Anda di halaman 1dari 7

Bahagian A

1.Lengkapkan ayat yang diberi berpandukan gambar


di bawah.

a) Dua ekor _______________ sedang makan buah jambu.

b) Ayah sedang ______________ surat khabar.

c) Aminah _____________ dengan pantas.

d) Adik_______________ di hadapan ayah.

e) Datuk dan _______________ berbual-bual sambil berjalan.

2. Labelkan gambar di bawah dengan perkataan yang


sesuai. 15

1
Bahagian B
15

2
1. Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

padang bola sepak sedih tinggi

gembira angin layang-layang

Faizal suka bermain (1) _______________ . Dia bermain

layang-layang di (2) _______________ sekolah. Faizal bermain

layang-layang bersama kawan-kawannya. Layang-layang

Faizal terbang (3) ______________. Faizal berasa sungguh

(4)___________.

Tiba-tiba, (5) _______________ bertiup kencang.Layang-

layang Faizal terputus talinya. Faizal hanya mampu

memerhatikannya sahaja. Dia berasa sungguh(6) ________.

18
3
2. Susun semula perkataan di bawah supaya menjadi
ayat yang betul.

1. Bahasa Melayu mengajarkan pelajaran Puan Hasnah


mata.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2. orang lain Bersimpatilah kesusahan terhadap.


_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

3. digelar Tun Abdul Razak Malaysia Pembangunan Bapa.


_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

4. ada Malaysia empat jalur belas Bendera.


_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

5. sungguh Pemandangan di indah Pulau Pangkor.


_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

20
2
4
3. Nomborkan ayat di bawah mengikut urutan gambar.

1 2

3 4

Orang tua itu memuji sikap Ahmad yang baik itu. Dia
mengucapkan terima kasih kepada Ahmad.

Tiba di seberang jalan, orang tua itu memberi Ahmad


duit
sebagai ganjaran. Tetapi, Ahmad tidak menerimanya
kerana dia ikhlas menolong.

Ahmad mengucapkan selamat jalan kepada orang tua


itu.

Ahmad menolong seorang tua melintas jalan.

Bahagian C
12

5
Bina lima ayat tunggal berdasarkan gambar dan perkataan
yang diberi.

1. mengasah - parang
___________________________________

___________________________________

___________________________________

2. mengayak – tepung
___________________________________

___________________________________

___________________________________

3. membaca – buku
____________________________________

____________________________________

____________________________________

4. polis – memberkas
______________________________________

______________________________________

______________________________________

6
5. dua – pahlawan - bertarung
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

KERTAS SOALAN TAMAT

20