Anda di halaman 1dari 3

TAKWIM KETUA BIDANG BAHASA 2014 BULAN Januari AKTIVITI / PROGRAM Mesyuarat Bidang Bahasa Kali 1 Mesyuarat Ketua

Panitia Kali 1 Taklimat PBS Tingkatan 3 Modul PerkasaPenulisan/Pembacaan Grammar Mastery English ay! Setia" Selasa# M/P CATATAN BM/BI BM Mesy Panitia Takli )*BS/P*BS BI Mesy Panitia1 Pemilihan +akil Public S"eaking,Bahas, rama Mesy P*BS/)*BS BM BM/B$ BM/B$ Ting& 1'( PSS B$ BI Pencera"an Guru/Ker0a Murid *atih Tubi *iterature -1/1 *iterature -2 BM Pencera"an Ming Bah/Sas BI *atih Tubi *iterature -1/1 *iterature -2

BM/B$/B%/ BM/B$ Ting& 1'( BM/B$ PSS B$

-ebruari

Pencera"an Guru Kemaskini dan semakan .ail KP P*BS / )*BS Semakan Buku *atihan Murid -asa 1 Perkasa Penulisan/Pembacaan BM/B$ Grammar Mastery English ay! Setia" Selasa#

Mac

)0ian Bulanan/Pe"eriksaan E3cel/Gerak Gem"ur Pencera"an Guru )*BS Modul Klinik BM Grammar Mastery My Journal English ay! Setia" Selasa# Bengkel Skema Pemarkahan

Ting& 1'( BM/B$ BM Ting& 1'(

B$ B$/BM/B% Ting& 1 / (

%"ril

Mesyuarat Ketua Panitia Kali ke 1 Pencera"an Guru P*BS / )*BS Modul Klinik BM English ay! Setia" Selasa# Grammar Mastery My Journal

BM/B$ P*BS Ting& 3 selesai / semakan -ail P*BS ting& 3&

BM 4eramah Teknik Men0a5ab PM6/SPM BI *atih Tubi *iterature -1/1 *iterature -2 Pencera"an Guru/Ker0a Murid

BM

B$

Ting& 1 / ( Mei Bulan Bahasa P*BS / )*BS Modul Klinik BM Perkasa Penulisan BM Grammar Mastery My Journal English ay! Setia" Selasa# BM/B$ Ting 1 ' ( BM BI %nalisis E3am Penggal 1 B$ Jun Pe"eriksaan Semester 1 Mesyuarat Bidang Bahasa kali ke 1 Mesyuarat Ketua Panitia kali ke 3 Semakan Buku *atihan Murid -asa 1 )*BS Klinik BM Grammar Mastery My Journal Ting& 1'( BM/B$ BM Pencera"an Guru/Buku *atihan BI Mesyuarat 1 Kelas $ntensi. PM6 BM Kelas $ntensi. PM6

BM

Ting& 1'(

B$

Ting& 1 / ( Julai Pe"eriksaan E74E* 1 P*BS / )*BS Modul English ay! Setia" Selasa# Grammar Mastery My Journal Bengkel Men0a5ab B$/B%/BM BM/B$ BM Ting& 1'( BM Kelas $ntensi. SPM6 BI Gerak Gem"ur

PM6

B$ Ting& 1 / (

PM6/SPM Pencera"an %khir BM

8gos

Pe"eriksaan Percubaan SPM6 / SPM )0ian Bulanan )*BS Taklimat Skema Pemarkahan SPM Grammar Mastery My Journal English ay! Setia" Selasa# Pecutan %khir PM6 Mesyuarat Ketua Bidang kali ke 3 P*BS / )*BS English ay! Setia" Selasa# Modul Klinik BM SPM Grammar Mastery My Journal Pe"eriksaan PM6 Percubaan SPM 1/Gerak Gem"ur Pe"eriksaan %khir Tahun Mesyuarat Ketua Panitia kali ke 3 My Journal

BM/B$ BM B$

Ting& 1, 1 / 2

BI Gerak Gem"ur SPM6/SPM

BM Se"tember BM/B$ BM B$ Ting& 1, 1 / 2 Semakan dan hantar .ail P*BS / )*BS BI

BM 8ktober BI Mesyuarat 3 Gerak Gem"ur Ting& 1, 1 / SPM 2 BM Mesyuarat 3 BM/B$ BI

BM/B$ BM B$

9o:ember Pecutan %khir SPM Pe"eriksaan %khir Tahun Penyediaan Tak5im Tahun 1;1( isediakan oleh < =============&