Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

21 Rabu 4 SAINS

TEMA: SAINS HAYAT TOPIK : ULANGKAJI DAN PENTAKSIRAN

TAJUK: Unit 1-3


STANDARD
1.1 – 3.4
KANDUNGAN
STANDARD
1.1.1 – 3.2.4
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
PEMBELAJARAN Mengulangkaji tajuk-tajuk seperti di atas.
KRITERIA
Murid berjaya mengulangkaji dan menjawab soalan kuiz diberi oleh guru.
KEJAYAAN
1. Murid mengimbas kembali pelajaran lalu bagi unit 1-3. (KBAT)
2. Murid diberi soalan pentaksiran
AKTIVITI PDPC 3. Pentaksiran kelompok bagi standard kandungan 1.1- 3.4. (PAK21)
4. Perbincangan jawapan. (PAK21)
5. Guru mengumpulkan soalan pentaksiran.
AKTIVITI PAK-21 Quick Quiz (Kuiz Cepat) Free Discussion (Perbincangan Bebas)

Memerhati Mengelas
Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens
KEMAHIRAN Meramal Berkomunikasi /
PROSES SAINS Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data
Mendefinisi secara operasi Mengawal pemboleh ubah
Membuat hipotesis Mengeksperimen /
Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains dengan cara
dengan betul yang betul
KEMAHIRAN Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen dengan betul dan
MANIPULATIF dengan betul dan selamat cermat
Melakar spesimen, peralatan dan bahan
Tidak berkenaan /
sains dengan betul
BAHAN BANTU
Soalan mengikut topic.
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Menganalisis Kelestarian alam sekitar Bekerjasama

TP 6 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Bercerita

Kehadiran : ____ / ____


___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN
21 Khamis 4 SAINS

TEMA: SAINS HAYAT TOPIK : ULANGKAJI DAN PENTAKSIRAN

TAJUK: Unit 4-5


STANDARD
4.1 – 3.4
KANDUNGAN
STANDARD
4.1.1 – 5.2.4
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
PEMBELAJARAN Mengulangkaji tajuk-tajuk seperti di atas.
KRITERIA
Murid berjaya mengulangkaji dan menjawab soalan kuiz diberi oleh guru.
KEJAYAAN
1. Murid mengimbas kembali pelajaran lalu bagi unit 4-5. (KBAT)
2. Murid diberi soalan pentaksiran
AKTIVITI PDPC 3. Pentaksiran kelompok bagi standard kandungan 4.1.1- 5.2.4. (PAK21)
4. Perbincangan jawapan. (PAK21)
5. Guru mengumpulkan soalan pentaksiran.
AKTIVITI PAK-21 Quick Quiz (Kuiz Cepat) Free Discussion (Perbincangan Bebas)

Memerhati Mengelas
Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens
KEMAHIRAN Meramal Berkomunikasi /
PROSES SAINS Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data
Mendefinisi secara operasi Mengawal pemboleh ubah
Membuat hipotesis Mengeksperimen /
Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains dengan cara
dengan betul yang betul
KEMAHIRAN Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen dengan betul dan
MANIPULATIF dengan betul dan selamat cermat
Melakar spesimen, peralatan dan bahan
Tidak berkenaan /
sains dengan betul
BAHAN BANTU
Soalan mengikut topic.
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Menganalisis Kelestarian alam sekitar Bekerjasama

TP 6 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Bercerita

Kehadiran : ____ / ____


___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai