Anda di halaman 1dari 2

JADUAL PERANCANGAN KEJOHANAN HOKI DALAM DEWAN TERTUTUP UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN

IDRIS TAHUN 2005


BIL AKTIVITI MEI JUN JULAI OGOS SEPTEMBER
1
Kertas Kerja
2
Perbincangan Peringat
!
Ke"#"#san JK in$#
%
Je&'#tan Peras&i(Pena#ng
)
Mes*#arat J Pe"asana 1
+
Te&'a,an Te&'at Pertan$ingan $an Pera"atan
-
Pen*e$iaan $an E$aran P.ster
/
Je&'#tan teta&# Ke,.r&at
0
Te&'a,an 1en$era&ata $an 2a$ia,
13
Ma"#&at $an Pengesa,an Peras&i
11
Mes*#arat J Pe"asana 2
12
E$aran Ke$#a P.ster $an Pr.&.si serta B.rang
Pen$a4taran
1!
Pengesa,an Pen$er&a $an Penaja
1%
Pengesa,an Teta&# Ke,.r&at $an Peserta
1)
Pene&'a,an Ja&#an
1+
Peneri&aan 1en$era&ata $an 2a$ia,
1-
Mes*#arat JK Pe"asana !
1/
Tari, T#t#' Pen$a4taran Pen*ertaan
10
Persia'an Tera,ir Pera"atan $an Te&'at
23
Per"asanaan Pertan$ingan
21
P.st M.rte&