Anda di halaman 1dari 1

Aduh Manis

Pencipta : Asep Kosasih SA


Lagam : Degung-Kawih
Laras : Pelog Degung
Sumber : Kumpulan Rumpaka Lagu Sinden
H. Djadja Sukardja - SGBS - CIAMIS
Sanggar Seni LIMA'S - www.datasunda.org
Papaes pangreka lagu
Gelar lagu adu manis
Nyata dina rupi ibing
Ka telahna jaipongan adu manis
Ketuk tilu baheulana
Kelasik jeung penca silat
Di sadur direka-reka
Nu resep ti mana mendi
Ku margi aya tawisna
Dina ibing adu manis
Silih reret bari imut
Supados henteu pahili
Adu manis anu lucu
Pasangan istri pameget
Nu lami henteu patepung
Ayeuna patepang deui
Gambaran istri pameget
Keur sumedeng birahina
Silih simbeuh ku ka deudeuh
Sempal guyon gogonjakan
Sok saha nu wani metik
Sadia ngayonanana
Sanajan tepi ka pati
Moal ngejat ka walahan