Anda di halaman 1dari 1

BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN DEKLAMASI

PUISI SEKOLAH MENENGAH 2014


KATEGORI DEKLAMASI SAJAK
No. Giliran
Nama Peserta
Sekolah
Judul Sajak
Bil.

:
:
:
:

Aspek

.............
.................................................
..............................................................................................
................................................................................................
Markah Markah
Penuh Diperoleh

1.

Vokal/suara

40

2.

Penghayatan

30

3.

Kelancaran
sebutan/kejelasan
dan intonasi

20

4.

Gaya dan kreativiti


persembahan

10

5.

Markah Penuh

100

Catatan Hakim

Ulasan keseluruhan :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Tandatangan Hakim : .... .............
Nama
: ..............................................................
Tarikh
:......................................

Anda mungkin juga menyukai