Anda di halaman 1dari 2

PENGECAMAN

CORAK Maklumat penting tentang


a) Dokumenta atur cara merupakan corak
si dalaman. yang telah dicamkan. Komen
tentang tujuan dan fungsi
dilakukan oleh setiap
bahagian/barisan kod arahan

b) Dokumenta Maklumat teknikal tentang atur


si luaran cara untuk tujuan rujukan
(Dokumen ,penyelenggaraan dan
Pustaka). penambahbaikan.

c) Dokumenta
si luaran Maklumat tentang cara
(Panduan menggunakan atau melaksanaka
Pengguna). arahan.
PENISKALAAN Penentuan aspek-aspek penting terdiri
daripada:
Penulisan komen untuk
a. Dokumenta menerangkan fungsi setiap
si dalaman. bahagian atau sesuatu baris
kod arahan.

Maklumat yang diperlukan


oleh seorang pengatur cara:
 Tarikh.
 Nama pengatur cara.
b. Dokumenta  Tujuan/kegunaan atur
si luaran cara.
(Dokumen  Keperluan sistem
Pustaka). pengendalian.
 Keperluan perkakasan.
 Keperluan perisian.
 Algoritma (pseudokod
dan atur cara).
 Kod arahan [source
code].

Maklumat yang diperlukan


oleh seorang pengguna
c. Dokumenta seperti:
si luaran  Nama dan tujuan atur
(Panduan cara.
Pengguna  Keperluan sistem
pengendalian,perkakasan
dan perisian.
 Cara penggunaan.