Anda di halaman 1dari 16

Y  


 

› 
 
 
   
   
    
  

   


  
Y    

   


  
   
  

  
  
    
     
 

Y Y   ! 


 " #$%$% &$  '

   

³It had long since come to my attention that people of
accomplishment rarely sat back and let things happen
to them. 2 
 
 .´
- Leonardo da Vinci
j  j

j     
È      

  
   
   
       
     
    

Yawalah Hati kepada Tuhan


   

' › !

›" #"!
"#$ "#
(
%" & 


) " "
 %
%"#*
_  (    ) *(   
   *    ) *(  
   *(    *
  
  ) +
 )  * 
    +,
È


 


È
 › 
·

·
"
·"" 
·
" "# 

³hati yang hidup akan sentiasa takut pada Allah dan kemurkaannya´
jabda Rasulullah jAW
³jesungguhnya hati itu boleh berkarat seperti mana
berkaratnya besi.´

Y    -  '


jabda Rasulullah jAW
³jesungguhnya Allah jWT tidak akan memadamkan keburukan itu
dengan keburukan juga, tetapi keburukan itu dipadamkan dengan
kebaikan, sesungguhnya yang kotor itu tidak akan menyucikan yang
kotor.´

.% )   

·
 *    
·     
·   
·    

_ 


Istiqamahkan diri
dengan ibadah-ibadah
yang mudah dahulu

"+
³Tidak Aku jadikan jin dan manusia Melainkan
untuk beribadah kepada-Ku.´
(surah Az-Dzariyat : 56)

³Katakanlah: jesungguhnya sembahyangku


dan ibadatku, hidupku dan matiku, hanyalah
untuk Allah Tuhan yang memelihara dan
mentadbirkan sekalian alam.´
(sura Al-An¶am : 162)
juburkan iman carilah kemuliaan
Lapangkan dada hentikan ratapan
YAWA HATIMU KEPADA TUHAN
Mengharap hadir jiwa keHAMYAan