Anda di halaman 1dari 8

1

KERANGKA
KONSEPTUAL
Tinjauan Literatur
KONSEP 2

Kerangka konseptual
1 bermaksud satu 3
bentuk kerangka (Norwood, 2000)
konsep yang - Lebih bersifat
menerangkan secara 2 tentatif dan belum
dibangunkan
ringkas secara sepenuhnya
i. bentuk kajian, Boleh diasaskan di berbanding
mana-mana teori kerangka teori.
ii. hala tuju kajian, yang ada atau
dibentuk sendiri
iii. format kajian dan berdadsarkan
iv. peringkat-peringkat kajian-kajian
terdahulu
atau fasa-fasa
dalam kajian
SHELTER IN PLACE 3

1 2 3

Door closed Windows covered, Students may only m


and locked closed, and locked around the buildin
escorted by an ad
KEPENTINGAN 1 Do not say the b-word
KERANGKA 2 Sign out (3 sign outs
KONSEPTUAL per marking period)
KAJIAN
DALAM 3 Use the pass
PENYELIDIKAN
4 Bring it back
Push chairs in

Lights out
FIRE DRILL
Single file, silent line

Proceed toward the woods

Pass the playground on


the right

Count off
Push chairs in
VACUATION
1

2
Lights out

Single file, silent line


3
Walk toward the high
4 school

5
Pass the playground on
the left
6 Proceed to new gym

7 Count off
LOCK DOWN 7

Lights out
1
Door locked
2
Hide under the
3 tables
4 Chair pulled toward
you
5
No talking
Customiz Template Editing8

e this
Template Instructions and
Feedback