Anda di halaman 1dari 30

SEKOLAH KEBANGSAAN

RAKYAT TUPONG
(YCA 1301)

PERANCANGAN TAHUNAN
PANITIA BAHASA INGGERIS
2013

KETUA PANITIA:
PN. MONICA ANTHONY

SETIAUSAHA:
PN. KASMAH BT. BUANG

VISI
Panitia Bahasa Inggeris SK Rakyat Tupong akan
menjadi satu badan ikhtisas pendidikan bahasa kedua
yang cemerlang.
MISI
Memberi pendidikan Bahasa Inggeris sebagai bahasa
kedua yang cemerlang dan melahirkan individu yang
berdaya saing dalam bidang bahasa dan teknologi dan
berupaya mencapai kecemerlangan diri.
MATLAMAT
Sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan,
Panitia Bahasa Inggeris berusaha untuk meningkatkan
profesionalisme semua guru serta meningkatkan sahsiah
dan pencapaian akademik pelajar.

ORGANISASI
2

PENASIHAT
EN. AWANG KASIM BIN AWANG HOSAIN
(GURU BESAR)

PENGERUSI
PN.HAYATI BT. JULAIHI (PK1)

KETUA PANITIA
PN. MONICA ANTHONY BANGUM

SETIAUSAHA / BENDAHARI
PN. KASMAH BT. BUANG

AJK
EN. SAHRAN B. BOHARI
EN. WAN ABDULLAH B. WAN AHMAD
PN. ABBYNA MAZWA RAIHAN BT. AMIR ABDULLAH
PN. JUDITH SAIKEH

KANDUNGAN
3

1.1 Program Pemantapan Pengurusan Pemimpin


1.2 Program Peningkatan Profesionalisme Guru
1.3 Program Kecemerlangan Prestasi Murid
Dalam UPSR
1.4 Program Memupuk Minat dan Meningkat
Kesedaran Terhadap Kepentingan Bahasa
Inggeris.

PELAN STRATEGIK
PELAN TAKTIKAL
PELAN OPERASI

1.1 PROGRAM PEMANTAPAN


PENGURUSAN
PEMIMPIN
Perancangan Strategik

Perancangan Taktikal

Perancangan Operasi
5

PS
Teras:
Memperkasakan sekolah
kebangsaan

Matlamat:
Semua sekolah kebangsaan
menjadi sekolah pilihan.

Fokus:
Peningkatan prestasi
akademik SK.

Isu Utama:
Prestasi pencapaian
akademik masih kurang
cemerlang.

Strategi:
Mencemerlangkan prestasi
pencapaian akademik.
1. Program Peningkatan
Prestasi Bahasa Inggeris
UPSR 2012

Pelaksana:
Guru Besar, semua guru PK,
Ketua Panitia & semua guru
Bahasa Inggeris.

PT
Nama Projek:
1.1 Program Pemantapan
Pengurusan
Pemimpin.

Objektif:

PO
1.1.1 Bengkel Pemantapan
Ketua Panitia Bahasa
Inggeris.
1.1.2 Mesyuarat
kurikulum.

1. Meningkatkan prestasi
Bahasa Inggeris
UPSR.
2. Pelajar minat
mempelajari mata
pelajaran Bahasa
Inggeris
3. Memastikan Panitia
Bahasa Inggeris aktif
dan efektif.

Aktiviti:
1. Bengkel Pemantapan
Ketua Panitia Bahasa
Inggeris.
2. Mesyuarat kurikulum.

Pemantauan:
Guru Besar, semua PK,
Ketua Panitia dan semua
guru Bahasa Inggeris.

Indikator Pencapaian:
1. Semua murid tahun 6
boleh lulus 85% dalam mata
pelajaran Bahasa Inggeris
dalam UPSR 2013.
2. 20% mendapat Gred A.
3. GPMP Bahasa Inggeris
2.40

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris

Aktiviti:
1.1.1 Bengkel Pemantapan Ketua Panitia Bahasa Inggeris

Tarikh Pelaksanaan :
Pelaksana

Januari/Februari 2013

: Pegawai PPG/Guru Besar

Pelaksanaan:
1. Mengadakan kursus dalaman kepada Ketua Panitia
Bahasa Inggeris.

2. Membincangkan tentang Base-line data TOV & ETR.

Kumpulan Sasaran:

Ketua Panitia &


Guru-guru Bahasa Inggeris.

Indikator Kejayaan: Ketua Panitia dapat menjalankan tugas


dengan lebih berfokus, efisen dan
berkesan.

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris


Aktiviti:
7

1.1.2 Mesyuarat Kurikulum


Tarikh Pelaksanaan : Januari 2013
Pelaksana

: Guru Besar

Pelaksanaan:
1. Mengadakan post-mortem UPSR 2012
2. Menetapkan sasaran UPSR 2013
3. Mengadakan perbincangan tentang aktiviti-aktiviti
Panitia.
Kumpulan Sasaran: Ketua Panitia & guru-guru Bahasa Inggeris.
Indikator Kejayaan: Ketua Panitia & guru-guru Bahasa Inggeris
dapat menjalankan tugas dengan lebih berfokus,
efisen dan berkesan.

1.2 PROGRAM PENINGKATAN


PROFESIONALISME
GURU

Perancangan Strategik
( PS )

Perancangan Taktikal
( PT )

Perancangan Operasi
( PO )

Teras:

Nama Projek:

Aktiviti:

Memperkasakan sekolah
kebangsaan.

1.2 Program Peningkatan


Profesionalisme Guru

Matlamat:

Objektif:

1.2.1 Mesyuarat Panitia.


1.2.2 Program Penyeliaan.
1.2.3 Program Semakan
Buku.

Semua sekolah kebangsaan


menjadi sekolah pilihan.

1.Meningkatkan kemahiran
guru dalam penggunaan
Bahasa Inggeris.
2.Memastikan Panitia
Bahasa Inggeris aktif dan
efektif.

Fokus:
Peningkatan prestasi akademik
SK.

Isu Utama:
Prestasi pencapaian akademik
masih kurang cemerlang.

Strategi:
Mencemerlangkan prestasi
pencapaian akademik.
1. Program Peningkatan Prestasi
Bahasa Inggeris UPSR 2012

Penetapan Dasar:
Guru Besar, semua PK,
Ketua Panitia, Semua guru
Bahasa Inggeris.

Aktiviti:
1. Mesyuarat Panitia Bahasa
Inggeris.
2. Program Penyeliaan.
3. Program Semakan Buku.

Pelaksana:
Guru Besar, semua guru PK,
Ketua Panitia & semua guru
Bahasa Inggeris.

Indikator Pencapaian:
1. Semua murid tahun 6 boleh
lulus 85% dalam mata pelajaran
Bahasa Inggeris dalam UPSR
2013.
2. 20% mendapat Gred A.
3. GPMP Bahasa Inggeris
2.40

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris


Aktiviti:
1.2.1 Mesyuarat Panitia Bahasa Inggeris
Tarikh Pelaksanaan : Januari, Mei dan Oktober 2013
Pelaksana

: Ketua Panitia

Pelaksanaan:
1. Mengadakan mesyuarat bersama guru-guru Bahasa Inggeris.
2. Membincangkan rancangan/aktiviti Panitia 2013.
3. Menetapkan sasaran (gred) untuk UPSR 2013.
4. Membincangkan masalah-masalah pengajaran dan pembelajaran
yang dihadapi & cara-cara penyelesaian.
Kumpulan sasaran:

Ketua Panitia & guru-guru Bahasa Inggeris.

Indikator Kejayaan:

Mesyuarat dijalankan seperti yang dijadualkan


dalam takwim sekolah.

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris


Aktiviti:
10

1.2.2

Program Penyeliaan

Tarikh Pelaksanaan :

Januari hingga Oktober 2013

Pelaksanaan

Guru Besar atau PK

Kumpulan Sasaran :

Guru-guru Bahasa Inggeris

Indikator Kejayaan : Guru-guru Bahasa Inggeris lebih


berkeyakinan mengajar dan dapat berkongsi
pengalaman.

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris


Aktiviti:
1.2.3 Program Semakan Buku
Tarikh Pelaksanaan :

Februari hingga Oktober 2013

Pelaksanaan

Guru Besar/PK memilih sekurang-kurangnya


10 buah buku latihan/buku kerja dari
sesebuah kelas untuk diperiksa.

Indikator Kejayaan :

Guru-guru Bahasa Inggeris menyemak buku


latihan murid dengan kerap dan buku kerja
murid kemas, teratur dan ada membuat
pembetulan.

1.3 PROGRAM KECEMERLANGAN PRESTASI


MURID
DALAM UPSR

11

Perancangan Strategik
(PS)

Perancangan Taktikal
(PT)

Teras:

Nama Projek:

Aktiviti:

Memperkasakan sekolah
kebangsaan.

1.3 Program Kecemerlangan


Prestasi Murid Dalam
Bahasa Inggeris UPSR.

1.3.1 Sudut Pembelajaran


Bahasa Inggeris Kelas.
1.3.2 Sudut Bahasa Inggeris
Sekolah.
1.3.3 Kelas Kecemerlangan
UPSR Bahasa Inggeris
semasa cuti.
1.3.4 Bengkel Bahasa
Inggeris: Teknik
menjawab soalan
Kertas 2 BI.
1.3.5 Ujian Pertengahan
Penggal &
Peperiksaan.
1.3.6 Ujian Pra-UPSR &
Peperiksaan.
1.3.7 Ceramah Motivasi
Bahasa Inggeris Tahun
6.
1.3.8 Learn a phrase a day.

Matlamat:
Semua sekolah kebangsaan
menjadi sekolah pilihan.

Fokus:
Peningkatan prestasi
akademik SK

Isu Utama:
Prestasi pencapaian
akademik masih kurang
cemerlang.

Strategi:
Mencemerlangkan prestasi
pencapaian akademik.
1. Program Peningkatan
Prestasi Bahasa Inggeris
UPSR 2012

Pelaksana:
Guru Besar, Semua guru PK,
Ketua Panitia dan semua
guru Bahasa Inggeris.

Indikator Pencapaian:
1. Semua murid tahun 6
boleh lulus 85% dalam mata
pelajaran Bahasa Inggeris
dalam UPSR 2013.
2. 20% mendapat Gred A.
3. GPMP Bahasa Inggeris
2.40

Objektif:
1.Meningkatkan prestasi
Bahasa Inggeris UPSR.
2. Pelajar minat mempelajari
mata pelajaran Bahasa
Inggeris .
3. Memastikan Panitia
Bahasa Inggeris aktif dan
efektif.

Penetapan Dasar:
Guru Besar, semua PK,
Ketua Panitia, semua Guru
Bahasa Inggeris.

Perancangan Operasi
(PO)

Aktiviti:
1. Sudut Pembelajaran
Bahasa Inggeris dalam
Kelas.
2. Sudut Bahasa Inggeris
Sekolah/ English Corner.
3. Kelas Kecemerlangan
UPSR Bahasa Inggeris
semasa cuti.
4. Bengkel Bahasa Inggeris
5. Ujian Pertengahan Penggal
& Peperiksaan.
6. Ujian Pra-UPSR &
Peperiksaan.
7. Ceramah Motivasi Bahasa
Inggeris Tahun 6.
8. Learn a phrase a day.

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris


Aktiviti:

12

1.3.1 Sudut Pembelajaran Bahasa Inggeris Dalam Kelas


Tarikh Pelaksanaan :

Januari Oktober 2013

Pelaksana

Guru-guru Bahasa Inggeris

Pelaksanaan:
1. Pengagihan tugasan kepada murid.
2. Penyediaan bahan/maklumat untuk dipamerkan.
3. Mempamerkan artikel-artikel Bahasa Inggeris yang releven
dengan tajuk yang diajar guru.
4. Menukarkan bahan-bahan setiap bulan.
Kumpulan Sasaran:

Murid-murid Tahun 2-6

Indikator Kejayaan: Pelajar-pelajar minat mempelajari Bahasa


Inggeris .
Markah yang ditetapkan dalam OTI menepati
sasaran.

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris

13

Aktiviti:
1.3.2 Sudut Bahasa Inggeris di Sekolah
Tarikh Pelaksanaan :
Pelaksana

Januari-September 2013

: Ketua Panitia & guru-guru Bahasa Inggeris

Pelaksanaan:
1. Membuat jadual guru bertugas.
2. Penyediaan bahan/maklumat untuk dipamerkan.
3. Mempamerkan carta-carta yang berkaitan dengan tema
pengajaran Bahasa Inggeris.
4. Menukarkan bahan-bahan Bahasa Inggeris setiap bulan.
Kumpulan Sasaran:

Murid-murid Tahun 2-6

Indikator Kejayaan: Pelajar-pelajar minat mempelajari Bahasa


Inggeris.
Markah yang ditetapkan dalam OTI menepati
sasaran.

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris


Aktiviti:
14

1.3.3 Kelas Kecemerlangan UPSR semasa cuti


Tarikh Pelaksanaan :

Cuti Pertengahan Semester


(Jun/Ogos 2013)

Pelaksana

Guru-guru Bahasa Inggeris Tahun 6

Pelaksanaan

1. Latih tubi soalan objektif dan subjektif.


2. Pengukuhan

Kumpulan Sasaran:

- kefahaman dan penulisan Bahasa Inggeris


- format UPSR BI Kertas II
- contoh-contoh soalan UPSR
Semua Murid Tahun 6

Indikator Kejayaan: Kelas-kelas dijalankan seperti yang dijadualkan.


Pencapaian pelajar yang mendapat A menepati
sasaran (20%).
Peratus kelulusan menepati sasaran (85%).
GPS menepati sasaran 2.40

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris


15

Aktiviti:
1.3.4

Bengkel Teknik Menjawab Kertas 014/2 Bahasa Inggeris

Tarikh Pelaksanaan

Mac , Julai 2013

Pelaksana

Guru-guru Bahasa Inggeris

Pelaksanaan:
1. Mendedahkan teknik-teknik menjawab soalan kepada murid-murid
Tahun 6 bagi soalan Kertas II BI (014/2).
Kumpulan sasaran

Murid-murid tahun 6.

Indikator Kejayaan

Peratus kelulusan Bahasa Inggeris 85%


UPSR 2013
20% pelajar mendapat skor A
GPS menepati sasaran 2.40

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris

16

Aktiviti:
1.3.5

Ujian Pertengahan Penggal & Peperiksaan

Tarikh Pelaksanaan :

Mac, Mei, Ogos, November 2013

Pelaksana

Guru-guru Bahasa Inggeris Tahun 1 5

Pelaksanaan:
1. Menetapkan tajuk ujian.
2. Menyediakan kertas ujian/peperiksaan.
3. Menjalankan ujian/peperiksaan seperti ditetapkan.
4. Menyemak kertas dan membuat pembetulan.
Kumpulan Sasaran :

Murid-murid Tahun 1-5

Indikator Kejayaan: Mencapai sasaran 85% lulus Bahasa Inggeris


UPSR 2013
20% mendapat Gred A
GPS 2.40

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris


Aktiviti:
1.3.6

Ujian Pra-UPSR & Peperiksaan Penggal


17

Tarikh Pelaksanaan :

Februari hingga November

Pelaksana

Guru-guru Bahasa Inggeris Tahun 6

Pelaksanaan

1. Mengulangkaji tajuk-tajuk.
2. Membuat latih-tubi.
3. Membuat latihan Bahasa Inggeris.

Kumpulan Sasaran :
Indikator Kejayaan

Murid-murid Tahun 6
:

Peratus kelulusan Bahasa Inggeris 85%


UPSR 2013
20% pelajar mendapat skor A
GPS menepati sasaran 2.40

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris


Aktiviti:
1.3.7

Ceramah Motivasi Bahasa Inggeris Tahun 6

18

Tarikh Pelaksanaan :

Mac & Ogos 2013

Pelaksana

Guru-guru Bahasa Inggeris Tahun 6

Pelaksanaan :
1. Memberi motivasi kepada pelajar agar yakin menghadapi
Kertas Bahasa Inggeris UPSR.
2. Mendedahkan pelajar kepada teknik-teknik menjawab
soalan-soalan Kertas II Bahasa Inggeris.
Kumpulan Sasaran

Indikator Kejayaan

Murid-murid Tahun 6
Peratus kelulusan Bahasa Inggeris 85%
UPSR 2012
20% pelajar mendapat skor A
GPS menepati sasaran 2.40

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris


Aktiviti:
1.3.8

Learn a phrase a day.

Tarikh Pelaksanaan

Februari hingga September 2013


19

Pelaksana

Semua Guru Bahasa Inggeris

Pelaksanaan:
1. Membuat peneguhan bagi pelajar-pelajar lemah agar
mereka dapat bertutur dalam Bahasa Inggeris.
2. Mendedahkan pelajar kepada teknik-teknik menjawab
Soalan-soalan Kertas II BI (Kaedah Bimbingan).
Kumpulan Sasaran
Indikator Kejayaan :

Murid-murid sangat lemah.


Mencapai sasaran sekolah 85% lulus
Bahasa Inggeris UPSR.

1.4 PROGRAM MEMUPUK MINAT DAN


MENINGKATKAN KESEDARAN TERHADAP
KEPENTINGAN BAHASA INGGERIS
Perancangan Strategik
(PS)

Perancangan Taktikal
(PT)

Perancangan Operasi
(PO)

Teras 3:

Nama Projek:

Aktiviti:

Memperkasakan sekolah

1.4 Program memupuk minat

1. Action Songs

20

kebangsaan.

Matlamat :

dan meningkatkan kesedaran


terhadap kepentingan Bahasa
Inggeris.

Semua sekolah kebangsaan


menjadi sekolah pilihan.

Objektif:

2. Spelling It Right
3. Public Speaking
4. Story-telling
5. Choral Speaking
6. Program Pasca UPSR

1. Mengcungkil bakat murid


untuk mewakili sekolah
dalam sesuatu pertandingan.
2. Memupuk minat pelajar
terhadap Bahasa Inggeris.
3. Menggalakkan murid
menjalankan inisiatif dalam
menimba ilmu bidang Bahasa
Inggeris.
4. Meningkatkan keyakinan
murid dalam
mengembangkan potensi diri
dalam bidang Bahasa
Inggeris.
5. Meningkatkan potensi
murid dalam penggunaan
ICT.

Fokus:
Peningkatan prestasi
akademik SK.

Isu Utama:
Prestasi pencapaian
akademik masih kurang
cemerlang.
1. Program Peningkatan
Prestasi Bahasa Inggeris
UPSR 2012

Pelaksana:
Guru Besar, semua guru PK,
Ketua Panitia & semua guru
Bahasa Inggeris.

Penetapan Dasar:
Guru Besar, semua PK,
Ketua Panitia dan semua
guru Bahasa Inggeris.

Indikator Pencapaian:
1. Murid boleh lulus 85%
dalam mata pelajaran Bahasa
Inggeris dalam UPSR 2013
2. 20% mendapat Gred A
3. GPS Bahasa Inggeris 2.40

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris


Aktiviti:
1.4.1 Action Songs
Tarikh Pelaksanaan

Mac 2013
21

Pelaksana

Pelaksanaan

Semua guru Bahasa Inggeris


1. Guru Bahasa Inggeris membimbing
pelajar-pelajar Tahun 3.
2. Guru mata pelajaran memilih 3 orang
murid dari setiap kelas.
3. Mengadakan pertandingan pada masa
yang ditetapkan.
4. Memilih pemenang dan 'talented pupils'
untuk mewakili sekolah.

Kumpulan Sasaran :

Murid-murid Tahun 3.

Indikator Kejayaan :

Pertandingan dijalankan seperti dijadualkan.


Murid-murid minat mempelajari Bahasa
Inggeris.

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris


Aktiviti:
1.4.2

Spell It Right (SIR)

22

Tarikh Pelaksanaan :

June 2013

Pelaksana

Guru-guru Bahasa Inggeris

Pelaksanaan:
1. Guru memilih perkataan yang sesuai.
2. Guru melaksanakan SIR dalam masa yang sesuai.
3. Menyemak dan memilih satu pemenang dari setiap kelas.
Kumpulan Sasaran :

Murid-murid Tahun 4 - 6

Indikator Kejayaan :

Murid-murid berminat dan menunjukkan


kemahiran terhadap ejaan-ejaan Bahasa
Inggeris.

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris


Aktiviti:

23

1.4.3

Pertandingan Public Speaking

Tarikh Pelaksanaan :

Feb Mac 2013

Pelaksana

Guru-guru Bahasa Inggeris Tahap 2

Pelaksanaan:

1. Guru memilih tajuk /tema.


2. Guru menentukan syarat-syarat pertandingan.
3. Mengutip dan buat pemilihan 3 terbaik untuk
mewakili sekolah.

Kumpulan Sasaran

Indikator Kejayaan :

Murid-murid Tahap 2
Murid-murid dapat bertutur dalam Bahasa
Inggeris serta dapat mengingati hujahhujah penting dalam ucapannya.

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris


Aktiviti:

24

1.4.4

Pertandingan Bercerita dalam Bahasa Inggeris

Tarikh Pelaksanaan :

Januari - Februari 2013

Pelaksana

Guru Bahasa Inggeris

Pelaksanaan:
1. Guru memilih tajuk.
2. Guru menentukan syarat-syarat pertandingan.
3. Memilih pencerita yang terbaik.
Kumpulan Sasaran :

Murid-murid Tahap 2

Indikator Kejayaan:

Murid-murid dapat bercerita dalam


Bahasa Inggeris melalui pengolahan isi
dan cara penyampaian yang menarik.

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris


Aktiviti:
1.4.5

Choral Speaking

Tarikh Pelaksanaan :

Januari - Mac 2013

25

Pelaksana

: Guru-guru Bahasa Inggeris Tahap 2

Pelaksanaan:
1. Guru memilih tajuk yang sesuai.
2. Guru menentukan syarat-syarat pertandingan.
3. Memilih kumpulan 'choral' yang terbaik untuk mewakili
sekolah.
Kumpulan Sasaran : Murid-murid Tahap 2.
Indikator Kejayaan : Murid-murid berminat membuat penyertaan
dalam kumpulan dan menghafal skrip-skrip
dengan baik dan berkesan.

Pelan Operasi Panitia Bahasa Inggeris


Aktiviti:
1.4.6

Program Pasca UPSR

Tarikh Pelaksanaan : September Oktober 2013


26

Pelaksana

: Guru-guru Bahasa Inggeris Tahun 6

Pelaksanaan:
1. Guru memilih aktiviti yang sesuai.
2. Murid-murid menjalankan aktiviti yang telah dirancangkan
mengikut jadual yang telah ditetapkan.
3.Murid-murid membuat laporan/refleksi.
Kumpulan Sasaran : Murid-murid Tahun 6
Indikator Kejayaan : Murid-murid dapat menambahkan pengetahuan
dalam Bahasa Inggeris dan sebagai persediaan
ke sekolah menengah.

KEPUTUSAN UPSR BAHASA INGGERIS (O14)


SK RAKYAT TUPONG (YCA 1301)

27

Tahun

Bil
Calon

A(%)

A+B+C (%)

GPMP

2008

64

6.25

59.38

2.51

2009

64

7.81

48.44

2.72

2010

79

7.79

55.84

2.59

2011

78

0.00

53.85

2.75

2012

74

12.16

81.08

2.72

*2013

77

20

85

2.40

KPTSAN
UPSR 2013

JADUAL BERTUGAS MENYEDIAKAN KERTAS SOALAN


BAHASA INGGERIS 2013

Bil

Nama Guru

UPP1

SEM 1

UPP2

SEM
2

28

Pn. Monica AB

Thn 4, 5 &
6 (P2)

Thn 4, 5 & 6
(P1)

Thn 4,5 & 6


(P2)

Thn 4,5 (P1)

Pn. Kasmah B.

Thn 4, 5 &
6 (P1)

Thn 4, 5 & 6
(P2)

Thn 4,5 & 6


(P1)

Thn 4,5 (P2)

Pn. Abbyna MR

Thn 3

Thn 3

Thn 3

Thn 3

En. Sahran B.

Thn 2

Thn 2

En. Wan Abdullah

Pn. Juduith S.

Thn 2

Thn 2
Thn 1

Thn 1

Thn 1

GURU-GURU BAHASA INGGERIS SK. RAKYAT TUPONG


(2013)

Bil

Nama Guru

Kelas yang diajar

Pn. Monica Anthony Bangum ( DG 41)

Thn. 4P, 5P, 5S & 6P

Pn. Kasmah bt. Buang ( DGA 32)

Thn. 4W, 4S, 5W & 6W

29

Pn. Abbyna Mazwa Raihan bt. Emir


Abdullah (DG 41)

Thn. 3P & 3W

En. Sahran bin Bohari (DGA 32)

Thn. 2W

En. Wan Abdullah (DG 41)

Thn. 2P

Pn. Judith Saikeh (DG 41)

Thn 1P & 1W

30

Anda mungkin juga menyukai