Anda di halaman 1dari 6

KAMI MUSLIMAH SOLEHAH

Menjaga Syariat Manifestasi


Iman

Jabatan Nuqaba’ IPIJ 2009


2 PERANAN
INTERNAL
Hamba Allah ( Surah Ad-Dzariyat : 56 )

EXTERNAL
Khalifah ( Surah Al-Baqarah : 30 )

Jabatan Nuqaba’ IPIJ 2009


Huda, Bayyinat, Furqaan
(Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah) bulan Ramadan yang
padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia
dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan
(menjelaskan) perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh
itu, sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan
(atau mengetahuinya), maka hendaklah dia berpuasa bulan itu dan
sesiapa yang sakit atau dalam musafir maka (bolehlah dia berbuka,
kemudian wajiblah dia berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu
pada hari-hari yang lain. (Dengan ketetapan yang demikian itu)
Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan
Dia tidak menghendaki kamu menanggung
kesukaran dan juga supaya kamu cukupkan bilangan
puasa (sebulan Ramadan) dan supaya kamu
membesarkan Allah kerana mendapat
petunjukNya dan supaya kamu bersyukur.

(Al-Baqarah : 185)

Jabatan Nuqaba’ IPIJ 2009


Maaliki yaumiddiin
Oleh itu, bertasbihlah engkau dengan
memuji Tuhanmu, serta jadilah dari orang-
orang yang sujud. (98) Dan sembahlah
Tuhanmu, sehingga datang kepadamu
(perkara yang tetap) yakin. (99)
(Surah Al-Hijr : 98-99)

Jabatan Nuqaba’ IPIJ 2009


Cintakan Allah
“Antara tanda kecintaan hamba kepada Allah ialah dia
mengutamakan perkara yang disukai Allah daripada kehendak nafsu
serta peribadi, sama ada dalam aspek zahir atau batin. Oleh itu
seseorang yang mencintai Allah sanggup memikul kerja-kerja yang
sukar serta sanggup melawan hawa nafsunya kerana Allah.... Dia
tidak akan sanggup melakukan sesuatu yang maksiat.”
Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali

Jabatan Nuqaba’ IPIJ 2009


TAKWA
"Takwa adalah hasil daripada hidayah dan
hidayah adalah hasil daripada
mujahadah. Justeru mujahadah melawan
hawa nafsu adalah titik permulaan
kepada takwa. Antara amalan yang
membantu usaha untuk melawan
hawa nafsu ialah bacaan
Al-Quran, solat dan zikir.”

- Said Hawwa

Jabatan Nuqaba’ IPIJ 2009