Anda di halaman 1dari 12

KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 / 2012

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

1 (4 6 Jan)

Modul 1: Kesihatan Fizikal Kesihatan Diri dan Reproduktif

. 1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.

1.1.1 Menyenaraikan aktiviti fizikal yang menyumbang kepada pertumbuhan dan perkembangan yang sihat.

B2D1E1

Lembaran Kerja / Pemerhatian Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan Inovasi

2 (9 - 13 Jan)

Kesihatan Diri Dan Reproduktif

. 1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.

1.1.2 Mengamalkan aktiviti fizikal untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.

B3D1E1

Lembaran Kerja / Pemerhatian Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan Inovasi

3 (1620 Jan)

Kesihatan Diri Dan Reproduktif

1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.

1.1.3 Mengamalkan pemakanan yang seimbang untuk pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.

B3D1E2

Soal Jawab / Lembaran Kerja / Pemerhatian Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi.

PK TAHUN 2 KSSR_2012

KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

4 (23-27 Jan)

Kesihatan Diri Dan Reproduktif

1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.

1.1.4 Mengamalkan postur yang betul untuk pertumbuhan dan perkembangan fizikal.

B3D1E3

Soal Jawab / Pemerhatian / Lembaran kerja. Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi

5 (30 Jan 3 Feb)

Kesihatan Diri Dan Reproduktif

1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.

1.1.5 Menyatakan kepentingan rehat dan tidur yang mencukupi untuk pertumbuhan serta perkembangan fizikal yang sihat.

B4D1E1

Soal Jawab / Pemerhatian / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi

6 (6 - 10 Feb)

Kesihatan Diri Dan Reproduktif

1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk menangani pengaruh dalaman dan luaran yang mempengaruhi kesihatan dan reproduktif.

1.2.1 Menyatakan maksud dan situasi sentuhan tidak selamat. 1.2.2 Berkata TIDAK kepada sentuhan tidak selamat.

B3D2E1

Pemerhatian / Lembaran Kerja Ca dangan EMK : TMK / Kreativiti dan Inovasi.

Tidak perlu ditafsir

PK TAHUN 2 KSSR_2012

KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

7 (13-17 Feb)

Kesihatan Diri Dan Reproduktif

1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk menangani pengaruh dalaman dan luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif.

1.2.3 Mengenal pasti individu yang mungkin melakukan sentuhan tidak selamat. 1.2.4 Menyatakan tindakan yang perlu diambil jika berlaku sentuhan tidak selamat. 1.3.1 Memilih makanan dan minuman yang berkhasiat pada setiap kali waktu makan.

Tidak perlu ditafsir B3D2E2

Pemerhatian/ Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan Inovasi

8 (20-24 Feb)

Pemakanan

1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat.

B2D2E1

Soal jawab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan Inovasi

9 ( 27 Feb 2 Mac )

Pemakanan

1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat.

1.3.2 Menyatakan kepentingan pengambilan makanan dan minuman yang berkhasiat.

B5D1E1

Soal jawab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan Inovasi

10 (5 9 Mac)

Pemakanan

1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat

1.3.3 Mengenal pasti jenis makanan dan minuman yang boleh menyebabkan berat badan yang berlebihan dan obesiti.

B3D3E1

Pemerhatian / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan Inovasi

PK TAHUN 2 KSSR_2012

KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

11 (19-23 Mac)

Pemakanan

1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat

1.3.4 Mengamalkan pengambilan makanan dan minuman mengikut keperluan.

B4D2E1

Pemerhatian / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi

12 (26-30 Mac)

Pemakanan

1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat

1.3.5 Mengamalkan tabiat makan dan minum yang sihat.

B3D3E2

Soal jawab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi So

13 (2 6 Apr)

Pemakanan

1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat

1.3.6 Menceritakan tabiat pengambilan makanan dan minuman dalam kalangan ahli keluarga.

B4D2E2

al jawab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi

14 (9 13 Apr)

Pemakanan

1.3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat

1.3.7 Menyatakan pengaruh rakan dalam pengambilan makanan dan minuman. 1.3.8 Menyatakan pengaruh media dalam pengambilan makanan dan minuman.

B3D3E3 (Pentaksiran digabungkan)

Soal Jawab / Pemerhatian / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi

PK TAHUN 2 KSSR_2012

KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

15 (1620 Apr)

Penyalahgunaan Bahan

1.4 Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisiko terhadap diri, keluarga dan masyarakat.

1.4.1 Mengenali jenis bahan ketagihan iaitu rokok, dadah dan alkohol.

B1D1E1

Pemerhatian / Bersoal Jawab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi

16 (23- 27 Apr)

Penyalahgunaan Bahan

1.4 Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisiko terhadap diri, keluarga dan masyarakat.

1.4.2 Menceritakan kesan negatif merokok, mengambil dadah dan alkohol terhadap kesihatan diri serta orang lain.

B5D2E1

Pemerhatian / Bersoal Jawab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi

17 ( 30 Apr 4 Mei )

Penyalahgunaan Bahan

1.4 Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisiko terhadap diri, keluarga dan masyarakat.

1.4.3 Melaporkan kepada orang dewasa berkaitan penyalahgunaan bahan dalam kalangan rakan.

B6D1E1

Bercerita / Pemerhatian / Bersoal Jawab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi

PK TAHUN 2 KSSR_2012

KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

18 (7- 11 Mei)

Penyalahgunaan Bahan

1.4 Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisiko terhadap diri, keluarga dan masyarakat.

1.4.4 Berkata TIDAK kepada pelawaan penyalahgunaan bahan. 1.4.5 Mengamalkan gaya hidup sihat dengan tidak menyalahguna bahan.

Tidak perlu ditafsir B3D4E1

Pemerhatian / Lakonan / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan Inovasi

19 (14- 18 Mei)

Modul 2: Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial Pengurusan Mental Dan Emosi

2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus emosi untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan seharian.

2.1.1 Mempamerkan perasaan seperti bimbang, cemas dan tidak selamat.

B1D2E1

Bersoal Jawab / Perbincangan Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi

20 (21- 25 Mei)

Pengurusan Mental Dan Emosi

2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus emosi untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan seharian. 2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus emosi untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan seharian.

2.1.2 Menunjuk cara yang sihat ketika meluahkan perasaan kepada orang yang boleh dipercayai.

B4D3E1

Pemerhatian / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan Inovasi

21 (11-15 Jun)

Pengurusan Mental Dan Emosi

2.1.3 Mengamalkan sikap positif untuk mengurus perasaan diri seperti rasa bersalah, bimbang, takut, marah, cemburu dan tidak selamat.

B5D3E1

Bercerita / Lakonan / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi

PK TAHUN 2 KSSR_2012

KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

22 (18-22 Jun)

Pengurusan Mental Dan Emosi

2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus emosi untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan seharian.

2.1.4 Mengenal pasti perasaan yang wujud akibat perubahan yang berlaku dalam keluarga dan persekitaran seperti pertambahan dan kehilangan ahli dalam keluarga.

B3D5E1

Lakonan / Bersoal jawab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi

23 (2529 Jun)

Kekeluargaan

2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga.

2.2.1 Menyatakan perbezaan fizikal perempuan dan lelaki. 2.2.2 Menceritakan perbezaan antara perawakan perempuan dan lelaki.

B3D6E1 (Pentaksiran digabungkan)

Bercerita / Bersoal jawab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi.

24 (26 Jul)

Kekeluargaan

2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga.

2.2.3 Menghargai diri dan gembira dilahirkan sebagai lelaki atau perempuan.

B6D2E1

Berso al jawab / Bercerita / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi.

PK TAHUN 2 KSSR_2012

KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

25 (9-13 Jul)

Kekeluargaan

2.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga.

2.2.4 Mengamalkan sikap menghormati antara satu sama lain tanpa mengira jantina.

B3D6E2

Bercerita / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi.

26 (16 20 Jul)

Perhubungan

2.3 Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpersonal dan komunikasi berkesan dalam kehidupan seharian.

2.3.1 Mematuhi ajaran agama.

B4D4E1

Lakonan / Bersoal Jawab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi

27 (23 - 27 Jul)

Perhubungan

2.3 Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpersonal dan komunikasi berkesan dalam kehidupan seharian.

2.3.2 Menzahirkan kasih sayang yang berbeza kepada Tuhan, diri, ibu bapa / penjaga, ahli keluarga, guru dan rakan.

B6D3E1

Bersoal Jawab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi

28 ( 30 Jul 3 Ogos )

Perhubungan

2.3 Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpersonal dan komunikasi berkesan dalam kehidupan seharian.

2.3.3 Menunjukkan rasa kasih sayang tanpa membezakan individu atau kumpulan seperti tidak membuli dan menyakiti orang lain.

B4D4E2

Bernya nyi / Bercerita / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan Inovasi

PK TAHUN 2 KSSR_2012

KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

29 (6-10 Ogos)

Perhubungan

2.3 Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpersonal dan komunikasi berkesan dalam kehidupan seharian.

2.3.4 Mengamalkan rasa syukur kepada Tuhan dan terima kasih sesama manusia.

B6D3E2

Lakona n / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi

30 ( 13 - 17 Ogos )

Modul 3: Kesihatan Persekitaran Penyakit

3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko penyakit dalam kehidupan seharian.

3.1.1 Mengenal pasti tandatanda konjunktivitis. 3.1.2 Menyatakan cara mengelak daripada jangkitan konjunktivitis.

B3D7E1 (Pentaksiran digabungkan)

Perbincangan / Bersoal Jawab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi

31 ( 27 - 31 Ogos )

Penyakit

3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko penyakit dalam kehidupan seharian.

3.1.3 Menyatakan langkahlangkah yang perlu diambil atau diawasi jika mengalami konjunktivitis.

B5D4E1

Perbincangan / Bersoal Jawab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan Inovasi

32 (3 - 7 Sept)

Penyakit

3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko penyakit dalam kehidupan seharian.

3.1.4 Mengenali penyakit tidak berjangkit seperti ketumbit mata, sakit telinga, hidung berdarah, ekzema dan alahan.

B2D3E1

Bersoal Jawab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan Inovasi

PK TAHUN 2 KSSR_2012

KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

33 ( 10 14 Sept )

Penyakit

3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko penyakit dalam kehidupan seharian.

3.1.5 Mengenal pasti tanda penyakit berjangkit..

tandatidak

B5D4E2 (Pentaksiran digabungkan)

Lakonan / Bercerita / Lembaran Kerja Cadangan EMK Kreativiti dan Inovasi

3.1.6 Menyatakan langkahlangkah yang perlu diambil atau diawasi jika mengalami penyakit tidak berjangkit. 34 ( 17 - 21 Sept ) Keselamatan 3.2 Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendemonstrasi kemahiran kecekapan psikososial dalam kehidupan seharian. 3.2.1 Mengenal pasti peralatan dan bahan yang berbahaya di rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam. 3.2.2 Menyenaraikan cara penyimpanan peralatan dan bahan seperti racun dengan selamat. B3D8E1 (Pentaksiran digabungkan)

Bersoal Jawab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan Inovasi

35 ( 24 28 Sept )

Keselamatan

3.2 Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendemonstrasi kemahiran kecekapan psikososial dalam kehidupan seharian.

3.2.3 Mengenal pasti situasi tidak selamat di rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam.

B3D8E2 .

Bersoal Jawab / Bernyanyi / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan Inovasi

PK TAHUN 2 KSSR_2012

10

KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

36 (1 - 5 Okt)

Keselamatan

3.2 Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendemonstrasi kemahiran kecekapan psikososial dalam kehidupan seharian.

3.2.4 Menyatakan kesan kemalangan dan kecederaan seperti kecacatan kekal tubuh badan.

B3D8E3

Bersoal Jawab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan Inovasi

37 (8 - 12 Okt)

Keselamatan

3.2 Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendemonstrasi kemahiran kecekapan psikososial dalam kehidupan seharian.

3.2.5 Mengamalkan langkahlangkah keselamatan untuk mengelak kemalangan, kecederaan dan situasi tidak selamat di rumah, sekolah taman permainan dan tempat awam pada setiap masa.

B4D5E1

Perbincangan / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan Inovasi.

38 (15-19 Okt)

Pertolongan Cemas

3.3 Mengetahui asas pertolongan cemas dan kepentingan bertindak dengan bijak mengikut situasi.

3.3.1 Mengetahui situasi kecemasan. 3.3.2 Meminta bantuan apabila berlaku kecemasan

B3D9E1

Lakonan / Bercerita Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan Inovasi

* Guru boleh mengubahsuai rancangan tahunan mengikut kesesuaian, kreativiti, kemudahan dan takwim sekolah. CONTOH RINGKASAN MENGAJAR

PK TAHUN 2 KSSR_2012

11

KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA


PENDIDIKAN KESIHATAN Kelas / Masa / Mata pelajaran 2C 11.10-11.40am Pendidikan Kesihatan Standard Kandungan : Standard Pembelajaran : 1.1 1.1.4 Mengamalkan postur yang betul untuk pertumbuhan dan perkembangan fizikal. Modul 1 Tajuk : : Isi kandungan Kesihatan Fizikal Kesihatan Diri dan Reproduktif Catatan / Impak BBM : Slaid power point, kotak, radio dan lembaran kerja EMK : Kreativiti dan Inovasi TMK Pentaksiran : B3D1E3

Aktiviti : 1. Murid diminta duduk selepas menjawab salam. 2. Guru meminta murid mendemonstrasikan postur mengangkat barang yang betul. 3. Guru menunjukkan slaid power point gambar postur duduk, berdiri dang mengangkat barang dengan betul. 4. Perbincangan tentang postur duduk, berdiri dan mengangkat barang dengan betul. 5. Guru memainkan lagu Negaraku sambil menilai cara murid berdiri. 6. Guru memberi murid lembaran kerja. Penilaian Pengajaran : Guru menilai murid yang dapat berdiri dengan postur yang betul dan Pembelajaran semasa lagu Negaraku dimainkan. Refleksi : 30 orang murid dapat mengamalkan postur duduk, berdiri dan mengangkat barang dengan betul.

* Sila masukkan elemen-elemen EMK di mana-mana aktiviti yang berkaitan sekiranya bersesuaian.

PK TAHUN 2 KSSR_2012

12

Anda mungkin juga menyukai