Anda di halaman 1dari 3

BORANG MAKLUMAT MURID YANG TIDAK MENGUASAI KEMAHIRAN ASAS 3M PROGRAM 100% CELIK HURUF (P1NCH) NEGERI JOHOR

NAMA SEKOLAH : SMK TAMAN DESA TEBRAU KOD SEKOLAH : JEA 1080
JANTINA BANGSA DARJAH / TINGKATAN

DAERAH :

PASIR GUDANG

BI L

NAMA MURID

TIDAK MENGUASAI KEMAHIRAN ASAS 3M (sila tanda an / !"a#i$an asas %an& TIDAK di 'asai( MEMBA)A MENGIR * MENULIS A (MAT(

)ATATAN

1 ! 3 " # $ % ' ( 10 11 1! 13

WONG YIT XUAN LEONG WEI LUN YAP KAM HAN DING KAI WEN CHANG YONG KEONG BAN HAN LEONG CHING &HAN SHENG SHUM SAI GUI HUI KEE AUGUSTIN YAPP JOAN CHANG YEAP SIEW BIN SAW RONG YI DASHEN A)L MARUTHA*EERAN

L L L L L L L L P P P P L

C C C C L C C C C C C C I

PA PB PB PB 1 1 1 1 1 ! ! ! "

D+,-.+/0/1 23-4 : 23-4 :

D+,-5/0 ./1 .+,/40/1

6666666666666666666666 6666666666666666 NAMA : 66666666666666666 JAWATAN : 66666666666666 : NO TEL BIMBIT : 66666666666

NAMA : JAWATAN

BORANG MAKLUMAT MURID YANG TIDAK MENGUASAI KEMAHIRAN ASAS 3M PROGRAM 100% CELIK HURUF (P1NCH) NEGERI JOHOR

NAMA SEKOLAH : SMK TAMAN DESA TEBRAU KOD SEKOLAH : JEA 1080
JANTINA BANGSA DARJAH / TINGKATAN

DAERAH :

PASIR GUDANG

BI L

NAMA MURID

TIDAK MENGUASAI KEMAHIRAN ASAS 3M (sila tanda an / !"a#i$an asas %an& TIDAK di 'asai( MEMBA)A MENGIR * MENULIS A (MAT(

)ATATAN

1 ! 3 " # $ % ' ( 10 11 1! 13 1" 1% 1' 1(

KHARRAN RAJJ YAASHINI DE*I A)P TAMIL SEL*AN TENIL KUMAR ENOCH A)L BALAKHRISNAN GOH TONG LEONG YONG CHI KANG LAU JIA SHENG GOH T&E KEAT KHAIRUL NI&AR MUHD &ULHILMI BIN KAMARUDDIN GOH CHEE CHENG JACKY SUN WEI KIT EYU XIU TING S LA*ANYA

L P L L L L L L L L L L L P

I I I I C C C C M M C C C I

PA PA PB PA PB 1M 1M 1M !M !M !M !M !M !M

D+,-.+/0/1 23-4 : 23-4 :

D+,-5/0 ./1 .+,/40/1

6666666666666666666666 6666666666666666 NAMA : 66666666666666666 JAWATAN : 66666666666666 : NO TEL BIMBIT : 66666666666

NAMA : JAWATAN