Anda di halaman 1dari 1

Nama: Ting : Tarikh : .. Guru:.

SEL SEBAGAI UNIT ASAS HIDUPAN


1. Gambarajah di bawah menunjukkan beberapa jenis sel yang terdapat dalam badan manusia. Namakan sel-sel berikut serta suaikan dengan fungsi sel tersebut. Sel Nama Fungsi Membawa oksigen ke seluruh anggota badan

(a)____________________

(b) ____________________

Menghasilkan anak melalui proses persenyawaan Menghantar maklumat (impuls saraf) ke seluruh badan

(c) ____________________

(d) ____________________

Membunuh bakteria

(e)_____________________

Melindungi dan menyokong badan

(f) _____________________

Melindungi permukaan kulit

2. Berikut merupakan organisasi sel. Namakan Y dan X. Sel X Y sistem organisma

(a) X: ____________________

(b) Y: ____________________

Latihan Curi Terancang