Anda di halaman 1dari 8

BAHAGIAN A

( Masa yang dicadangkan 15 minit )


( 10 MARKAH )

1. Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar.
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______

10
BAHAGIAN B
( Masa yang dicadangkan : 40 minit )
( 30 MARKAH )

Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya
tidak kurang daripada 60 patah perkataan.

1. Tuliskan sebuah karangan tentang ‘Aku Sebuah Layang-layang ’

ATAU

2. Sekolah kamu telah mengadakan temasya sukan tahunan.


Kamu perlu menulis sebuah berita mengenai sambutan tersebut untuk majalah sekolah .
Tuliskan berita tersebut selengkapnya.

ATAU

3. Lengkapkan cerita.
Kamu hendaklah memulakan cerita kamu dengan ayat-ayat di bawah.
Saya mengayuh basikal agak perlahan. Walaupun lampu elektrik menerangi jalan tetapi saya
perlu berhati-hati. Sambil mengayuh ,saya sempat berbual-bual dengan Ahmad yang duduk di
belakang. Tiba-tiba ...................................................................
No. Soalan
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

30
BAHAGIAN C
( Masa yang dicadangkan : 20 minit )
( 20 MARKAH )
Tulis empat nilai murni yang terdapat dalam petikan di bawah ini. Panjang jawapan kamu
mestilah tidak kurang daripada 40 patah perkataan Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan

Ahmad hidup dalam sebuah


keluarga yang susah. Dia irihati
melihat kesenangan rakannya .
Jadi, Ahmad telah mencuri wang
rakan sekelasnya Dia juga
berbohang kepada ibunya
dengan menyatakan wang yang
diperolehinya itu adalah
pemberian rakannya .
Sejak itu, perangainya mula
berubah. Dia sering keluar
malam,tidak mengulangkaji
pelajaran dan melawan kata
ibunya.
Pada suatu hari, Ahmah
ditangkap oleh guru disiplin
ketika dia sedadang
menyelongkar beg rakannya. Ibu
dan bapa Ahmad dipanggil ke
sekolah. Ahmad berasa amat
malu dan menyesala apabila
melihat air mata ibunya.Sejak itu
dia tidak mencuri lagi
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

20
KERTAS SOALAN TAMAT