Anda di halaman 1dari 15

PENGELOLAAN, KEPEGAWAIAN /

KEPENGADILAN SUKAN DAN OLAHRAGA


KSS2292
AHLI KUMPULAN :
AZHAR AHMAD AZES (20011-07074)
HAMZAH ABDULLAH (20011-07066)
MD. AZHAR BUJANG (20011-07083)
MD.SHAIFULLIZAM ABDULLAH (20011-07071)
TAJUK :
PENGELOLAAN SUKAN
1. DEFINISI
2. KEPENTINGAN PENGELOLAAN
3. CIRI - CIRI PENGELOLAAN
4. JENIS- JENIS DALAM
PENGELOLAAN
DEFINISI

Menurut Robbins.S dan Coulter. M(1999),ialah
pengelolaan sebagai mengenalpasti apa tugasan
yang perlu dilaksanakan.di mana dan siapa yang
melakukan kerja dan bagaimana tugasan itu
dilakukan dalam sesebuah organisasi.

Menurut Jaafar Muhamad (1992) ialah gabungan
dua atau lebih yang bekerja bersama-sama secara
berkoordinasi bagi mencapai sesuatu hasil atau
objektif.

KESIMPULAN
Secara ringkasnya pengelolaan adalah merupakan
satu proses yang melibatkan tenaga lebih daripada
dua orang manusia yang bekerjasama untuk
mencapai matlamat sesebuah organisasi.

Pengelolaan menentukan cara mana matlamat
tersebut dapat dicapai dan menetapkan peranan
dan tugas yang mesti dijalankan oleh setiap
pekerja dan staf organisasi serta hubungannya
antara satu dengan lain.

KEPENTINGAN PENGELOLAAN
Menjadi penghubung untuk menyelaraskan
aktiviti yang telah dirancangkan oleh pihak
pengurusan.

Dapat menetapkan bidang kuasa dan
tanggungjawab para pegawai untuk
melaksanakan tugas.

Bagi memastikan segala program yang telah
dirancangkan dilaksanakan dengan
sempurna dan teratur.

First-level Managers
Leading
51%
planning
15%
Controlling
10%
Organizing
24%
Middle Manager
Leading
36%
Planning
18%
Controlling
13%
Organizing
33%
Top Manager
Leading
22%
Planning
28%
Controlling
14%
Organizing
36%
PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN
Leith(1990) menyatakan empat prinsip
pengelolaan, iaitu:
Mewujudkan pembahagian tugas dan
menyelaraskan tanggungjawad.
Mengekalkan hierarki autoriti.
Membentuk panduan-panduan tingkahlaku.
Membuat keputusan pentakbiran berdasarkan
kebolehan bukan personaliti seseorang.
PROSES PENGELOLAAN YANG BAIK
1. Menentukan kerja-kerja yang dijalankan
mencapai objektif yang telah dirancangkan

2. Mengumpulkan kerja-kerja atau tugas-tugas
yang telah disenaraikan.

3. Membahagikan dan memperuntukan
keseluruhan beban tugas

4. Mengadakan mekanisma bagi menyelaraskan
tugas-tugas semua pegawai dalam organisasi.
Penaung
( Pengarah Pendidikan Sabah )
Penasihat 1
( Tim.Pengarah Pendidikan
Sabah )
Penasihat 2
( KPP Sektor Pengurusan)
Pengerusi
( PPB.Tawau )
Setiausaha ( PPJ )
Pen. Setiausaha 1
Pen.Setiausaha 2
Bendahari
JAWATANKUASA INDUK PENGELOLA KEJOHANAN
OLAHRAGA MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH SABAH
Timbalan Pengerusi 1
( Pegawai Pendidikan Daerah Tawau )
Ahli Jawatan Kuasa yang terdiri daripada pegawai-pegawai di Jabatan Pendidikan Tawau
Timbalan Pengerusi 2
(PPP DaerahTawau )
JENIS-JENIS PENGELOLAAN
PENGELOLAAN
SEMASA
PENGGILIRAN
PENAWARAN
KESIMPULAN
Pengelolaan yang berjaya haruslah terancang
dan sistematik. Ia bergerak secara bersepadu dan
memberi sumbangan ke arah pencapaian tujuan,
matlamat dan objektif pengelolaan
kejohanan.Pengelolaan juga perlu digabungkan
dengan pengaruh, kuasa, kewibawaan dan
kepimpinan. Suatu pengelolaan kejohanan itu
dianggap berjaya sekiranya pihak pengelola dapat
menarik penyertaan yang ramai. Di samping itu,
kepuasan penyertaan yang ditunjukkan oleh para
peserta dan hadirin juga menjadi faktor bahawa
pengelolaan sesuatu kejohanan itu telah dapat
dilaksanakan dengan baik dan berkesan.

SEKIAN,
TERIMA KASIH.