Anda di halaman 1dari 1

REKAP ANALISIS BEBAN KERJA

TAHUN ANGGARAN 2018

NAMA KEMENTERIAN / LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI

DATA KELEMBAGAAN DATA BEZETTING KEPEGAWAIAN TA 2018


JUMLAH PEGAWAI TH 2019
PEGAWAI
DATA ESELON MENURUT KELOMPOK JABATAN HASIL YANG
NO NAMA UNIT ORGANISASI DAN NAMA JABATAN
ABK MENCAPAI
KET
TENAGA TENAGA
TENAGA STRUKTURAL MENINGGAL BUP 2019
JUMLAH STRUKTURAL FUNGSIONAL JUMLAH BERHENTI
DUNIA
Es.I Es.II Es.III Es.IV Es.V JFU JFT
Jumlah Keseluruhan 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 17 0 0 0
I Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Jembrana 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 17 0
1 Kepala Madrasah 0 0 0 0 1 1 1 0
2 Guru 16 16 16 0
3 Pelaksana Guru 0 0 0 0 0
4 Tenaga Adminstrasi 0 0 0 0 0

Jembrana, 22 Desember 2018


Kepala MIN 5 Jembrana,

Pat Hul Hikam, S.Pd


NIP. 19740615 200212 1 002