Anda di halaman 1dari 1

Pengajaran yang Contoh: murid-murid

berbentuk konkrit dapat diperkenalkan dengan imej atau


Sekolah Rendah
membantu murid objek sebelum mengenali huruf.
memahami pengajaran
yang berbentuk abstrak

Meningkatkan
Meningkatkan minat dan PERANAN kebolehpercayaan guru
motivasi pelajar (agen GRAFIK dan pelajar.
pemujuk) DALAM PDP

Meningkatkan kecerdasan Guru mudah mengawal proses


ruang visual. pembelajaran

Membantu audiens untuk


Digunakan dalam aktiviti Universiti/ mengingati sesuatu dalam
pembentangan hasil tugasan Sekolah jangka masa yang agak
dan kuliah Menengah panjang.