Anda di halaman 1dari 10

SMK BANDAR RINCHING

SEKSYEN 5, BANDAR RINCHING

43500 SEMENYIH, SELANGOR

(BEA 4632)

TEL :03-87247578 / FAX : 03-87248206

NAMA
TINGKATAN

PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN 2019

TINGKATAN 1

PENDIDIKAN SENI VISUAL

1 JAM

BAHAGIAN A: OBJEKTIF

ARAHAN: Bahagian ini mengandungi 30 soalan objektif. Jawab semua soalan dan tulis pada
ruangan yang disediakan.

1. Apakah yang dimaksudkan dengan jalinan?


A. Satu siri cantuman titik
B. Garisan luar sesuatu permukaan
C. Kesan atau sifat pada sesuatu permukaan
D. Lukisan yang menggunakan media kering

2. Antara berikut, yang manakah dapat menghasilkan jalinan sentuh?


A. Ikat dan celup
B. Gosokan pensel
C. Ukiran dan anyaman
D. Berus dan warna air

3. Apakah fungsi jalinan sentuh pada kulit buah durian?


A. Menarik perhatian
B. perlindungan
C. cengkaman
D. perhiasan

1
4. Gambar foto berikut menunjukkan sebiji buah durian.

Gambar rajah 1
Nyatakan jenis dan sifat yang terdapat pada kulit buah tersebut.
A. sentuh dan licin
B. sentuh dan tajam
C. tampak dan tajam
D. tampak dan kasar

5. Apakah fungsi jalinan pada kulit buaya?


A. perhiasan
B. penyamaran
C. perlindungan
D. menarik perhatian

6. Antara berikut, objek yang manakah mempunyai jalinan sentuh?


A. Kulit telur
B. Permukaan kertas
C. Kulit buah tembikai
D. Permukaan jalan raya

7. Gambar foto berikut menunjukkan sebuah tayar kereta.

Gambar rajah2
Apakah fungsi jalinan pada tayar kenderaan?
A. perhiasan
B. pergerakan
C. cengkaman
D. perlindungan

2
8. Bagaimanakah kesan jalinan pada permukaan pokok dapat
dipindahkan ke atas sehelai kertas?

Gambar rajah 3

A. Menggunakan teknik gosokan


B. Menggunakan teknik fotografi
C. Menggunakan teknik lukisan
D. Menggunakan teknik catan

9. Ruang terbahagi kepada dua jenis iaitu _________________________


A. Ruang catan dan ruang lukisan
B. Ruang luar dan ruang dalam
C. Ruang bilik dan ruang tamu
D. Ruang fizikal dan ruang ilusi

10. Apabila kita melihat satu karya catan yang diolah pada satu satah yang sama, ini
memberi gambaran tentang _____________
A. Ruang rata
B. Ruang cetek
C. Ruang dalam
D. Ruang dan perspektif

Gambar rajah 4

11. Elemen berikut dapat diaplikasikan dalam karya bagi mewujudkan kesan ruang.
A. Perspektif satu titik lenyap
B. Melukis garisan datar
C. Garisan struktur
D. Rupa yang jelas

3
12. Antara berikut, yang manakah mempunyai ruang konkrit?
A. cetakan
B. lukisan
C. catan
D. arca

Gambar rajah 5

13. Apakah kesan perspektif yang berlaku apabila sesuatu objek dilihat dari jarak jauh?
A. Susunan objek berubah
B. Bentuk objek berubah
C. Rupa objek berubah
D. Saiz objek berubah

14. Sekiranya kedudukan perabot diubah,apakah perkara lain yang akan turut berubah?
A. rupa
B. warna
C. ruang
D. bentuk

15. “Perubahan saiz, jarak dan warna objek alam akan berlaku apabila dilihat dari jarak
jauh.” Pernyataan ini merujuk kepada ____________
A. Definisi ruang
B. Definisi perspektif
C. Perspektif satu titik lenyap
D. Kaitan ruang dan perspektif

16. Dalam karya lukisan, bahagian belakang karya dilakar semakin pudar bagi
menggambarkan ______________
A. Kesan jalinan
B. Objek dan saiz
C. Ruang dan kedalaman
D. Perspektif dan titik lenyap

4
17. Berdasarkan gambar rajah di bawah, bagaimanakah ruang ilusi terhasil?

Gambar rajah 6

I Perspektif II Saiz objek III Isipadu IV Garisan


A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

18. Antara berikut yang manakah pernyataan yang tepat mengenai warna tertier?
A. Warna yang hebat kuasanya
B. Dihasilkan melalui campuran dua warna asas
C. Warna yang tidak dapat diperoleh melalui campuran warna lain
D. Dihasilkan dengan mencampurkan satu warna asas dan satu warna sekunder

19. Apakah warna yang sesuai supaya ruang yang sempit kelihatan lebih luas dan selesa?
I Putih
II Biru tua
III Merah hati
IV Kuning cerah
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

20. Berdasarkan campuran warna berikut,apakah jenis warna yang akan terhasil?

BIRU + KUNING
A. Warna asas
B. Warna tertier
C. Warna sewarna
D. Warna sekunder

21. Warna yang palingg sesuai digunakan untuk dinding bilik bersaiz kecil ialah
A. merah
B. hitam
C. putih
D. biru

5
22. Dalam sebuah catan pemandangan, objek yang terletak pada kedudukan paling jauh
akan diwarnakan dengan warna yang paling_____________
A. jelas
B. pudar
C. terang
D. menonjol

23. Bagaimanakah caranya untuk memastikan karya catan yang kita hasilkan dapat
menimbulkan perasaan gembira?
A. Menggunakan warna neutral
B. Menggunakan warna penggenap
C. Menggunakan warna-warna sejuk
D. Menggunakan warna panas

24. Antara berikut, warna yang manakah tergolong dalam kumpulan warna sekunder?

A. BIRU KUNING MERAH

B. HITAM HIJAU UNGU

C. MERAH BIRU HIJAU

D. HIJAU UNGU JINGGA

25. Gambar rajah di bawah merupakan gubahan warna yang dikenali sebagai ___________

Gambar rajah 7
A. warna panas
B. warna tertier
C. warna neutral
D. warna penggenap

6
26. “Gubahan warna yang menggunakan satu warna dengan beberapa ton”
Apakah gubahan warna yang berkaitan dengan pernyataan tersebut?
A. sewarna
B. warna tertier
C. kontra warna
D. warna harmoni

27. Gambar rajah di bawah menunjukkan tiga jenis warna primer. Apakah warna yang
bertanda P?

biru

kuning

Gambar rajah 8
A. hijau
B. merah
C. hitam
D. coklat

28. Dalam sesebuah karya, harmoni dapat menimbulkan kesan _______________


A. sunyi dan suram
B. bersih dan cantik
C. selesa dan tenang
D. takut dan tidak tenteram

29. Apakah yang perlu digunakan untuk mewujudkan kesan kedalaman pada sebuah catan?
A. Ton warna
B. Warna asas
C. Warna kontra
D. Warna harmoni

Warna kelabu terhasil daripada campuran warna putih dan hitam

30. Antara berikut, yang manakah menjelaskan tentang warna di atas?

7
A. Suhu warna
B. Nilai warna
C. Warna neutral
D. Gubahan warna

BAHAGIAN B : SUBJEKTIF

ARAHAN: Bahagian ini mengandungi 20 soalan subjektif. Jawab semua soalan dan tulis pada
ruangan yang disediakan.

1. Tandakan ( √ ) pada pernyataan yang betul dan ( X ) pada pernyataan yang salah.

a) Corak pada permukaan kain batik dapat memberikan kesan jalinan tampak. ( √ )
b) Anyaman merupakan teknik menghasilkan jalinan sentuh. (√)
c) Jalinan gambar fotografi merupakan jenis jalinan sentuh. (X)
d) Jalinan pada tayar kenderaan berfungsi untuk keselamatan. (√)
e) Jalinan tampak hanya dapat dikesan melalui jalinan sentuhan. (√)

2. Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling tepat.

tertutup fizikal jarak ilusi perspektif

a) Ruang ialah jarak atau kawasan yang wujud di antara dua buah objek.
b) Ruang yang wujud dalam karya seni visual ialah ruang ilusi.
c) Ruang fizikal merupakan ruang yang terdapat di sekeliling kita seperti taman bunga
dan ruang dapur.
d) Perspektif merujuk objek sama saiz yang kelihatan lebih kecil apabila berada di
bahagian belakang berbanding di bahagian hadapan.
e) Ruang yang terbatas seperti di dalam rumah dikenali sebagai ruang tertutup.

3. Tandakan ( √ ) pada pernyataan yang betul dan ( X ) pada pernyataan yang salah.
a) Kekuatan cahaya mempengaruhi terang atau gelapnya sesuatu warna. (√ )
b) Warna merah dan kuning tergolong dalam kumpulan warna panas. ( √ )

8
c) Warna hijau, ungu dan jingga merupakan warna sejuk. ( X )
d) Warna gelap dan kurang sesuai untuk ruang dalam kediaman. ( √ )
e) Warna kontra tidak sesuai untuk mewarnakan poster. ( X )

4. Lengkapkan peta pemikiran di bawah.

a) Menimbulkan bentuk

b) Menimbulkan ruang Fungsi-fungsi c) Sebagai penyamaran

warna

d) Menimbulkan perasaan e ) Menghasilkan jalinan

KERTAS SOALAN TAMAT

Disediakan oleh; Disemak oleh;

………………………………………………….. ……………………………………..

(PN NOR AZIAN AZIRA BT AZAHARI) (EN MOHD ADANAN B MAT DAUD)

GURU PSV TINGKATAN 1 PEN. KP PENDIDIKAN SENI VISUAL

Disahkan oleh;

9
………………………………………………

(PN SITI ZUBAIDAH BT IBRAHIM)

GURU PENOLONG KANAN PETANG

Kertas jawapan

1. C 16. C
2. C 17. A
3. B 18. D
4. C 19. B
5. C 20. D
6. D 21. C
7. C 22. B
8. A 23. D
9. D 24. D
10 A 25. C
.
11 A 26. A
.
12 D 27. B
.
13 D 28. C
.
14 C 29. A
.
15 D 30. C
.

10

Anda mungkin juga menyukai