Anda di halaman 1dari 5

BAB 13

PEMBANGUNAN DAN ALAM SEKITAR

Pembangunan Menurut Islam
Pembangunan kebendaan dan manusia (akhlak dan kerohanian) =
perkembangan fizikal, intelektual dan emosi perlu dibangunkan serentak
dengan pembangunan kebendaan

Asas Pembangunan Islam
Tauhid
Mengesakan Allah sebagai pemilik alam ini. Manusia hendaklah
membangunkan dunia berteraskan syariat supaya kemakmuran dpt
dinikmati oleh semua makhluk

Rububiyyah
Merancang pembangungan selaras dengan sifat Allah yang berkuasa
supaya pembangunan dpt dilakukan dgn seimbang dan sempurna

Khalifah
Manusia bertanggungjawab memakmurkan alam ini berlandaskan
ketentuan dan kehendak Allah

Tazkiyyah (penjernihan jiwa)
Pembangunan fizikal hendak seiring dgn pembangunan jiwa. Jauhi sifat
tercela bg mengelak bencana dan kerosakan
Apakah Faktor Berlakunya Pembangunan
Keperluan hidup kolektif di suatu kawasan. Dengan kehidupan
terfokus di satu kawasan, pembangunan wujud utk memenuhi
keperluan2 asas
Keperluan lokasi untuk segala aktiviti masyarakat spt pentadbiran,
pendidikan dan ekonomi memerlukan lokasi utk operasi
Pertambahan populasi penduduk dan kekurangan sumber utk
kelangsung hidup. Menjadi sebab kerajaan memikirkan teknik2 yg
ekonomi ttg penggunaan tanah, hutan dan air
Keperluan kemudahan komunikasi. Pembinaan jalanraya,
penyediaan pengangkutan awam dll. Pembangunannya berlaku
berterusan mengikut perubahan masa dan keperluan manusia

Ciri-ciri Pembangunan Dalam Islam
Tumpuan pembangunan manusia, persekitaran, fizikal dan sosiobudaya
Tujuan pembangunan mewujudkan manusia yg seimbang dan
bertanggungjawab pada agama, bangsa dan negara
Konsep pembangunan hendaklah menyeluruh dan sepadu merangkumi
aspek moral, kerohanian dan kebendaan

Alam Sekitar dan Tanggungjawab Manusia
Alam adalah amanah Allah dan juga kemudahan dan nikmat kepada
manusia
Manusia harus berhati-hati menggunakan sumber alam
Manusia dan alam mempunyai hubungan rapat. Justeru, manusia
digalak meneroka alam untuk peroleh manfaat dan
memakmurkannya
Manusia harus memastikan wujud kesepaduan dalam
pembangunan.

+ 7 N + ^ O O C C
- ^ = N v 7 R + q
' ;
(Ibrahim: 32) Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan
menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air
hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu; dan Dia telah
menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan
dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-
sungai.
Permasalahan dan Punca Pencemaran
Alam

Bentuk pencemaran
Udara asap
Air
Bunyi
Punca
Langkah mengatasi