Anda di halaman 1dari 1

Lemboron Kerjo 6: Unit

{*

Susun gombor mengikut uruton Uong

netul.'ffi
kerono

1. Ketiko pulong dori sekoloh, Aisgoh beroso songot dohogo


cuoco songot ponos.
7

Dio melolui sebuoh geroi Uong menjuol buoh-buohon. Dio terus membeli sepotonE tembikoi tonpo mempedulikon tembikoi itu teloh dihinggopi lolot.

4. Dio muntoh opobilo tibo

di rumoh.

5. lbungo segero membowonUo ke hospitol. Doktor memberitohu ibungo

bohowo Aisgoh kerocunon mokcnon.

6. Sejok kejodion itu, Aisgoh tidok beroni membeli


jolon logi.

buoh-buohon di tepi

84,DBf

EI

Membaca, memahami, dan menyusun maklumat mengikut urutan.

Menguasai I Tidak menguasai

Disemak oieh,

BM'Tab'ut2

Tcrikh: