Anda di halaman 1dari 11

SEKOLAH KEBANGSAAN ST.

PAUL, SEREMBAN
UJIAN BULAN MAC
BAHASA MALAYSIA TAHUN 2
NAMA ; ____________________
TAHUN 2; __________________

MARKAH

BAHAGIAN A
Soalan 1 hingga 5
Isi tempat kosong dengan kata ganti nama yang betul.
1.
A

Jefri seorang murid baharu. ___________ berasal dari Sabah.


Saya
C
Kamu

Dia

2.
A

__________ akan belajar bersungguh-sungguh, kata Azrul.


Beta
C
Kita

Awak

3.
A

__________ mestilah sentiasa rajin berusaha.


Kita
C
Dia

Mereka

Awak

Saya

Baginda

Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah.

4.

Alif dan Saiful sedang bermain layang-layang. __________


bermain layang-layang di padang.

A
B

Beliau
Mereka

5.

Guru kelas Zahir bernama Puan Hasnah. __________ dilahirkan di

Pulau Pinang.
Saya

Awak

Beliau

Kita

C
D

Kita
Awak

Soalan 6 hingga 10
Pilih kata adjektif yang betul untuk mengisi tempat kosong.
Soalan 6 berdasarkan gambar di bawah.

6.

Jangan bermain dengan pisau yang __________.

A
B

cantik
tinggi

7.

Rumput yang __________ itu mesti ditebas.

A
B

pendek
nipis

C
D

C
D

buruk
tajam

lebar
panjang

8.
A

Pastikan kelas ini __________ sebelum kamu pulang.


bersih
C
kotor

keras

9.

Saya dapat melihat pemandangan yang __________ dari Menara


Kuala Lumpur.

A
B

kecil
indah

10.

Suzila bukan sahaja __________ tetapi juga bersopan-santun.

tangan

segar

kacak

cantik

C
D

putih

besar
buruk

Soalan 11 hingga 15
Isi tempat kosong dengan penjodoh bilangan yang betul.
11.

Ibu membeli dua __________ nasi lemak untuk kami.

A
D

kaki
biji

12.

Norita menyapu jem di atas __________ roti itu.

A
B

sekeping
seketul

13.

Harga __________ tembikai itu ialah RM8.00 sahaja.

A
B

sebiji
sebatang

14.

Nenek memasukkan dua __________ pisang ke dalam raga.

A
B

utas
helai

C
D

C
D

C
D

C
D

bungkus
buah

seulas
seutas

sebuah
seikat

pasang
sikat
3

15.
A

__________ van telah terlibat dalam kemalangan itu.


Sebiji
C
Sebuah

Sebatang

Sebentuk

Soalan 16 hingga 20
Pilih kata tanya yang betul.
16.
A

__________ awak berada semalam?


Apakah
C
Siapakah

Mengapakah

17.
A

__________ yang bermain di dalam kelas itu tadi?


Siapakah
C
Bagaimanakah

Bilakah

18.
A

__________ murid baharu itu tiba di sekolah?


Bilakah
C
Apakah

Di manakah

19.
A

__________ kemalangan itu boleh berlaku?


Bilakah
C
Bagaimanakah

Siapakah

20.
A

__________ yang terjadi pada budak lelaki itu?


Mengapakah
C
Di manakah

Bilakah

Di manakah

Mengapakah

Siapakah

Apakah

Apakah

Soalan 21 hingga 30
Baca petikan dan jawab soalan berikutnya.
Semalam sekolah saya telah mengadakan sukan tahunan. Pagi-pagi
lagi, semua murid berkumpul di padang sekolah. Mereka memakai
pakaian sukan.
Acara pertama ialah lumba lari untuk murid-murid tahun satu.
Diikuti acara untuk murid-murid tahun dua iaitu mengisi air ke dalam
botol. Manakala acara murid-murid tahun tiga pula ialah lari dalam guni.
Rumah Kuning telah menjadi johan keseluruhan. Murd-murid
sangat gembira. Hadiah telah disampaikan oleh guru besar. Sukan
tahunan berakhir pada pukul 6.00 petang.
21.

Di manakah semua murid berkumpul ?

A
B

Di padang awam
Di padang permainan

C
D

Di padang sekolah
Di padang rata

22.

Apakah acara untuk murid-murid tahun satu ?

A
B

Jalan kaki
Lumba lari

C
D

Lari dalam guni


Mengisi air dalam botol

23.

Apakah acara untuk murid-murid tahun tiga ?

A
B

Lari dalam guni


Lari dalam gelung

C
D

Lari dalam kain


Lari dalam pasir
5

24.

Siapakah yang telah menyampaikan hadiah ?

A
B

Guru disiplin
Guru kelas

C
D

Guru kaunseling
Guru besar

25.

Apakah perkataan seerti bagi perkataan johan ?

A
B

juara
kalah

C
D

peserta
kedudukan

Soalan 26 hingga 30
Baca petikan di bawah. Kemudian jawab soalan-soalan yang berikut.
Pada cuti sekolah yang lalu, Amir telah melawat ke negeri
Terengganu. Amir melawat bersama-sama ayah dan ibu. Adik
perempuannya pun ikut sama. Mereka ke sana dengan menaiki kereta.
Semasa di sana, mereka melawat ke tempat penyu bertelur.
Mereka juga melawat ke tempat membuat batik. Mereka berada di
Terengganu selama tiga hari. Amir berasa gembira. Ayah, ibu, dan adik
Amir juga berasa gembira. Mereka pasti akan ke sana lagi.
26.
A

Negeri manakah yang Amir lawati ?


Terengganu

B
C

Kelantan
Pahang

Perlis
6

27.
A

Siapakah yang pergi bersama Amir ?


Ayah dan ibu

B
C

Ayah, ibu, dan abang


Ayah, ibu, dan adik perempuan

Ayah, ibu, abang, dan adik perempuan

28.
A

Bagaimanakah Amir pergi ke sana ?


Menaiki kapal terbang

B
C

Menaiki bas
Menaiki kereta

Menaiki van

29.
A

Apakah tempat menarik yang Amir lawati ?


Tempat membuat batik

B
C

Tempat penyu bertelur


Tempat itik bertelur dan membuat batik

Tempat penyu bertelur dan membuat batik

30.
A

Apakah perasaan Amir sekeluarga ?


Sedih

B
C

Gembira
Sakit hati

Geli hati

(60 markah)

BAHAGIAN B
A. Bina ayat majmuk menggunakan kata hubung di bawah.
1. Tolong tutup pintu itu.
Tolong tutup tingkap itu. (dan)
____________________________________________________ .

2. Kamu mahu naik kereta ?


Kamu mahu naik kereta api ? ( atau )
____________________________________________________ .
3. Adik saya bertubuh kurus.
Adik saya kuat makan. ( tetapi )
____________________________________________________ .
4. Budak-budak itu meniup belon.
Belon itu pecah. ( hingga )
____________________________________________________ .

5. Perempuan itu berlari.


Perempuan itu menjerit-jerit.

(sambil )

____________________________________________________ .
(10 markah)
8

D. Padankan erti perkataan di bawah.


1. menolong

telaga

2. sedap

perajurit

3. perigi

membantu

4. askar

enak

5. hampir

berdekatan
(5 markah)

E. Suaikan rangkai kata dengan gambar kemudian tulis di bawahnya.


buku tulis
kapal terbang

________________

kapal layar

doktor

harimau belang

_________________

_________________

___________________

___________________

( 5 markah)

Disediakan oleh :

Disemak oleh :
10

__________________

___________________

(WAN MOHD ZAKARIA)


Guru BM Tahun 2

(MOHD AZMAN BIN MANAN)


Ketua Panitia Bahasa Melayu

11