Anda di halaman 1dari 2

Lakukanlah kewajibanmu sebagai orang yang ber-iman

Jadilah Orang yang ber-ilmu


Berbuatlah baik yang salah satunya adalah dengan ber-amal

LAWAN KATA (ANTONIM).(1)

Pilihlah a,b,c, atau d yang mempunyai persamaan arti atau yang hampir sama artinya dengan kata yang berhuruf kapital
( huruf besar ) di bawah ini.

1. NOMADIK >< A. Menetap B. Mapan C. Anomali D. Tak teratur

2. MAKAR >< A. Muslihat B. Boleh C. Menutupi D. Mengeluh

3. MAJAL >< A. Pejal B. Macet C. Tajam D. Tipis

4. MONOTON >< A. Bergerak-gerak B. Berubah-ubah C. Terus-menerus D. Berulang-ulang

5. KONKAF >< A. Konveksi B. Konveks C. Lensa D. Cekung

6. TESIS >< A. Sintesis B. Antitesis C. Hipotesis D. Kebenaran

7. SEKULER >< A. Keagamaan B. Duniawi C. Rohaniah D. Ibadah

8. KENDALA >< A. Gejala B. Bimbingan C. Pendukung D. Manifestasi

9. PROYEKSI >< A. Ramalan B. Pantulan C. Fiksasi D. Intropeksi

10. LANCUNG >< A. Kuno B. Curang C. Asli D. Parang

11. PROPOSISI >< A. Reaksi B. Konklusi C. Persepsi D. Preposisi

By: http://listyami.wordpress.com
Lakukanlah kewajibanmu sebagai orang yang ber-iman
Jadilah Orang yang ber-ilmu
Berbuatlah baik yang salah satunya adalah dengan ber-amal

12. TERKATUNG>< A. Melayang B. Ombak C. Pasti D. Terbenam

13. MANDIRI >< A. Korelasi B. Interaksi C. Dependen D. Intimidasi

14. EPILOG >< A. Dialog B. Prolog C. Analog D. Monolog

15. EKSTRINSIK >< A. Individual B. Internal C. Eksentrik D. Keserasian

16. DEDUKSI >< A. Induksi B. Konduksi C. Reduksi D. Transduksi

17. BERSIMBAH>< A. Gersang B. Bertahan C. Kering D. Kusut

18. KONTAN >< A. Tunai B. Hutang C. Sewa D. Bunga

19. GALIB >< A. Umum B. Ikhtisar C. Khusus D. Ragam

20. VADEMIKUM>< A. Kamus besar B. Kamus kecil C. Buku panduan D. Diktat

Jawaban :

1. A 6. B 11. A 16. A

2. A 7. A 12. D 17. C

3. C 8. C 13. C 18. B

4. B 9. E 14. B 19. C

5. B 10. C 15. B 20. A

By: http://listyami.wordpress.com

Anda mungkin juga menyukai