Anda di halaman 1dari 11

PROGRAM MUZIK KBSR

DAN
HURAIAN SUKATAN
PELAJARAN
Pengenalan

• Apa yang perlu dilakukan?


• Sukatan Pelajaran
• Dokumentasi
• Alat Bantuan Mengajar
Sukatan Pelajaran

• Mengkaji secara mendalam.


• Menguasai konsep dan
kemahiran.
• Menganalisis bahan pengajaran.
• Memilih aktiviti.
• Memeringkat aktiviti.
• Menyususn aktiviti.
Dokumentasi

• Rancangan Pengajaran Semester.


• Rancangan Pengajaran Mingguan.
• Rancangan Pengajaran Harian.
Alat Bantuan Mengajar
Bidang Muzik

• Terbahagi pada 4 bahagian:-


• Persepsi Estetik.
• Pengalaman Muzikal.
• Ekspresi Kreatif.
• Penghargaan Estetik.
Persepsi Estetik
• Mengetahui dan memahami konsep.
• Berkebolehan membaca, menulis dan
menganalisis.
• Melibatkan:-
• Irama
• Melodi
• Ekspresi
• Sistem Notasi
Pengalaman Muzikal

• Pengetahuan dan kemahiran asas


dalam nyanyian dan permainan
alat muzik.
• Melibatkan:-
• Pengetahuan Teknik.
• Pengalaman Muzik.
Ekspresi Kreatif

• Mengetahui persepsi, perasaan


dan idea kreatif.
• Melibatkan:-
• Penerokaan
• Improvisasi
• Reka cipta
Penghargaan Estetik

• Memberi pendapat.
• Menghayati dan meletak nilai.
• Nyanyian
• Muzik Instrumental
Pendidikan Muzik Dalam KBSR

• Perkembangan holistik iaitu dari


aspek JERI.
• Kepuasan, ketenangan dan
kegembiraan serta interaksi dan
komunikasi.
• Ekspresi emosi dan kepuasan
estetik.
• Peluang respon secara fizikal.
• Pemahaman budaya.
• Patriotisme.