Anda di halaman 1dari 7

BAHAGIAN A

( Masa yang dicadangkan 15 minit )


( 10 MARKAH )

1. Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar.
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

10
BAHAGIAN B
( Masa yang dicadangkan : 40 minit )
( 30 MARKAH )

Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya
tidak kurang daripada 60 patah perkataan.

1. Tuliskan sebuah karangan tentang ‘Aku Sebuah Layang-layang ’

ATAU

2. Sekolah kamu telah mengadakan temasya sukan tahunan.


Kamu perlu menulis sebuah berita mengenai sambutan tersebut untuk majalah sekolah .
Tuliskan berita tersebut selengkapnya.

ATAU

3. Lengkapkan cerita.
Kamu hendaklah memulakan cerita kamu dengan ayat-ayat di bawah.
Saya mengayuh basikal agak perlahan. Walaupun lampu elektrik menerangi jalan tetapi saya
perlu berhati-hati. Sambil mengayuh ,saya sempat berbual-bual dengan Ahmad yang duduk di
belakang. Tiba-tiba ...................................................................
No. Soalan

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

30
BAHAGIAN C
( Masa yang dicadangkan : 20 minit )
( 20 MARKAH )
Tulis empat nilai murni yang terdapat dalam petikan di bawah ini. Panjang jawapan kamu
mestilah tidak kurang daripada 40 patah perkataan Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan

Ahmad hidup dalam sebuah keluarga


yang susah. Dia irihati melihat kesenangan
rakannya . Jadi, Ahmad telah mencuri
wang rakan sekelasnya Dia juga berbohang
kepada ibunya dengan menyatakan wang
yang diperolehinya itu adalah pemberian
rakannya .
Sejak itu, perangainya mula berubah.
Dia sering keluar malam,tidak
mengulangkaji pelajaran dan melawan kata
ibunya.
Pada suatu hari, Ahmah ditangkap
oleh guru disiplin ketika dia sedadang
menyelongkar beg rakannya. Ibu dan bapa
Ahmad dipanggil ke sekolah. Ahmad berasa
amat malu dan menyesala apabila melihat
air mata ibunya.Sejak itu dia tidak mencuri
lagi
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

KERTAS SOALAN TAMAT 20

Anda mungkin juga menyukai