Anda di halaman 1dari 20

PETA PEMIKIRAN

I-THINK
SLOT 6
KANDUNGAN

Sejarah iTHINK di Malaysia
Peranan SEKOLAH / IPG
‘Oh !!! Saya rasa saya tahu…
8 PETA PEMIKIRAN
Program i-Think adalah
program untuk
meningkatkan dan
membudayakan
Kemahiran Berfikir dalam
kalangan murid untuk
melahirkan generasi yang
mampu berinovasi
Murid dan Guru dapat berfikiran kreatif dan
kritis
Murid berupaya membuat refleksi kendiri
Murid lebih bertanggungjawab terhadap
pembelajaran mereka.
Menjadikan sekolah tempat yang seronok
belajar dan murid bebas memberikan
pandangan yang positif
Merapatkan hubungan guru dan murid
kerana guru lebih banyak berperanan
sebagai fasilitator
GURU
PELAJAR GURU
MURID
MURID PRA SEKOLAH
KUMPULAN PELAKSANA
IPG/ SEKOLAH
BPG
JPN
 Berdasarkan kajian Perunding Pendidikan
dari Kestral Education (UK) mendapati
kemahiran aras tinggi ( Higher Order
Thinking Skills) guru dan murid di Malaysia
tahap rendah.

 Program ini dilaksanakan menerusi Agensi
Inovasi Malaysia (AIM) di 10 buah sekolah
rintis di seluruh Malaysia

 2012-2013- 1,000 sekolah terlibat
 2014- seluruh sekolah di Malaysia.

 Melalui program ini diharapkan murid lebih
fokus, berkeyakinan dan aktif di dalam
kelas
 Aktiviti brpusatkan murid dapat
meningkatkan prestasi akademik murid
 Hubungan guru murid akan bertambah erat

 Semua pensyarah terlibat bagi
melaksanakan misi kerajaan.
 Melatih semua pelajar guru mahir
dalam melaksanakan program i-
THINK.
 Penglibatan secara menyeluruh
kerana pada 2014 semua sekolah
akan melaksanakan Program i-THINK
 Seluruh IPG di Malaysia menjadi
“think tank”, bagi melahirkan guru-
guru yang mempunyai kemahiran aras
tinggi bagi meningkatkan prestasi
murid.

I-THINK
memacu transformasi
pemikiran
dan
kecemerlangan pelajar

 1. PETA BULATAN/CIRCLE MAP
 2. PETA POKOK/TREE MAP
 3. PETA BUIH/BUBBLE MAP
4. PETA BUIH BERGANDA/DOUBLE
BUBBLE MAP
 5. PETA ALIR/FLOW MAP
 6. MULTI-FLOW MAP
 7. PETA DAKAP/BRACE MAP
 8. PETA TITI/BRIDGE MAP

DAVID HYERLE
PENULIS, PENYELIDIK,
PENCERAMAH
PENGARAH “THINKING
FOUNDATION”

• Untuk mendefinasi konteks

• Menerangkan ciri –ciri
• Perbandingan dan Perbezaan

• Pengelasan dan Pengumpulan
• Tertib dan Urutan

• Sebab dan Akibat

Menganalisis keseluruhan dan
komponen

• Membandingkan Analogi/Faktor
berkaitan

Sekian

Terima Kasih