKAN


JANUARI 6 3
FEBRUARI 4 4
MARET 8 1
APRIL 10 5
MEI 11 5

JUNI 5 2

JULI 4 4
AGUSTUS 4 5
SEPTEMBER 0 2
OKTOBER 5 4
NOVEMBER 4 5

DESEMBER 6 2
JUMLAH 67 42
BERSALIN

DIAGNOSA RUJUKAN
Kala 1 memanjang 2, KPD 1
HPP 2, Preterm 1, KPD 1
HPP 1
KPD 5
HT 1, NKB TSMK 1, KPD 1, Kala 1
memanjang 1, Presentasi kaki 1
Kala 1 memanjang + preterm 1, Kala 2
memanjang 1,
KPD 4
KPD 5
KPD 2
KPD 4
KPD + Presentasi kaki + preterm 1,
KPD 1, HT 2, Kala 1 memanjang 1,
HPP a/I ruptur portio 1, PEB 1