Anda di halaman 1dari 41

Bahagian Tatabahasa

A. Faham -memahami maksud kesemua pilihan jawapan yang diberikan. (kesalahan memilih jawapan berlaku kerana calon tidak memahami pilihan jawapan tersebut). -Untuk menjawab, ada dikalangan calon hanya mengagak maksud jawapan tersebut. (tindakan ini salah kerana calon perlu berusaha memahami pilihan jawapan ini, bukan sekadar mengagak) - Biasanya wujud satu atau dua pengganggu jawapan yang paling dekat dengan jawapan yang tepat. (calon perlu benar-benar memahami pilihan jawapan yang disediakan, atau sebaiknya buat catatan ringkas mengenai maksud bagi setiap pilihan jawapan tersebut).

Peserta

itu menyampaikan ceritanya dengan __________ dan gaya yang menarik.

A.

lincir licin B. cekap mampu melakukan C. pintar pandai D. lancar - fasih

Baca

ayat soalan. Fahami betul-betul ayat tersebut dan kesesuaiannya dengan pilihan jawapan. Pilih jawapan sebeginilah yang biasanya menjadi perangkap terutama kepada calon yang kurang berfikir.
itu menyampaikan ceritanya dengan ______ dan gaya yang menarik.

Peserta

Calon perlu mengesan klu yang terdapat dalam ayat atau gambar. Ini penting kerana klu inilah yang akan membantu dan memudahkan calon memilih jawapan yang tepat.
Dalam soalan menyampaian menyampaikan) ini, klunya adalah (Gariskan perkataan

Peserta itu menyampaikan ceritanya dengan ______ gaya yang menarik.

Peringkat

ini paling penting. Pilihlah jawapan yang paling tepat dan mengikut kehendak soalan. Oleh itu, fahamkan betulbetul kesesuaian ayat dengan pilihan jawapan.
slide 3 semula

Rujuk Pilih

jawapan yang tepat.

Peserta

itu menyampaikan ceritanya dengan __________ dan gaya yang menarik.

A.

lincir licin B. cekap mampu melakukan C. pintar pandai D. lancar - fasih

1.

Jawab soalah yang mudah terlebih dulu. 2. Jangan membuang masa dengan menjawab soalah yang susah. 3. Peruntukan masa antara 15 hingga 20 minit untuk bahagian tatabahasa. 4. Segera jawab soalah bahagian petikan. 5. Baki masa perlu digunakan untuk menyemak semula jawapan.

Bahagian
-

Petikan.

Calon hanya perlu menjawab 10 soalan dalam bahagian pemahaman. - Setiap soalan berkait rapat dengan petikan yang disediakan.

A.

Baca dan faham

Calon

perlu membaca petikan dan memahaminya terlebih dulu. Selepas itu barulah membaca soalan dan memahami pilihan jawa[an yang disediakan. (Jangan menjawab soalan tanpa membaca petikan terlebih dulu)

Sebelum menghilang, lelaki itu berpesan seandainya mereka berjaya menangkap ikan di kawasan tersebut hendaklah dilepaskan semula beberapa ekor sebagai tanda menghormati.
Apakah pesanan terakhir lelaki tersebut? A. Jangan menangkap ikan di kawasan tersebut. B. Beberapa ekor ikan perlu dilepaskan selepas memancing. C. Memancing akan menyebabkan dia diserang penyakit misteri. D. Di dalam kawasan tersebut ada beberapa ekor ikan yang boleh ghaib.

- Klu atau pembayang jawapan ada dalam petikan. Calon perlu menggariskan klu tersebut.
Sebelum menghilang, lelaki itu berpesan seandainya mereka berjaya menangkap ikan di kawasan tersebut hendaklah dilepaskan semula beberapa ekor sebagai tanda menghormati.

Sesuaikan pembayang yang ditanda atau digariskan dengan pilihan jawapan diberikan.
Apakah pesanan terakhir lelaki tersebut? (soalan) .lelaki itu berpesan seandainya mereka berjaya menangkap ikan di kawasan tersebut hendaklah dilepaskan semula (pembayang)

Jika

calon sudah jumpa pilihan jawapan yang sesuai dengan pembayang ditanda atau digariskan, pilihlah jawapan tersebut mengikut kehendak soalan. Jangan sesekali memilih jawapan yang tidak ada pembayangnya dalam petikan.

Apakah pesanan terakhir lelaki tersebut? A. Jangan menangkap ikan di kawasan tersebut. B. Beberapa ekor ikan perlu dilepaskan selepas memancing. (Jawapan) C. Memancing akan menyebabkan dia diserang penyakit misteri. D. Di dalam kawasan tersebut ada beberapa ekor ikan yang boleh ghaib.

- Tidak membaca arahan untuk setiap soalan. Menjawab soalan dengan tergesa-gesa. Kurang memberi tumpuan kepada kata kunci pada setiap soalan. Membuang masa dengan soalah yang susah. Tersalah menanda jawapan yang sepatutnya pada kertas jawapan. Menghabiskan masa terlalu lama membaca petikan. Tidak memadam jawapan yang salah dengan bersih pada kertas OMR.

Sebaik sahaja selesai menjawab semua soalan, kira jumpa tanda hitam di atas kertas OMR.
Pastikan tanda hitam itu cukup 40. Jika kurang, bermakna ada soalan yang belum dijawab, tetapi jika lebih, mungkin ada soalan yang ditanda dua jawapan. Oleh itu, calon perlu semak semula.

Tips : 1. Bagi mengelakkan rasa gemuruh dan kelam kabut sebelum menduduki peperiksaan, calon dinasihatkan datang awal ke sekolah atau dewan peperiksaan.
2. Persediaan awal penting kerana untuk menduduki kertas Bahasa Melayu (penulisan) calon perlu benar-benar bersedia dan tenang bagi memudahkan mendapat idea bernas ketika menulis karangan.

Mengandungi tiga bahagian :

1.

Bahagian A Pembinaan ayat. 2. Bahagian B Karangan 3. Bahagian C Pengajaran / Nilai Murni

Panduan :1. Bulatkan aktiviti dalam gambar (min 5)

2. Bina ayat dari formula SAD BM. S Siapa (Orang/lelaki/perempuan/pelajar/dll)*watak A Apa (Apa yang dilakukan contoh : bermain, makan, berlari, membaca, dll)*kata kerja D Di mana (padang/sekolah/dewan/ pasar/ dll) B Bagaimana (menggunakan raket, menaiki basikal/dll) M Mengapa (kerana@sebab sakit, suka, gembira, dll)

Gambar

:-

1. Jangan mengulang kata kerja yang sama pada orang yang sama untuk ayat seterusnya.
2. Jika tulisan kecil, calon dinasihatkan agar selang satu baris antara ayat yang dibina agar lebih kemas dan teratur. 3. Semak ayat yang dibina, pastikan struktur ayat betul. Binalah ayat aktif dan elakkan daripada membina ayat pasif. 4. Semak ejaan agar tidak ada yang salah. Jangan gunakan perkataan yang calon tidak pasti ejaannya. Kesalahan ejaan boleh menjejaskan markah.

5. Kosa kata atau perbendaharaan kata yang digunakan mestilah tepat. Contohnya, antara memangkas dengan mencantas, dan membelah dengan mengerat. Maknanya berbeza mengikut keadaan atau konteks ayat.
6. Kesalahan menggunakan imbuhan juga boleh membawa maksud yang berbeza. Contoh Ayah menjual ikan dengan Ayah penjual ikan. Kedua-dua ayat ini membawa maksud berbeza disebabkan penggunaan imbuhan.

7.

Calon mesti berhati-hati dengan tanda baca. Pastikan ayat yang dibina bermula dengan huruf besar.
Setiap ayat yang dibina mestilah mempunyai noktah. Jika calon menggunakan nama orang, pastikan perkataan awal huruf besar kerana nama orang adalah nama khas.

8.

1.

Calon perlu banyak membaca bagi menghasilkan karangan yang baik. Masa yang diperuntukan ialah 40 minit.

2.

1.

Kaedah FMK (Formula Menulis Karangan) 2. Setiap karangan mempunyai enam perenggan.
P1(Pendahuluan)

& P6(Penutup)=mempunyai

dua ayat.
P2,

P3, P4 & P5 = mempunyai tiga ayat.

LANGKAH

PERTAMA 1. Pilih soalan yang banyak isi berdasarkan pengalaman calon agar mudah untuk menulis karangan.
2.

Ini kerana ada juga karangan yang senang tajuknya tetapi calon sukar mencari isinya.

3.

Calon perlu mencari kata kunci soalan, kehendak soalan, format dan jenis karangan.
soalan : Pada suatu petang, anda bersiar-siar dengan rakan di tepi pantai. Tiba-tiba anda terdengar jeritan orang meminta tolong. Ceritakan tindakan anda dan kawan anda ketika itu.

Contoh

- Kunci soalan ini ialah Ceritakan tindakan. Kehendak soalan ialah menceritakan tindakan selepas mendengar jeritan.
-

Format dan jenis karangan ialah cerita dan karangan tidak berformat.

* Langkah dicadangkan boleh membantu calon mengelakkan daripada menulis karangan terpesong.

1.

Merangka karangan. Gunakan kaedah merangka karangan yang telah dipelajari sama ada Peta Minda, Melakar isi atau Teknik Penyoalan.

1.

Menulis karangan (pastikan enam perenggan)


Pastikan calon tidak tersilap menulis peranggan pendahuluan kerana ada calon yang masukkan isi dalam perenggan pendahuluan.

2.

1.

Melancong ialah aktiviti yang mempunyai banyak faedah kepada kita semua. Antaranya ialah kita dapat menambahkan ilmu pengetahuan.

Sepatutnya

: 2. Melancong ialah aktiviti yang mempunyai banyak faedah kepada kita semua. Kita boleh melancong di dalam atau di luar negara.

Untuk karangan fakta, calon boleh menulis karangan dengan menggunakan kaedah ICK(Isi, kesan dan contoh).
Untuk perenggan penutup, calon boleh menggunakan pelbagai jenis penutup seperti berbentuk rumusan, nilai, pantun, penegasan, peribahasa, kata hikmah dan pendirian.

Semak karangan.

Pastikan struktur ayat, ejaan, imbuhan dan tanda baca yang digunakan betul sebelum beralih untuk menjawab Bahagian C.

Langkah
1.

pertama

Baca petikan sekali lalu unutk memahami kandungannya. Kemudian baca sekali lagi dan gariskan perkataan yang menunjukkan terdapatnya nilai murni atau pengajaran.

Contohnya :
1.

Zaidi selalu mengulang kaji pelajaran waktu malam.

- Perkataan yang menunjukkan ada pengajaran ialah mengulang kaji

1.

Calon perlu memilih lima pengajaran yang ingin diulas dan binalah rangka ulasan
: Pengajaran Perbuatan Agar

Contohnya

atau Siapa
Rajin

mengulang kaji pelajaran lulus periksa - Zaidi

Membina

ulasan lengkap

Contohnya

: Kita mestilah rajin mengulang kaji pelajaran agar lulus peperiksaan seperti Zaidi.

Ulasan mesti ditulis dalam satu perenggan. * Gunakan penanda wacana.

1.
2.

Semak ulasan yang telah ditulis.

Pastikan struktur ayat, ejaan, imbuhan dan tanda baca yang digunakan betul.

Ketiga-tiga

bahagian dalam kertas ini ialah 1 jam 15 minit.


perlu bijak menggunakan masa.

Calon

Bahagian

A 3 minit faham gambar, 5 minit tulis ayat dan 2 minit untuk menyemak. B 10 minit faham soalan dan bina rangka, 25 minit hasilkan karangan lengkap dan 5 minit menyemak.

Bahagian

Bahagian

C 5 minit cari dan senaraikan nilai murni atau pengajaran, 10 minit tulis ulasan lengkap dan 5 minit bagi menyemak. Masa 5 minit terakhir, gunakan untuk semak Bahagian A, B dan C.