Anda di halaman 1dari 6

LAPORAN PRAKTIKUM KIMIA

Titrasi Asam Basa


Yusril Rahmi Sukmawati XI IPA 3 / 34

13

LAPORAN PERCOBAAN TITRASI ASAM BASA


I. TUJUAN Untuk mengetahui konsentrasi HCl yang ditetesi oleh NaOH II. MASALAH Berapakah konsentrasi HCl? III. ALAT DAN BAHAN 1. Biuret 2. Statip 3. Labu erlenmeyer 4. Gelas ukur 5. Pipet tetes 6. Corong 7. Larutan HCl 10 ml 8. Larutan NaOH IV. CARA KERJA 1. Siapkanlah alat titrasi 2. Cuci alat Titrasi dengan air kedalam buret. Buka keran perlahan dan biarkan air yang ada di dalamnya habis (tak bersisa) 3. Kemudian tutuplah kerannya, lalu isi biuret dengan larutan NaOH 0,1315 M masukkan melalui corong secara perlahan sampai volume NaOH ada di angka 0 4. Masukkan 10 mL larutan HCl ke dalam gelas ukur. Kemudian tuangkan 10 mL larutan HCl tersebut ke dalam labu erlenmeyer. Jangan lupa tambahkan tiga tetes indikator Fenolftalein (PP) ke dalam larutan HCl tersebut. 5. Lakukan Titrasi dengan cara meneteskan larutan NaOH dari biuret ke dalam tabung Erlenmeyer sambil diguncangkan, hingga larutan dalam labu Erlenmeyer berubah menjadi warna merah muda, hentikan 6. Catat Volume NaOH yang digunakan Vakhir Vawal 7. Lakukan prosedur di atas, hingga diperoleh tiga data yang hampir sama V. HASIL PENGAMATAN Konsentrasi larutan NaOH diketahui = 0,1315 Molar Pembacaan biuret berisi larutan NaOH: Volume NaOH (ml) Percobaan KeVawal (V1) Vakhir (V2) Terpakai (V2 V1) 1 0 6,4 6,4 2 6,4 11,9 5,5 3 11,9 19,4 7,5 Volume NaOH rata-rata 6,47 VI. ANALISA DATA 1. HCl (aq) + NaOH (aq) NaCl (aq) + H2O (l) 2. Jumlah Mol NaOH n =M.V = 0,1315 X 6,47 =0,85 mmol

Jumlah mol HCl berdasarkan perbandingan reaksi NaOH V= 6,47 mL HCl V = 10 mL n= 0,85 mmol n = 1/1 X 0,85 = 0,85 mmol sehingga, Kemolaran HCl M = n/V = 0,85/10 = 0,085 M 3. Perhitungan Grafik V HCl = 10 mL, 0,085 M n= 0,85 mmol V NaOH = 1 mL, 0,1315 M n=0,1315 mmol + [H ] = n = 0,85 0,1315 = 0,72 = 0,06 Vcp 11 11 H + P = - log [H ] = - log 6 10-2 = 2 0,78 = 1,22 V HCl = 10 mL, 0,085 M n= 0,85 mmol V NaOH = 2 mL, 0,1315 M n=0,263 mmol + [H ] = n = 0,85 0,263 = 0,59 = 0,05 Vcp 12 12 PH = - log [H+] = - log 5 10-2 = 2 0,7= 1,3 V HCl = 10 mL, 0,085 M n= 0,85 mmol V NaOH = 3 mL, 0,1315 M n=0,39 mmol + [H ] = n = 0,85 0,39= 0,46 = 0,04 Vcp 13 13 PH = - log [H+] = - log 4 10-2 = 2 0,6 = 1,4 V HCl = 10 mL, 0,085 M n= 0,85 mmol V NaOH = 4 mL, 0,1315 M n=0,53 mmol + [H ] = n = 0,85 0,53= 1,77 = 0,13 Vcp 14 14 PH = - log [H+] = - log 13 10-2 = 2 1,11= 0,89

V HCl = 10 mL, V NaOH = 5 mL, + [H ] = n = 0,85 0,66 Vcp 15 H + P = - log [H ] = - log 11 10-2 = 2 1,04= 0,96 V HCl = 10 mL, V NaOH = 6 mL, + [H ] = n = 0,85 0,79 Vcp 16 H + P = - log [H ] = - log 9 10-2 = 2 0,95= 1,05

0,085 M n= 0,85 mmol 0,1315 M n=0,66 mmol = 1,64 = 0,11 15

0,085 M n= 0,85 mmol 0,1315 M n=0,79 mmol = 1,51 = 0,09 16

V HCl = 10 mL, 0,085 M n= 0,85 mmol V NaOH = 7 mL, 0,1315 M n=0,92 mmol + [H ] = n = 0,85 0,92 = 1,38 = 0,08 Vcp 17 17 PH = - log [H+] = - log 8 10-2 = 2 0,9= 1,1 V HCl = 10 mL, 0,085 M n= 0,85 mmol V NaOH = 8 mL, 0,1315 M n=1,05 mmol + [H ] = n = 0,85 1,05 = 1,25 = 0,07 Vcp 18 18 H + P = - log [H ] = - log 7 10-2 = 2 0,85= 1,15 V HCl = 10 mL, 0,085 M n= 0,85 mmol V NaOH = 9 mL, 0,1315 M n=1,18 mmol + [H ] = n = 0,85 1,18 = 1,12 = - 0,058 Vcp 19 19 H + P = - log [H ] = - log 58 10-3 = 3 1,7= 1,3

NaOH V= 6,47 mL n= 0,85 mmol maka n NaOH = n HCl sehingga PHnya = 7

HCl V = 10 mL n = 1/1 X 0,85 = 0,85 mmol

V HCl = 10 mL, 0,085 M n= 0,85 mmol V NaOH = 11 mL, 0,1315 M n=1,45 mmol + [H ] = n = 0,85 1,45 = 0,85 = 0,042 Vcp 20 20 H + P = - log [H ] = - log 42 10-3 = 3 1,6 = 1,4 V HCl = 10 mL, 0,085 M n= 0,85 mmol V NaOH = 12 mL, 0,1315 M n=1,578 mmol + [H ] = n = 0,85 1,578 = 0,722 = - 0,033 Vcp 22 22 H + P = - log [H ] = - log 33 10-3 = 3 1,5= 1,5 V HCl = 10 mL, 0,085 M n= 0,85 mmol V NaOH = 13 mL, 0,1315 M n= 1,7 mmol + [H ] = n = 0,85 1,7 = 0,6 = - 0,026 Vcp 23 23 H + P = - log [H ] = - log 26 10-3 = 3 1,4= 1,6 V HCl = 10 mL, 0,085 M n= 0,85 mmol V NaOH = 14 mL, 0,1315 M n=1,84 mmol + [H ] = n = 0,85 1,84 = 0,46 = - 0,02 Vcp 24 24 H + P = - log [H ] = - log 2 10-2 = 2 0,3 = 1,7 V HCl = 10 mL, 0,085 M n= 0,85 mmol V NaOH = 9 mL, 0,1315 M n=1,98 mmol + [H ] = n = 0,85 1,98 = 0,32 = - 0,01 Vcp 25 25 PH = - log [H+] = - log 1 10-2 = 2 0= 2

4. Grafik PH
2.5

Grafik Titrasi Asam Basa

1.5

0.5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

mL

VII. KESIMPULAN Kadar atau konsentrasi HCl (asam) dapat ditentukan melalui proses titrasi, yaitu dengan mereaksikan HCl (titrat) yang ditambahkan 3 tetes indikator PP dengan NaOH (titran). Titrasi harus dihentikan bila larutan HCl yang dicampurkan dengan3 tetes indikator berubah warna dari bening hingga menjadi merah muda. Volume NaOH yang digunakan akan mempengaruhi hasil konsentrasi dari HCl tersebut, sehingga harus sangat berhati-hati melakukan praktikum ini. Setelah volume NaOH (basa) diketahui, barulah Konsentrasi HCl (asam) bisa dihitung.