Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KSSR TAHUN 3 DAHLIA

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu


Tarikh : 5 September 2013
Tahun : 3 Dahlia
Bil.Murid : 38 orang
Masa : 7.45 pagi 8.45 pagi
Tema : Perpaduan
Tajuk : Suasana Perayaan
Standard Kandungan : 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara
semula dengan tepat dengan menggunakan sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul

Standard Pembelajaran : 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat,
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat
tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

Objektif Pembelajaran : Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini,
murid berupaya:

i) Menjawab soalan kuiz dengan betul secara lisan.
ii) Bercerita mengenai situasi dengan betul.
iii) Menyampaikanperkara yang didengardenganbetul.
Kemahiran Bahasa : Kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran
membaca, kemahiran menulis

Sistem Bahasa : Kosa KPengisian Kurikulum :

i) Ilmu : KajianTempatan, Pendidikan Moral, Muzik
ii) Nilai murni : Hormat - menghormati, prihatin, disiplin.
iii) Patriotisme dan Kewarganegaraan: Cinta dan taat akan negara
Kepelbagaian Kaedah dan Teknik:
i) Kemahiran Berfikir : Menyelesaikan masalah, menaakul, mengecam
ii) Kecerdasan Pelbagai :Verbal-linguistik, interpersonal, intrapersonal
kinestatik, visual, muzik
iii) Belajar Cara Belajar : Memproses maklumat mengenai sambutan
perayaan kaum majoriti di Malaysia.
iv) Pembelajaran kontekstual : Menghubung kait dengan sambutan
perayaan masing-masing.
BBB : Komputer riba, pembesar suara, LCD, lembaran
petikan Sambutan Perayaan Upin dan Ipin,
soalan bergambar

Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran
Dan Pembelajaran

Catatan
Lagu:
- Hari Raya Aidilfitri
- Tahun Baru Cina
- Hari Deepavali
Set Induksi (5 minit)

1. Murid diperdengarkan dengan 3 buah
lagu perayaan.
2. Murid menyanyi bersama iringan lagu
dan diminta untuk meneka jenis lagu
yang
3. Murid diminta untuk meneka jenis lagu
yang diperdengarkan mengikut
perayaan kaum maisng masing.
4. Murid bersoal jawab dengan guru
mengenai lagu yang telah
diperdengarkan.
5. Guru menyatakan tajuk pengajaran
dengan ringkas


BBB:
-komputer riba
-pembesar suara
- lagu

Teknik:
-soaljawab
-perbincangan

TKP:
-visual
-verbal
-muzik
-interpersonal

BCB:
-kemahiran mendengar
-kemahiran bertutur

Petikan dialog:
Suasana Perayaan Upin dan
Ipin

(Rujuk Lampiran 1)


Kosa kata cadangan:
-menghulurkan
-dodol
-mengunjungi
-menghidangkan
Langkah 1 (15 minit)

1. Murid murid mendapat edaran
petikan Suasana Perayaan Upin dan
Ipin daripada guru.
2. Murid-murid diminta membaca petikan
secara mentalis.
3. Guru memlilih beberapa orang murid
untuk membaca petikan secara
mekanis.
4. Murid-murid membacakan petikan
mengikut kumpulan.
5. Murid murid berbincang dengan guru
tentang isi petikan tersebut.
6. Murid bertanya kepada guru tentang
kosa kata yang tidak difahami.
7. Murid bersoal jawab secara lisan
dengan guru berdasarkan petikan.
8. Murid dipilih oleh guru berdasarkan
cabutan beracun dan murid yang
dapat menjawab soalan mendapat
ganjaran.
9. Murid mendengar rumusan nilai murni
yang terdapat dalam aktiviti ini.

BBB:
-petikan

Teknik:
-perbincangan
-sumbang saran

TKP:
-verbal
-intrapersonal
-interpersonal
-kinestetik

BCB:
-k.mendengar
-k.bertutur
-k.membaca

Nilai:
-Keberanian
-Hormat-menghormati
-PrihatinAktiviti:
JomReka

(Rujuk LAMPIRAN 2)


Langkah 2 (20 minit)

1. Murid menerima lembaran bergambar
daripada guru.
2. Murid dikehendaki membaca soalan
secara senyap.
3. Murid mendengar penerangan daripada
guru,
4. Murid diminta membina sebuah cerita
yang sesuai berdasarkan gambar.
5. Murid diminta menggunakan ayat
BBB:
- Lembaran
bergambar

KB:
-menaakul

Teknik:
-penerangan
-perbincangan

tunggal atau ayat majmuk yang sesuai.
6. Muri diminta berbincang dalam
kumpulan.
7. Murid dibimbing menggunakan kata
hubung.
8. Beberapa murid dipilih untuk
membacakan cerita yang direka di
hadapan kelas.
9. Murid mendengar rumusan yang dibuat
oleh guru tentang ayat ayat yang
telah dibuat.

TKP:
-visual
-interpersonal
-intrapersonal
-verbal

BCB:
-kemahiran bertutur
-kemahiran mendengar
-kemahiran menulis

Nilai:
-Prihatin
-Kerjasama
Aktiviti:
Siapa Peka

(Rujuk Lampiran 3)


Langkah 3 (15 minit)

1. Murid diminta untuk menghantar wakil
dari setiap kumpulan untuk mencabut
kad tugasan.
2. Wakil murid membaca dengan teliti kad
tugasan tersebut dan membisikkan ayat
yang dipilih kepada ahli kumpulan
mengikut urutan.
3. Ahli kumpulan yang terakhir diminta ke
hadapan kelas untuk menuturkan
semula apa yang didengarnya.
4. Kumpulan yang berjaya menuturkan
semula ayat yang dipilih dengan tepat
atau hampi tepat akan dikira sebagai
pemenang.
5. Aktiviti diulangi untuk ayat yang kedua.
6. Murid mendengar rumusan daripada
guru.BBB:
-kad tugasan

TKP:
-interpersonal
-intrapersonal
-verbal
-kinestatik

KB:
-mengecam

BCB:
-k.mendengar
-k.bertutur

Rumusan isi pelajaran.

Kognitif:
-Aktiviti memupuk
keharmonian
-Cara menghormati perayaan
kaum lain

Sosial:
-Menyebut Selamat hari
raya beramai-ramai.


Penutup (5 minit)

1. Murid bersoal jawab dengan guru
tentang sambutan perayaan pelbagai
kaum.
2. Murid dikehendaki memberikan contoh
aktiviti yang mengeratkan hubungan
antara kaum,
3. Murid diminta untuk menyatakan nilai
nilai murni yang diperoleh dalam
sesi pengajaran dan pembelajaran
4. Murid bersama guru sama sama
menyanyikan lagu Hari Raya.


BBB:
-komputerriba
-pembesarsuara
-LCD

TKP:
-muzik

KB:
-merumus

Nilaimurni:
-perihatin
-bekerjasama
-tanggungjawab
-hormat-menghormati