Anda di halaman 1dari 1

Allahumma sholli 'alaa sayyidina Muhammadin wa 'alaa aali sayyidinaa muhammad kamaa

shollaiyta 'alaa sayyidina Ibraahim wa 'alaa aali sayyidina Ibraahim, wa baarik 'alaa sayyidinaa
Muhammad wa 'alaa aali sayyidina Muhammad, kamaa baarakta 'alaa Sayyidina Ibrahim wa
'alaa aali sayyidina Ibrahim fil 'aalamiina innaka hamiidum majiid.

Allahumma sholli 'alaa sayyidina Muhammadin wa 'alaa aali sayyidinaa muhammad kamaa
shollaiyta 'alaa sayyidina Ibraahim wa 'alaa aali sayyidina Ibraahim, wa baarik 'alaa sayyidinaa
Muhammad wa 'alaa aali sayyidina Muhammad, kamaa baarakta 'alaa Sayyidina Ibrahim wa
'alaa aali sayyidina Ibrahim fil 'aalamiina innaka hamiidum majiid.

Ya Allah! Limpahkan rahmat ta’zhim kepada junjungan kita Muhaammad, pembuka apa yang
terkunci, penutup apa yang mendahului, penolong kebenaran dengan kebenaran, penunjuk ke
jalan-Mu yang lurus, dan (semoga dilimpahkan) kepada keluarga dan sahabatnya dengan
sebenar-benar kehormatan dan derajatnya yang agung."

Ya Allah curahkanlah rahmat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sebagai obat hati
dan penyembuhnya, penyehat badan dan kesembuhannya dan sebagai penyinar penglihatan
mata beserta cahayanya. Semoga sholawat dan salam tercurahkan pula kepada keluarga serta
para shahabat-shahabatnya."

Nas aluka ya ilaahana

berilah kesembuhan bagi diri-diri kami bagi anak didik kami bagi orangtua-orangtua kami. Saya
yakin karena engkaulah maha penyembuh. Engkaulah yang memberi kesembuhan dari segala
penyakit

Nas alua ya ilaahana

Karuniakanlah kepada bagi diri-diri kami bagi anak didik kami bagi orangtua-orangtua kami
kekuatan dalam menghadapi cobaan yang sedang menimpa kami. Karena kami yakin bahwa
cobaan ini sesuai dengan kekuatan kami

Rabbana atina fid dun-ya hasanah

Wabil akhirati hasanah

Waqina adzabannar

amiin