Anda di halaman 1dari 10

MATEMATIK TAHUN 2 ( KERTAS 2 )

Jawab semua soalan.


NAMA : ___________________________________

KELAS : ___________

1) Tulis tujuh ratus empat puluh tiga dalam angka.


(1M)
2) Tulis 690 dalam perkataan.
(1M)
3) Yang manakah nombor paling kecil ?
36

38

(1M)

4) Yang manakah nombor paling besar ?


428

464

(1M)

5) Isikan tempat kosong dengan lebih atau kurang

337 adalah .daripada 400


(1M)
6) Warnakan bintang yang ke-tiga dari sebelah kiri.

(1M)

7) Warnakan bulatan yang ke-sembilan dari sebelah kanan.

(1M)
8) Tuliskan nombor berikut dalam tertib menurun.

245 , 545, 345, 145, 445

(1M)
9) Tuliskan nombor berikut dalam tertib menaik.

564, 572, 541, 545, 560

(1M)

10)

Lengkapkan susunan nombor berikut nombor.

320 ,

350, 360
(1M)

11)

64 + 32=

(2M)

12) Cari perbezaan 245 dan 23

(2M)

13) Tulis ayat matematik.

=
(2M)

14) Tulis ayat matematik.

-:-

=
(2M)

RM10

RM10

50
sen

20
se
n

15) Berapakah jumlah kiraan wang di atas ?

(2M)
16) Tulis harga jam di bawah dengan perkataan.

RM45.10 =
(2M)
_________________________________________________________________
17)
12
11

10

3
8

(2M)

4
7

Lukiskan jarum jam dan jarum minit yang menunjukkan pukul


3.30

18)

=
(2M)

19) Pak Mamat ada 45 ekor kambing. Dia membeli 42 ekor


kambing lagi. Berapa ekor kambing yang Pak Mamat ada
sekarang ?

(2M)
20)
Seekor ayam mempunyai 2 kaki. Sekiranya ada empat ekor
ayam, berapakah jumlah kaki ayam yang ada ?

(2M)

30

MATEMATIK TAHUN 2 ( KERTAS 1 )


Jawab semua soalan.
Bulatkan jawapan yang betul.
NAMA : ___________________________________
1) 471 dalam perkataan ialah.
A) Empat ratus tujuh puluh satu
B) Empat ratus tujuh satu
C) Empat ratus tujuh belas
2) Empat ratus satu dalam angka ialah..
a. 401
b. 410
c. 411
3) Yang manakah nombor paling kecil?
146

431

814

a. 814
b. 146
c. 431
4) 243, 245 ,., 249, 251
a. 246
b. 247
c. 248
5) 270 adalah daripada 340
a. sama
b. kurang
c. lebih

6) Nombor apakah sebelum 143?

KELAS : ___________

a. 140
b. 141
c. 142
7) 123 + 231 =..
a. 353
b. 354
c. 355
8) 1 puluh + 2 puluh =
a. 20
b. 30
c. 40
9) 221
+ 145
_______
A) 346
B) 356
C) 366
10)

4 X 3 =..
A) 10
B) 11
C) 12

11)

9 -:- 3 =.
a. 26
b. 27
c. 28

12)

RM4.30 =
a. Empat ringgit dan tiga sen
b. Empat ringgit dan tiga puluh sen

c. Empat ringgit dan tiga puluh tiga sen

RM 5

13)

RM5

20
sen

Berapakah jumlah wang di atas?


a. RM9.20
b. RM10.20
c. RM11.20

14)

RM 23.45 - RM 12.50
a.
b.
c.

RM 10.95
RM 11.15
RM 11.95

Hundre
ds
0

Tens

Ones

15)

Apakah nombor berdasarkan jadual di atas ?


a. 68
b. 608
c. 123

16)

63 37 =
a. 24
b. 26
c. 34

17)

2+2+2+2+2=
a. 5 x 2
b. 2 x 5
c. 2 x 4

18)

600 + 20 + 9
a. 609

b. 629
c. 692
19)
Hasliza ada RM 29.60. Ibu Hasliza memberikan RM 12.80
lagi. Berapakah wang yang Hasliza ada sekarang ?
a. RM16.80
b. RM40.40
c. RM42.40
20)
Azmi ada 10 batang pensil. Dia ingin membahagikan
pensil itu kepada Emi dan Airil. Berapakah batang pensil
setiap orang dapat ?
a. 3
b. 4
c. 5

20