Anda di halaman 1dari 6

Cth : Perkataan kvkv, kvkvk,

kvkvkk
Mengeja dan menyebut perkataan
Latihan Pilih Sukukata awal atau akhir
Gambar pembina
bahan
Ucapan pembina bahan
Butang tamat latihan