Anda di halaman 1dari 14

RUMUSAN DAPATAN

JURNOL MENGENAI
KEKURANGAN NILAI-NILAI
NEGARA BANGSA DALAM
KALANGAN MURID
SITI HARIJAH
ANIS
AN-NUR
ADILAH
EDNESIA
1. SEMANGAT PATRIOTISME
MELALUI LAGU-LAGU PATRIOTIK:
KAJIAN PERSEPSI BEBERAPA
ORANG BELIA DI KOTA KINABALU,
SABAH
Mahat Jamal
Jurnal Komunikasi Borneo (Vol
4,2015)
Kajian ini berhubungkait dengan
pelbagai isu patriotisme belia melalui
lagu-lagu patriotik termasuklah
persepsi, penghayatan, pendidikan
dan saluran lagu-lagu berkenaan
dimainkan.
Nilai Patriotisme
Patriotisme berasal dari perkataan Greek
merupakan perasaan bangga dan cinta kepada
negara serta kesediaan untuk berkorban apa saja
demi kepentingan negara (Berns, 1997).
Patrioisme juga boleh ditakrifkan sebagai
keterpunyaan ahli kumpulan terhadap kumpulan
mereka dan tanah tumpah dimana mereka
bermastautin (Daniel Bar-tal dan Ervin Staub,
1997).
Diperhatikan masih ada yang tidak menghormati ketika lagu
Negaraku dimainkan.
Ini mungkin disebabkan kurang pendedahan terhadap lagu-lagu
patriotisme dan ataupun kurang berkesan (Ahmad Ahmad Rusdi,
2002).
Bendera-bendera yang dipasang dibiarkan lusuh, koyak, robek
sehinggalah menjelang bulan kemerdekaan tahun berikutnya
dan jatuh ke atas jalan raya tanpa dipeduli sehingga hancur
lebur dilanggar kenderaan lalu lalang.
Mengikut Berns (1997) semangat patriotisme bukanlah wujud
secara semulajadi dalam diri individu, tetapi semangat tersebut
perlu disemai, dipupuk dan diajar.
Dewasa ini ada yang tidak ambil peduli tindakan anak-
anak yang membuang sampah melalui tingkap ketika
kereta sedang berjalan.
Perbuatan ini juga dan tidak mencerminkan maksud
yang tersirat melalui lagu patriotik Budi Bahasa Budaya
Kita, Bersatu Berdisplin dan sebagainya.
dalam memurnikan semangat patriotik di kalangan para
belia dan remaja, tanggungjawab ibu bapa amat ditagih
dalam mendidik kesedaran sivik ke atas diri mereka.
2. PREJUDIS DAN
STEREOTAIP DALAM
KALANGAN MURID
PELBAGAI ETNIK DI
SEKOLAH
Mohd. Amar b. Hj. Ibrahim,
Prejudis
Rasa suka atau tidak suka yang tidak berasas
terhadap sesuatu kaum, agama
Budaya prejudis adalah bersifat konservatif dan
akan berterusan dari masa ke masa seperti juga
dengan sikap, nilai-nilai dan keyakinan.
Generasi akan datang akan belajar tentang prejudis
dengan cara yang sama dan akan menggunakan
alasan yang sama bahawa mereka belajar dari
pengalaman orang dan budaya sebelumnya.
Ini bermaksud kita mengamalkan sikap
prejudis dan perkauman melalui warisan
budaya dan dilangsungkan pula dengan
idea-idea stereotaip dan emosi .
Apabila kita sudah beranggapan bahawa
prejudis itu merupakan sebahagian
daripada warisan budaya, maka seseorang
individu akan sentiasa berfikir dan
bersikap negatif terhadap kumpulan lain
sebagai rutin sosialisasi yang akhirnya
sampai ke tahap rasis.
Stereotaip
Kenyataan-kenyataan umum yang
negatif terhadap sesuatu kumpulan
etnik.
Gambaran berlebih-lebihan tentang
sesuatu perlakuan baik atau buruk
yang ditujukan kepada sesuatu
kumpulan etnik oleh etnik lain
terutama kepada etnik minoriti. Hal
ini terhasil apabila berlaku
pertembungan dua atau lebih
komuniti etnik.
Fahaman stereotaip
menimbulkan perasaan yang negatif
dalam kalangan masyarakat, khususnya
masyarakat majmuk di Malaysia. Hal ini
kerana fahaman steretoip akan
mengakibatkan sesuatu kumpulan etnik
itu memandang rendah terhadap
kumpulan etnik lain dan seterusnya
membataskan interaksi antara etnik dan
menimbulkan semangat perkauman yang
menebal.
Walau bagaimanapun tidak dapat
dinafikan bahawa setiap kumpulan etnik
akan memiliki pandangan stereotaip
mereka terhadap kumpulan etnik lain.
Misalnya pandangan masyarakat Barat
terhadap kumpulan-kumpulan etnik di
Malaysia. Begitu juga etnik Melayu
mempunyai gambaran stereotaip terhadap
etnik Cina dan India dan sebaliknya.
Punca kurangnya nilai

negara bangsa
Generasi muda yang cetek pengetahuan tentang
latar belakang dan sejarah bangsanya
(Pengaruh budaya global-
GenerasiMudadanPatriotisme)

Kurang kefahaman dan penghayatan terhadap


nilai-nilai murni
(Peranan Sekolah dan Guru dalam Pembangunan
Nilai Pelajar Menerusi Penerapan Nilai Mumi)
SEKIAN...