Anda di halaman 1dari 1

B5D4E1

BORANG PENGESAHAN
PELAJAR MENYERTAI AKTIVITI PERINGKAT SEKOLAH / KOMUNITI SETEMPAT YANG DAPAT
MENINGKATKAN KESEDARAN TERHADAP PENJAGAAN ALAM SEKITAR
Adalah saya No. Kad Pengenalan ..
Tingkatan .. telah menyertai aktiviti / program
.
Pada dibawah kelolaan .
Ulasan pihak pengelola :
.
.
Tandatangan pelajar:

Tandatangan pengelola :

..
(
)
Tarikh:

Tandatangan Guru :

(
)

Tarikh:

Tarikh:

B5D4E1

PELAJAR MENYERTAI AKTIVITI PERINGKAT SEKOLAH / KOMUNITI SETEMPAT YANG DAPAT


MENINGKATKAN KESEDARAN TERHADAP PENJAGAAN ALAM SEKITAR
Adalah saya NOOR IZZATUL HUSNA BT MOHD SYAHIR
Tingkatan 2 KHADIJAH

No. Kad Pengenalan 080222-04-0220

telah menyertai aktiviti / program :


MENGHIJAUKAN PERSEKITARAN SEKOLAH

Pada 22 OGOS 2012 dibawah kelolaan

CIKGU RAMLAH BT KASSIM

Ulasan pihak pengelola :


PELAJAR YANG TERSEBUT DI ATAS TELAH MENYERTAI PROGRAM INI DENGAN JAYANYA DIBAWAH
KELOLAAN DAN PENYELIAAN SAYA.
Tandatangan pelajar:

t.t..
(
)
Tarikh:

Tandatangan pengelola :

t.t
(
)
Tarikh:

Tandatangan Guru :

t.t
)
Tarikh:

Anda mungkin juga menyukai